Zavřít reklamu

Podle informací, které se postupně začínají objevovat na zahraničních serverech a také v diskusích se zdá, že Apple v průběhu následujícího měsíce představí novou službu MobileMe. Záměrně uvádím novou službu, protože se od stávajícího MobileMe bude výrazně lišit. Tomu odpovídá také skutečnost, že stávající MobileMe tak jak jej známe dnes bude Apple ještě rok od skončení prodeje posledního předplatného podporovat, tak jak ukládají licenční podmínky služby. Nová služba MobileMe by měla souviset co nejvíce s propojením iOS a Mac OS X, je přece logické, aby věci které máte v Mac OS X  a zároveň v iOS byli propojené a fungovali stejně jako IMAP u mailu. Kromě propojení dat mezi iOS a Mac OS X bude služba využívat funkce Cloud, díky které bude možné data načítat přímo z internetu, bez nutnosti zaplňovat kapacitu přístroje. Podle našich informací se chystá Apple usnadnit propojení iTunes, Mac OS X a iOS a to již velice brzy…..

Související články

Dnes nejčtenější