Zavřít reklamu

Podle informací o dodávkách displejů z dodavatelského řetězce společnosti Apple, objednávky displejů pro iPhone 14 prudce klesly ve srovnání s iPhone 13 ve stejném časovém rámci. Produkce iPhonu 14 zaznamenala mnoho turbulencí díky počátečním problémům s dodávkami a samozřejmě také slábnoucí poptávce. Navzdory tomu doznaly dražší, profesionální modely zvýšení prodejů, protože zde zákazníci spatřují větší důvod upgradu svého zařízení.

Zpráva Display Supply Chain Consultants uvádí, že u řady iPhone 14 došlo k meziročnímu poklesu objednávek displejů oproti iPhonu 13 až do dubna o 39 %. Od března do dubna čísla udávají také sestupnou tendenci, u řady iPhone 14 objednávky displejů zaznamenaly 23% pokles. Display Supply Chain Consultants se domnívá, že lze tuto skutečnost připsat několika faktorům. Trendu snižující se předzásobenosti v průmyslu, inflačním tlakům a také obecnému snížení poptávky, přičemž její výhled do budoucna zůstává slabý, protože březnové čtvrtletí podle Apple zůstane pravděpodobně na podobné úrovni jako prosincové.

Pokud se na čísla dodavatelského řetězce podíváme optikou jednotlivých modelů, je jasně viditelné, že dodávky panelů iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max překonávají modely iPhone 13 Pro o 22 % a 23 %. To je zapříčiněno vyšší poptávkou po těchto modelech díky jejich vylepšené sadě funkcí.

Z dat dále vyplývají zajímavé skutečnosti, srovnáme-li iPhone 13 mini versus iPhone 14 Plus. Nárůst v počtu dodaných displejů u novějšího modelu činí v tomto porovnání 59 %, což naznačuje větší poptávku.

iPhone 13 iPhone 14 srovnani prodeje displeju
Zdroj: DSCC

Kromě makroekonomických vlivů má první polovina roku obecně tendenci vykazovat slabší poptávku po iPhonech. Ta je obvykle podpořena čínským novým rokem a uvedením nové barevné varianty. Celkový trend za první pololetí je však klesající.

Je třeba vzít na vědomí, že informace o dodávkách jednotlivých komponent a poptávka po produktech jsou vzájemně propojeny, ale nejsou přímými ukazateli. Může však být užitečné sledovat trendy pomocí dat dodavatelského řetězce, neboť i z jiných zdrojů zaznívají podobné tendence v prodeji iPhonů a vysoká poptávka po nejvyšších modelech.

Dnes nejčtenější

.