Zavřít reklamu

V pondělí společnost Apple otevřela přihlášky pro vývojáře, kteří budou vytvářet aplikace pro její náhlavní soupravu, pročež jim na tomto základě může být poskytnuta vývojářská sada Vision Pro. To znamená, že headset se brzy dostane do rukou i lidem mimo společnost. Apple však vynakládá extrémní úsilí na to, aby o tomto zařízení na veřejnost neunikly žádné podrobnosti.

Sada má umožnit vývojářům vytvářet a zdokonalovat aplikace pro systém VisionOS předtím, než bude náhlavní souprava k dispozici, což je plánováno zhruba na počátek roku 2024. Apple již v minulosti nabízel vývojářské sady nevydaných produktů, včetně Apple Watch, Apple TV nebo prvního počítače Mac s čipem Apple.

Vybraní vývojáři, jež obdrží sadu Vision Pro, budou vyzváni k vyplnění formuláře s podrobnými údaji o velikosti. Jak sdělil na Twitteru Mark Gurman, budou k tomu používat aplikaci „Measure and Fit“, která využívá fotoaparát iPhonu k určení velikosti například náhlavní pásky či světelného těsnění.

V případě potřeby, tedy pakliže programátor nosí brýle, bude nutné zadat také informace o svém zraku. Podle Gurmana budou následně čočky vývojáři zaslány přímo od společnosti Zeiss. Jakmile však budou autoři aplikací Vision Pro třímat v rukou, nebude jim povoleno cokoli sdílet. Produkt je vázán velmi přísnou smlouvou, která popisuje, co všechno je třeba podniknout, aby se vývojářské sady Vision Pro – developer kits, zkráceně DK nedostaly do nesprávných rukou.

Apple říká: „Souhlasíte s tím, že veškerý přístup k DK, jeho používání a ukládání bude probíhat v soukromém, bezpečném pracovním prostoru, do kterého budete mít přístup pouze vy a vaši autorizovaní vývojáři (například plně uzavřený prostor s pevnými dveřmi, podlahou, stěnami, stropem a zámky, které lze při používání DK uzamknout). Musíte zajistit, aby neoprávněné osoby (včetně případných rodinných příslušníků, přátel, spolubydlících nebo zaměstnanců domácnosti) neměly k DK přístup, nemohly si jej prohlížet, manipulovat s ním ani jej používat.

Při používání byste měli mít DK neustále pod kontrolou (na sobě nebo v přímém dohledu). Musíte zajistit, aby byl DK chráněn přístupovým kódem. Nikdy nenechávejte DK bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a uložte jej v uzamčeném kufříku Pelican do uzamčeného prostoru, do kterého máte přístup pouze vy (např. do uzamčené místnosti nebo skříně, trezoru nebo uzamčené zásuvky).

Apple Vision Pro 7

DK nesmíte vy ani vaši autorizovaní vývojáři přemístit z adresy odeslání ani jej odnést bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apple. Pokud budete mimo své pracoviště déle než 10 dní, poraďte se se svým kontaktním místem ve společnosti Apple, jak zajistit bezpečnost DK v době vaší nepřítomnosti. Souhlasíte s tím, že omezíte přístup k DK pouze na sebe a své autorizované vývojáře a že přijmete veškerá přiměřená opatření k ochraně DK před ztrátou nebo krádeží.

Server MacRumors také uvádí, že Apple bude ke sledování vývojářských sad Vision Pro, které by se mohly ztratit nebo být odcizeny, používat AirTagy a dodává, že: „Informace na webových stránkách společnosti Apple pro vývojáře také zmiňují pracovní postup pro zrušení párování AirTag při vracení sady, což naznačuje, že společnost bude využívat k jejich sledování své trackery.“

Není jasné, kdy první sady Vision Pro dorazí k vývojářům ani kolik lidí, pokud vůbec nějací, bylo zatím do programu schváleno. Každopádně postup Applu ukazuje, jak moc společnosti v tuto chvíli záleží na utajení detailů Vision Pro.

Dnes nejčtenější

.