Zavřít reklamu

Možná jste se při sledování zámořského filmu či seriálu, případně při četbě článku, setkali se zmínkou o výstražných oznámeních. Ta jsou v zámoří šířená vládními a místními organizacemi, a může se jednat o výstrahy související s počasím, bezpečností, nebo o takzvané Amber Alerts, související s pohřešovanými dětmi.

V našich končinách přímo takováto oznámení nemáme. V rámci nativních Zpráv se ale můžete ve výjimečných situacích setkat s nejrůznějšími mimořádnými výstrahami, varováními a mimořádnými oznámeními. Jak nastavit, aby se vám tato oznámení vždy zobrazovala na vašem iPhonu?

Kritická upozornění nechodí uživatelům jen tak pro nic za nic, proto se vyplatí mít pečlivě aktivovaná příslušná oznámení. V případě, že tak učiníte, budete kritická upozornění a oznámení dostávat včetně zvukové notifikace i tehdy, když budete mít aktivovaný režim soustředění nebo vypnutý zvuk.

  • Na iPhonu spusťte Nastavení.
  • Klepněte na Oznámení.
  • Zamiřte zcela dolů a klepněte na Zprávy.
  • V sekci Vždy doručovat hned aktivujte položky Kritická upozornění a Neodkladná oznámení.

Obě tyto položky by čistě teoreticky měly být na vašem iPhonu aktivované ve výchozím nastavení, pro jistotu se ale doporučuje tuto skutečnost raději ověřit a provést případnou aktivaci.

Dnes nejčtenější

.