Zavřít reklamu

Poznámky jsou nedílnou součástí iOS a dalších operačních systémů. Většina uživatelů vytváří nové poznámky jednoduše přímo z aplikace, někdy se ale můžete ocitnout v situaci, kdy poznámku potřebujete vytvořit co možná nejrychleji. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 způsobů pro rychlé vytvoření poznámky na iPhone.

Ovládací centrum

Nejběžnějším způsobem pro vytvoření rychlé poznámky je skrze ovládací centrum. To můžete totiž otevřít kdekoliv, klidně i na zamknuté obrazovce. Pro přidání prvku pro vytvoření nové poznámky do ovládacího centra přejděte do Nastavení → Ovládací centrum, kde níže v kategorii Další ovládací prvky klepněte na + Rychlá poznámka, čímž dojde k přesunutí mezi aktivní prvky. Po přidání už jen stačí kdykoliv otevřít ovládací centrum, klepnout na ikonu poznámky, zapsat ji a uložit.

Siri

Poznámku můžete jednoduše a rychle vytvořit také prostřednictvím Siri, což může přijít vhod tehdy, pokud zrovna nemáte volné ruce. Nejedná se o nic složitého – stačí pronést příkaz „Hey Siri, make a note“. Následně se vás Siri zeptá, co má poznámka obsahovat, takže řekněte, co do ní chcete uložit. Samozřejmě je ale nutné, abyste obsah poznámky nadiktovali v angličtině, jelikož česky zatím Siri neumí.

Plocha nebo widget

Vytvoření rychlé poznámky můžete rychle a jednoduše provést i skrze ikonu na ploše, a to prostřednictvím zkratek. Prvně je tedy nutné, abyste otevřeli aplikaci Zkratky, kde se přesuňte do kategorie Zkratky a vpravo nahoře klepněte na ikonu +. Tímto se zobrazí rozhraní nové zkratky, ve které klepněte na + Přidat akci a vyhledejte akci s názvem Vytvořit notu (špatný překlad). Tímto se akce přidá s tím, že v ní klepněte na políčko Text, a poté nad klávesnicí vyberte možnost Vždy se dotázat. Pak už jen klepněte nahoře na název zkratky, a poté na Přidat na plochu. Zde si nastavte ikonu zkratkyjejí název a klepněte na Přidat vpravo nahoře. Kdykoliv nyní budete chtít vytvořit poznámku, můžete tak učinit skrze ikonu na ploše. Případně lze také s touto zkratkou vytvořit widget a umístit ho, kam potřebujete.

Poklepání na záda

Poznámku můžete kdykoliv nechat rychle vytvořit také dvojitým nebo trojitým poklepáním na záda. I v tomto případě je ale prvně nutné vytvořit zkratku. Prvně je tedy nutné, abyste otevřeli aplikaci Zkratky, kde se přesuňte do kategorie Zkratky a vpravo nahoře klepněte na ikonu +. Tímto se zobrazí rozhraní nové zkratky, ve které klepněte na + Přidat akci a vyhledejte akci s názvem Vytvořit notu (špatný překlad). Tímto se akce přidá s tím, že v ní klepněte na políčko Text, a poté nad klávesnicí vyberte možnost Vždy se dotázat. Nakonec stiskněte Hotovo vpravo nahoře. Pak už jen přejděte do Nastavení → Zpřístupnění → Dotyk → Klepnutí na zadní stranu, kde vyberte buď Poklepání nebo Trojí klepnutí. Nakonec sjeďte dolů a klepněte na název vytvořené zkratky. Pak už jen stačí dvakrát nebo třikrát poklepat na záda iPhonu, čímž se zkratka pro vytvoření poznámky spustí. Tato funkce je k dispozici jen na iPhonu 8 a novější.

Jakákoliv aplikace

Věděli jste o tom, že zkratku můžete rychle vytvořit také prakticky z jakékoliv aplikace? Nejedná se o nic složitého – vždy stačí pouze najít tlačítko sdílení (čtvereček se šipkou). Následně v menu sdílení sjeďte níže a klepněte zde na Přidat k rychlé poznámce. Následně už se zobrazí rozhraní pro vytvoření nové rychlé poznámky s obsahem, který máte v aplikaci otevřený. Nakonec nezapomeňte pro uložení klepnout vpravo nahoře na tlačítko Uložit.

Dnes nejčtenější

.