Zavřít reklamu

Srovnávání Applu s Googlem je pro fanoušky obou táborů běžné. Jedná se o velmi ožehavé téma, které v různých podobách nachází odezvu nejen v technologických magazínech či na fanouškovských webech, ale představuje také lákadlo pro velmi významná média s obrovským dosahem.

Na tuzemských technologických, ekonomických, ale i jiných webech je však konkrétně téma oblíbenosti špičkových technologických firem prakticky nereflektováno. Jak jinak si vysvětlit v podstatě nulovou shodu při zadání tohoto tématu ve vyhledávači? Americká renomovaná média přitom nabídla velmi kvalitní průzkum oblíbenosti technologických gigantů, které vám nyní LsA představí i s příslušnou interpretací.

Průběh průzkumu
Deník The Washington Post (ve spolupráci s ABC News) představil anketu, která byla prováděna následujícím způsobem: Ve dnech od 28. března do 1. dubna 2012, bylo telefonicky dotazováno 1 007 dospělých osob na základě národního vzorku. Se samotným způsobem, jakým byli respondenti vybíráni, nebudu čtenáře zatěžovat. Můžeme však tvrdit, že se jedná o relevantní průzkum, jehož výstupy tak mají potřebnou váhu. Všem dotazovaným byla položena otázka, která lze přeložit takto: Celkově máte příznivý či nepříznivý dojem z (vybraná technologická společnost)? Pomocí doplňující otázky se zjišťovala i míra tohoto dojmu.

Interpretace výsledků
Výsledky průzkumu mohou při interpretaci někoho překvapit. Zatímco Google hodnotí příznivě 82 % respondentů, v případě Applu je to „pouze“ 74 %. Rozdíl je pozorovatelný i v míře tohoto dojmu. Silně příznivý dojem zanechává Google u 53 % dotázaných, Apple takto působí na 37 %. Nepříznivým dojmem působí Apple na 13 % respondentů (Google 9 %).

Dodejme, že na třetím místě se ocitl Facebooku, který vzbuzuje příznivý dojem u 58 % dotazovaných, přičemž silně jej vzbuzuje u 23 %. Čtvrtým gigantem je Twitter, který příznivě hodnotí 34 % respondentů (silně pak 8 %).

Připomeňme, že představené údaje byly sesbírány ve Spojených státech amerických. Bylo by více než zajímavé, získat relevantní údaje i pro Českou republiku. Jakou roli by při (ne)oblíbenosti Applu hrála skutečnost, že zde nevyvíjí silnou reklamní snahu, na rozdíl od Googlu, který již pronikl mimo jiné na obrazovky hlavních televizních stanic? Je oprávněné předpokládat, že by Google ve výsledku vzbuzoval dojem příznivější.

vztah-k-technologickym-firmam
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

*Zdroje dat: The Washington Post (washingtonpost.com), ABC News (abcnews.go.com), Langer Research Associates (langerreasearch.com)

Související články

Dnes nejčtenější