Zavřít reklamu

V dnešním digitálním světě je naše online identita úzce spjata s hesly. Používáme je k přístupu k e-mailům, bankovním účtům, sociálním sítím a mnoha dalším online platformám. Bohužel mnoho lidí stále používá slabá a snadno prolomitelná hesla, čímž se vystavují riziku hackerů a krádeže identity.

Silné heslo je nezbytnou součástí online bezpečnosti. Je to brána, která chrání vaše osobní údaje a citlivé informace před neoprávněným přístupem. Vytvoření silného hesla však může být náročné, zvláště když je třeba spravovat hesla pro mnoho různých účtů.

Pochopení principů silných hesel:

  • Délka: Čím delší heslo, tím obtížnější je pro hackery prolomit. Doporučená minimální délka hesla je 12 znaků, ale delší hesla jsou vždy bezpečnější.
  • Různorodost: Vyhněte se použití pouze malých písmen. Kombinujte malá a velká písmena, číslice a speciální symboly (např. !, @, #, $). Čím více typů znaků heslo obsahuje, tím je pro hackery náročnější ho prolomit.
  • Náhodnost: Zapomeňte na smysluplná hesla! Nevyužívejte jména, data narození, oblíbená slova ani jiné snadno uhodnutelné fráze. Heslo by mělo být náhodnou kombinací znaků bez zjevného významu.

Správce hesel

Správci hesel jsou užitečné aplikace, které vám pomohou ukládat a spravovat silná a jedinečná hesla pro všechny vaše účty. Mnoho z nich nabízí i funkci automatického vyplňování hesel, čímž vám usnadní práci. Pokud nechcete pátrat po aplikacích třetích stran, může vám v mnoha směrech posloužit nativní Klíčenka, kterou máte přímo na vašich Apple zařízeních.

Ochrana existujících hesel

Zkontrolujte úniky hesel – na stránkách jako Have I Been Pwned si můžete ověřit, zda vaše e-mailová adresa nebo hesla nebyla součástí úniku dat. V případě úniku změňte hesla u všech postižených účtů. Bezpečnost hesel můžete zkontrolovat také v Nastavení -> Hesla -> Doporučení pro zabezpečení, kde si můžete aktivovat funkce detekce odhalených hesel.

Aktivujte dvoufázové ověření

I když se snažíte vytvořit co nejsilnější heslo s kombinací různých znaků a dostatečnou délkou, stále existuje riziko, že ho hackeři prolomí. Proto je důležité používat další vrstvu zabezpečení, tzv. dvoufázové ověření. Dvoufázové ověření přidává další vrstvu zabezpečení k vašim online účtům. Kromě hesla budete muset zadat i další kód, který obdržíte například SMS zprávou nebo autentizační aplikací.

Stejná hesla? Ani náhodou

Mnoho uživatelů dělá tu chybu, že používá jedno heslo pro všechny své online účty. I když si pro jeden účet vytvoříte silné a unikátní heslo s různými znaky a dostatečnou délkou, stále existuje riziko, že ho hackeři prolomí a dostanou se tak i do vašich dalších profilů. Proč je to tak nebezpečné? Představte si, že dojde k úniku dat na jednom z webových portálů, kde používáte toto heslo. Hackeři tak získají přístup k vašim přihlašovacím údajům a mohou se s nimi pokusit přihlásit i na vašich jiných účtech, jako je e-mail, bankovnictví nebo sociální sítě. I když pro tyto stránky používáte jiná hesla, hackeři je mohou snadno uhodnout, pokud jsou si s tím únikovým heslem příliš podobná. Proto je klíčové používat pro každý online účet jedinečné a silné heslo.

 

Dnes nejčtenější

.