Zavřít reklamu

Jednou ze změn, kterou musela společnost Apple provést v souladu se zákonem EU o digitálních trzích (DMA), bylo předložení seznamu webových prohlížečů pro iPhone během jeho prvotního spuštění, aby si uživatelé mohli vybrat ten, který chtějí. Prohlížeče musí být uvedeny v náhodném pořadí, aby nebyol zvýhodněno nativní Safari.

Již dříve se ukázaly jasné náznaky toho, že nový antimonopolní zákon se ukazuje jako účinný. Podle nové zprávy platí totéž pro šest předních společností nabízejících webové prohlížeče. Nejoblíbenějším stolním webovým prohlížečem na světě byl kdysi Netscape, který v 90. letech minulého století ovládal asi 90 % trhu. To se však změnilo, když společnost Microsoft začala s Windows dodávat svůj vlastní webový prohlížeč Internet Explorer. Internet Explorer navíc nedodržoval průmyslové standardy, což znamenalo, že některé funkce webových stránek fungovaly pouze s jeho vlastním prohlížečem. V roce 2000 měl Netscape už jen 1% podíl na trhu. V roce 2001 americká vláda podala na společnost Microsoft kvůli tomuto a dalším problémům antimonopolní žalobu.

Alternativy na vzestupu

Evropa se domnívá, že v oblasti mobilních prohlížečů existuje podobný problém i dnes. Když si poprvé nastavíte iPhone, je na něm předinstalováno Safari a tento prohlížeč bude standardně používán, pokud si nestáhnete alternativní prohlížeč a nenastavíte jej ručně jako výchozí. Navíc všechny konkurenční prohlížeče musely používat Apple WebKit, což znamenalo, že nemohly nabízet funkce, které nebyly podporovány rozhraním API společnosti Apple. Majitelé iPhonů v zemích EU musí být nyní při prvním nastavení zařízení požádáni, aby si vybrali webový prohlížeč. Zobrazí se seznam 11 nejoblíbenějších prohlížečů a pořadí musí být náhodné. Webový prohlížeč Safari od společnosti Apple nesmí být nijak zvýhodněn.

Totéž platí i pro telefony s Androidem, přičemž prohlížeč Chrome od společnosti Google nedostává žádné zvláštní zacházení. Podle agentury Reuters zaznamenal prohlížeč Brave prudký nárůst uživatelů, když byla tato změna zavedena v iOS 17.4, a stejné platí i pro jiné prohlížeče. Všech šest společností oslovených agenturou Reuters zaznamenalo od zavedení této změny v EU nárůst, včetně jedné společnosti, která si ve skutečnosti účtuje předplatné. Společnost Aloha, založená v roce 2016, se prezentuje jako alternativa k prohlížečům vlastněným technologickými giganty s důrazem na soukromí. Má 10 milionů průměrných měsíčních uživatelů a vydělává peníze prostřednictvím placených předplatných, nikoli prodejem reklam sledováním uživatelů. „Dříve byla EU naším čtvrtým největším trhem, nyní je druhým,“ řekl v rozhovoru generální ředitel společnosti Aloha Andrew Frost Moroz.

„Lidé si vyberou Safari, protože ho znají“

Jiné společnosti poskytující prohlížeče nicméně tvrdí, že tento proces je zdlouhavý a neposkytuje žádné informace o žádném z uvedených prohlížečů. Argumentují tím, že to znamená, že uživatelé iPhonů si s největší pravděpodobností vyberou jméno, které znají, a to je pravděpodobně Safari. Apple tvrdí, že DMA dává uživatelům větší kontrolu nad jejich zařízeními a umožňuje jim vybrat si prohlížeč, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Společnost také uvedla, že pracuje na tom, aby uživatelům poskytla více informací o dostupných prohlížečích. Ještě je brzy na to říci, jaký bude dlouhodobý dopad DMA na trh s webovými prohlížeči. Nicméně je jasné, že toto nařízení již vedlo k nárůstu zájmu o alternativní prohlížeče v Evropě.

Dnes nejčtenější

.