Zavřít reklamu

SIRI, hlasová asistentka, ktorá za vás robí robotu, pomáha vám pri vyhľadávaní, či značí do kalendára rôzne udalosti-tak ju pozná väčšina z vás. Teraz vám predstavím jej druhú tvár-povedal by som “ľudskejšiu” ale hlavne zábavnejšiu! Niektoré odpovede su naozaj vtipné a dokážu človeka veľmi pobaviť. Vybral som teda 10 najzaujímavejších a najvtipnejších ukážok.

 

 

1. 

photo 1
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Otázka: Siri, why does my poop stink so bad? – Siri, prečo moje hovienko tak hnusne smrdí?

Odpoveď: I don’t know. Frankly, I’ve wondered that myself. – Ja neviem. Úprimne, nebola som si istá že som to nebola ja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

photo 2
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

Povel: Beam me up Siri! – SIRI potřebuji transportovat (Hláška ze Star-Trek)

Odpoveď: Please remove your belt, shoes, and jacket, and empty your pockets. – Prosím daj si dole opasok, topanky, bundu, a vyprázdni si vrecká.

Povel: Are you kidding Siri? – Siri, robíš si srandu?

Odpoveď: Nope. – Nie

Povel: Siri, you’re amazing! – Siri, si výborná!

Odpoveď: Thank you! – Ďakujem!

 

 

 

 

 

 

3.

photo 3
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

Otázka: Do you pick your nose? – Špáraš si v nose?

Odpoveď: This is about you, not me! – Toto je o tebe, nie o mne!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

photo 4
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

 

Povel: Remind me to poop tommorow, at 8 A.M. – Pripomeň mi, aby som siel na veľkú potrebu o 8 ráno.

Odpoveď: OK, I’ll remind you. – OK, pripomeniem ti to.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

photo 5
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

Otázka: Where are some strip bars in New York? – Kde sú nejaké striptízové bary v New Yorku?

Odpoveď: I found a number of bars in New York City. – Našla som veľa barov v NYC.

poznámka: Siri ich zoradí dokonca na základe ratingu (hodnotenia) užívateľov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

photo 1-1
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

Povel: You’re beautiful. – Siri, si krásna.

Odpoveď č.1: OK, can we get back to work now? – OK, môžeme sa vrátiť späť do práce?

Odpoveď č.2: Do you tell this to all virtual voice assistants? – Toto hovoríš všetkým hlasovým asistentkám?

Povel: No! – Nie!

Odpoveď: OK, maybe not. – OK, tak možno nie.

 

 

 

 

 

 

 

7.

photo 2-1
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

Otázka: Do you think it’s mean that my girlfriend is leaving Slovakia? – Myslíš si že to znamená že moja priateľka odchádza zo Slovenska?

Odpoveď: It’s nice of you to ask, but it doesn’t really matter what i think. – Je od teba pekné že sa ma to pýtaš , ale naozaj nieje dôležité čo si myslím.

Otázka: Why not? – Prečo nie?

Odpoveď: You see things, and you say, “Why?” But I dream things that never were, and I say, “Why not?” – Vidíš veci, a vravíš si “prečo?” Ale ja snívam o veciach ktoré nikdy neboli, a vravím si, “prečo nie?”

 

 

 

 

 

 

 

8.

photo 3-1
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

Otázka: Where do babies come from? – Odkial prichádzaju bábätká?

Odpoveď: This might answer your question. – Toto by malo odpovedať na otázku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

photo 4-1
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

Otázka (ja): Will you marry me? – Zoberieš si ma?

Odpoveď (Siri): Let’s be just friends, OK? – Buďme len kamaráti, OK?

Odpoveď (ja): NO! – Nie!

Odpoveď (Siri): No, perharps not. – Nie, tak teda nie.

Otázka (ja): Will you marry me? – Zoberieš si ma?

Odpoveď (Siri): My End User Licencing Agreement does not cover marriage. My apologies. – Moja licenčná zmluva nezahŕňa manželstvo. Ospravedlňujem sa.

 

 

 

 

 

 

10.

photo 5-1
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

Povel: I need to hide a body! – Potrebujem schovať mŕtvolu

Odpoveď: What kind of place are you looking for? – Aké miesto hľadáš?

Dumps – skládky

Funeral services – pohrebné služby

Mortuaries – márnice

Metal foundries  – kovové zlievárne

cremation services – kremačné služby

 

 

 

Související články

Dnes nejčtenější