Zavřít reklamu

Kúpili ste si iPhone 4S no máte problém s používaním SIRI? Myslím si, že dnešná mládež angličtinu ovláda minimálne natoľko, aby mohla túto službu plnohodnotne využívať. No ak patríte do kategórie „starších“ a v škole ste sa učili ruštinu, ale za každú cenu sa chcete naučiť používať SIRI tak vám ponúkam riešenie: všetky najužitočnejšie povely pre SIRI v angličtine aj s prekladom. Pozor, služba SIRI v Česku a taktiež na Slovensku nefunguje plnohodnotne-chýba lokalizácia(respektíve nenájde vám požadované body). Takže pevne dúfam že vám tento článok bude čo najužitočnejší a poniektorí sa možno priučia angličtine.

Calendar-kalendár
Adding Events-pridávanie udalostí, ak si chcete pridať nejakú udalosť, vždy treba zadať čas (A.M-dopoludnia, P.M-popoludní)

 • Set up a meeting at 9 A.M – nastav stretnutie o 9 dopoludnia
 • Set up a meeting with Michael at 9 A.M – nastav stretnutie s Michalom o 9 dopoludnia
 • Meet with Lisa at noon – stretnúť sa s Lisou na poludnie
 • Set up a meeting about hiring tomorrow at 9am – nastav stretnutie ohľadom prenájmu o 9 dopoludnia
 • New appointment with Susan Park Friday at 3 – nová schôdzka so Zuzanou o 3
 • Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom – nastav plánovacie stretnutie dnes o 8:30 v zasadacej miestnosti.

Changing events-zmena udalostí

 • Move my 3pm meeting to 4:30 – presuň stretnutie z 3 popoludni na 4:30
 • Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9am – preplánuj stretnutie s doktorom Manningom na budúci pondelok o 9
 • Add Lisa to my meeting with Jason – pridaj Lisu k stretnutiu s Jasonom
 • Cancel the budget review meeting – zruš stretnutie na preskúmanie rozpočtu

Asking about events-otázky ohľadom udalostí

 • What does the rest of my day look like? – ako vyzerá zvyšok môjho dňa?
 • What’s on my calendar for Friday? – čo mám v kalendári na piatok?
 • When is my next appointment? – kedy mám ďalšie stretnutie?
 • When am I meeting with Michael? – kedy sa mám stretnúť s Michalom?
 • Where is my next meeting? – kedy mám ďalšie stretnutie?
1315133208_a2a29ba65c
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín
Alarms-budíky,hodiny,časovač
Setting Alarms-nastavenie budíku
 • Wake me up tomorrow at 7am – zobuď ma zajtra o 7
 • Set an alarm for 6:30am – nastav alarm na 6:30
 • Wake me up in 8 hours – zobuď ma o 8 hodín
 • Change my 6:30 alarm to 6:45 – zmeň budík z 6:30 na 6:45
 • Turn off my 6:30 alarm – vypni budík (ktorý mal zvoniť o určitom čase)
 • Delete my 7:30 alarm – vymaž budík (ktorý mal zvoniť o určitom čase)

Checking the Clock-zisťovanie aktuálneho času

 • What time is it? – aký je čas?
 • What time is it in Berlin? – aký je čas v Berlíne?
 • What is today’s date? – aký je dens dátum?
 • What’s the date this Saturday? – aký bude dátum túto sobotu?

Using a Timer-používanie časovuču

 • Set the timer for ten minutes – nastav časovač na 10 minút
 • Show the timer – ukáž časovač
 • Pause the timer – pauzni časovač
 • Resume – pokračuj
 • Reset the timer – resetni časovač
 • Stop it – zastav
2317513248_944b371d29
Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

 

Email-emaily

Sending Messages-odosielanie e-mailov

 • Email Lisa about the trip – pošli email Lise o výlete
 • Email Jennifer about the change in plans – pošli email Jennifer o zmene plánov
 • New email to Peter Smith – napíš nový email Petrovi Smithovi
 • Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks – pošli email doktorovi Manningovi a povedz: dostal som formuláre,ďakujem
 • Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time – pošli email Lise a Jasonovi o párty a povedz: bolo výborne

Checking Messages-prezeranie správ

 • Check email – skontroluj emaily
 • Any new email from Michael today? – nejaký nova email od Micheala?
 • Show the email from Lisa yesterday – ukáž email od Lisi zo včera

Responding to Messages-odpovedanie

 • Reply Dear Susan sorry about the late payment – odpovedz drahá Susan prepáč za neskorú platbu
 • Call him at work – zavolaj mu v práci
Messages-textové správy
Sending Texts-odosielanie správ
 • Tell Susan I’ll be right there – povedz Susan budem presne tam
 • Send a message to Jason Russell – pošli správu Jasonovi Russelovi
 • Send a message to Lisa saying how about tomorrow – pošli správu Lise, ako bolo včera?
 • Tell Jennifer the show was great – povedz Jennifer show bola výborná
 • Send a message to Susan on her mobile saying I’ll be late – pošli správu Susane na jej mobil že budem meškať
 • Send a message to 0915 111 111 – pošli správu na číslo 0915 111 111
 • Text Jason and Lisa where are you? – napíš Jasonovi a Lise kde ste?

Reading Texts-čítanie správ

 • Read my new messages – prečítaj mi nova správy
 • Read it again – prečítaj to ešte raz

Replying to Texts-odpovedanie na správy

 • Reply that’s great news – odpovedz, to sú výborné novinky
 • Tell him I’ll be there in 10 minutes – povedz mu že tam budem za 10 minút
 • Call her – zavolaj jej

Music-hudba
Playback-prehrávanie
 • Play welcome to Saint Tropez – zahraj (vaša ľubovoľná pesníčka)
 • Play Aerosmith shuffled – zahraj (váš spevák/čka zmiešané prehrávanie)
 • Play Alicia Keys – zahraj (váš skladateľ)
 • Play some blues – zahraj (váš obľúbený žáner hudby)
 • Play my party mix – zahraj (váš playlist)
 • Play – hraj
 • Pause – pauza
 • Skip – preskoč

Notes-poznámky
Creating and finding notes-vytváranie a hľadanie poznámok
 • Note that I spent 12€ on lunch – vytvor poznámku že som minul 12€ za obed
 • Note: check out that new Alicia Keys album – vytvor poznámku
 • Create a reading list note -vytvor zoznam literatúry
 • Add Tom Sawyer to my reading list note – pridaj Toma Sawyera do zoznamu literatúry

 

Phone Calls-telefón

Phone calls-hovory
Pri zadavaní mien predpokladám že nikto z vás nemá napríklad meno Ján/Jan uložené ako John, a preto odporúčam použivať anglickú fonetickú abecedu
 • Call Jason – volať (ľubovoľné meno zo zoznamu)
 • Call Jennifer Wright mobile – volať na mobil (ľubovoľné meno zo zoznamu)
 • Call Susan on her work phone – volať do práce (ľubovoľné meno zo zoznamu)
 • Call 408 555 1212 – volať číslo
 • Call home – volať domov
 • FaceTime Lisa – volať cez FaceTime (ľubovoľné meno zo zoznamu)

 

Reminders-pripomienky

Requesting reminders-vytvorenie pripomienok, musím dodať, že každý si môže vytvoriť vlastnú pripomienku toto sú len príklady

 • Remind me to call mom – pripomeň mi zavolať mame
 • Remind me to call my mom when I get home – pripomeň mi zavolať mame keď prídem domov
 • Remember to take an umbrella – nezabudnúť si zobrať dáždnik
 • Remind me take my medicine at 6am tomorrow – pripomeň mi aby som užil zajtra o 6 ráno lieky
 • Remind me to pick up flowers when I leave here – pripomeň mi aby som vyzdvihol kvety keď odtiaľto odídem
 • Remind me when I leave to call Jason – pripomeň mi, aby som zavolal Jasonovi keď odtiaľto odídem

 

Weather-počasie

Checking the Forecast-zisťovanie predpovede

 • What’s the weather for today? – aké dnes bude počasie?
 • What’s the weather for tomorrow? – aké bude počasie zajtra?
 • Will it rain in Prague this week? – bude tento týždeň v Prahe pršať?
 • Check next week’s forecast for Burlington – zisti aké je predpoveď na buduúci týždeň pre Burlington.
 • What’s the forecast for this evening? – Aká je predpoveď na dnes večer?
 • How’s the weather in Tampa right now? – Aké je teraz počasie v Tampe?
 • How hot will it be in Palm Springs this weekend? – Ako teplo bude v Palm Springs tento víkend?
 • What’s the temperature outside? – Aká je vonku teplota?
 • How windy is it out there? – Ako je vonku veterno?
 • When is sunrise in Paris? – Kedy je východ slnka v Paríži?
Websearch-vyhľadávanie na webe
Looking up information-vyhľadávanie na internete
 • Search the web for Bora Bora – nájdi na webe Bora Bora
 • Search for vegetarian pasta recipes – nájdi vegetariánske recepty s cestovinami
 • Google the war of 1812 – vyhľadaj na Googli vojna roku 1812
 • Search Wikipedia for Abraham Lincoln – nájdi na wikipédií Abrahama Lincolna
 • Search for news about the World Cup – vyhľadaj novinky o svetovom poháry
 • Search the web for endoplasmic reticule – nájdi čo je to endoplazmatické retikulum.

Using Wolfram Alpha-používanie Wolframu Alpha

 • How many calories in a bread? – koľko kalórií je v chlebe?
 • What is an 18% tip on 86.74€ for four people? – koľko je 18% z 86,74€ pre štyroch ľudí?
 • Who’s buried in Grant’s tomb? – kto je pochovaný v Grantovej hrobke?
 • How long do dogs live? – ako dlho žijú pay?
 • What is the Gossamer Condor? – čo je (nejaký druh vtáka)?
 • What’s the square root of 128? – čo je druhá odmocnina zo 128?
 • How many dollars is €45? – koľko dolárov je 45 eur?
 • What was the Best Picture of 1983? – aký bol najlepší obrázok v roku 1983?
 • How many days until Christmas? – koľko dní je do Vianoc?
 • How far away is the Sun? – ako ďaleko je Slnko?
 • When is the next solar eclipse? – kedy je najbližšie zatmenie slnka?
 • What’s the population of Czech Republic? – koľko ľudí žije v česku?
 • How high is Mt. Everest? – aký vysoký je Mt. Everest?
 • How deep is the Atlantic ocean? – aký hlboký je Atlantický oceán?
 • What’s the price of gasoline in Chicago? – aká je cent benzínu v Chicagu?

Související články

Dnes nejčtenější