Zavřít reklamu

Po schválení spojení zlínské skupiny HP TRONIC a NAY českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v březnu nyní obdržely obě společnosti zelenou k vytvoření společného holdingu i od slovenského Protimonopolného úradu (PMÚ). Povolení od těchto soutěžních úřadů bylo nezbytnou podmínkou pro realizaci plánovaného záměru. Tímto spojením vznikne na českém a slovenském trhu nová entita s velkým inovačním potenciálem.

Integrace skupin HP TRONIC a NAY – provozovatelů značek jako DATART, ETA, Electro World a NAY – je odpovědí na dynamiku současného trhu, který čelí rostoucí síle online prodejců a globálních tržišť. 

Tato událost představuje významný krok pro obě firmy a vnáší na oba trhy novou dynamiku. Vytváří subjekt s jedinečným kombinovaným know-how a bohatými zkušenostmi na retailovém trhu. Právě povolení spojení ze strany ÚOHS v České republice a PMÚ na Slovensku bylo klíčovou podmínkou pro uskutečnění našeho záměru, který začneme v nadcházejících týdnech postupně realizovat. Prvním krokem je příprava detailního plánu dalšího postupu,“ uvedl Daniel Večeřa, generální ředitel společnosti HP TRONIC.

Skupiny HP TRONIC a NAY jsou předními multikanálovými maloobchodníky v oblasti spotřební elektroniky s více než 25letou historií v České republice a na Slovensku. Nově vznikající uskupení NAY-DATART přinese nové příležitosti pro obě společnosti. Zároveň nabídne zlepšení hodnot pro zákazníky, zaměstnance a investory. Spojením dojde ke sjednocení prodejen v České republice pod značkou DATART a na Slovensku pod značkou NAY.

„Schválení spojení skupiny NAY a HP TRONIC ze strany PMÚ je pro nás skvělou zprávou,“ uvedl Petr Zálešák, předseda představenstva společnosti NAY a.s.Toto spojení poskytne synergické výhody prostřednictvím sdílení zkušeností a zvýšení efektivity provozních procesů, zejména v oblasti logistiky, infrastruktury, marketingu a nákupu zboží. Umožní posilovat strategickou pozici a lépe využívat příležitosti nejenom v kamenných prodejnách, ale i na trhu elektronického obchodování. Mnohaleté zkušenosti pomohou rozšiřovat nabídku produktů, služeb a udržovat vysoký standard péče o zákazníka,“ dodal.

Zástupci obou společností si velmi váží svých zákazníků a chtějí je ujistit, že avizované spojení nijak neovlivní platné smluvní závazky, včetně reklamací, které se vztahují na produkty a služby zakoupené v prodejnách DATART v České republice a na Slovensku, Electro Worldu v České republice a NAY na Slovensku před samotným spojením.

Nabídku DATARTu naleznete zde

Dnes nejčtenější

.