Zavřít reklamu

Ztlumení blikajících světel

S příchodem operačního systému iOS 16.4 získali uživatelé novou možnost v rámci Zpřístupnění. Tentokrát se jedná o funkci, která u videí s opakovaně blikajícími nebo stroboskopickými efekty automaticky tyto efekty ztlumí. U podporovaných médií dojde k označování úseků, ve kterých by se tyto efekty mohly objevit. Pro aktivaci ztlumení blikajících světel zamiřte do Nastavení -> Zpřístupnění -> Pohyb, kde aktivujete položku Ztlumení blikajících světel.

Nové možnosti odemčení iPhonu

Občas se může stát, že nechtěně zadáme špatný kód k odemčení iPhonu, a ten nám zůstane znepřístupněn po určitou dobu. Po přechodu na iOS 16.4 si můžete v těchto situacích všimnout jedné drobné změny. Na zamčené obrazovce s oznámením o nemožnosti používat iPhone se nově zobrazí adresa support.apple.com/iphone/passcode. Pokud ji zadáte do webového prohlížeče, získáte možnosti nápovědy spolu s návody na alternativní způsoby resetování iPhonu.

Snazší přístup k betaverzím

Zájemci o betaverze získávají s příchodem operačního systému iOS 16.4 nové možnosti, co se týče aktualizací. Spusťte na iPhonu Nastavení -> Obecné a zamiřte do Aktualizace softwaru. Klepněte na Beta Updates, kde můžete zvolit možnost instalace veřejných betaverzí. Vývojářské betaverze nejsou touto cestou pro běžné uživatele z pochopitelných důvodů dostupné.

Lépe vypadající webové stránky na ploše

Mobilní verze webového prohlížeče Safari nabízí mimo jiné možnost uložení vybraných webových stránek na plochu iPhonu. Až dosud neměly takto uložené webové stránky vlastní ikonku – jednalo se v podstatě o jakýsi náhled dané stránky. V iOS 16.4 došlo v tomto směru konečně ke změně, a pokud si nyní uložíte na plochu vybranou webovou stránku, získá ikonku v podobě vlastního loga.

Nová sekce v Podcastech

Pokud používáte nativní Podcasty, můžete si po přechodu na iOS 16.4 všimnout nové sekce. Spusťte Podcasty a ve spodní části displeje klepněte na Knihovna. Zde najdete novou sekci s názvem Kanály – pokud odebíráte více podcastových pořadů z jednoho zdroje, najdete je všechny přehledně seřazené právě zde.

Dnes nejčtenější

.