Zavřít reklamu

Pokud se chcete v moderním světě cítit co možná nejbezpečněji, tak je pořízení iPhonu ideální volbou. Apple se totiž neustále snaží přicházet s novými funkcemi, které chrání vaše soukromí a zaručují bezpečnost. Některé tyto funkce vyloženě zakazují určité nekalé praktiky, ve většině případech si ale jednoduše můžete veškeré možnosti a funkce, které se týkají soukromí, přenastavit tak, aby pro vás byly ideální. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů díky kterým se na iPhone při používání aplikací budete cítit bezpečněji.

Zobrazení zprávy o soukromí v aplikacích

Součástí operačního iOS je relativně nová funkce, která nese název Zpráva o soukromí v aplikacích. Pokud jste ještě tuto funkci nezaznamenali, tak souvisí s ochranou soukromí uživatele. Konkrétně si v ní můžete zobrazit veškeré informace o tom, jak aplikace přistupují k datům a čidlům, popřípadě jaká je síťová aktivita jednotlivých aplikací. Nechybí ani informace o síťové aktivitě stránek a zobrazit si můžete také nejčastěji kontaktované domény aplikacemi a stránkami. Tohle rozhraní zobrazíte v Nastavení → Soukromí → Zpráva o soukromí v aplikacích. Jednotlivé záznamy pak můžete rozkliknout a práva případně upravit.

Změna práv v aplikacích

Na předchozí stránce jsme se společně podívali na to, jak můžete zobrazit zprávu o soukromí v aplikacích, kde je možné případně u jednotlivých aplikací změnit práva přístupu k datům a čidlům. Pokud byste si však chtěli tyto informace zobrazit jiným způsobem, a to konkrétně zobrazením seznamu aplikací, které jednotlivá čidla a data využívají, tak samozřejmě můžete. Stačí, abyste přešli do Nastavení → Soukromí, kde si pak konkrétní kategorii otevřete. Následně už se zobrazení seznam aplikací, které čidla či data využívají. Zde je pak možné přístup spravovat, tedy povolit, či naopak zakázat.

Sledování v aplikacích

Mezi jednu z dalších relativně nových funkcí, které se zabývají soukromím uživatele, patří rozhodně správa sledování. Jak jistě někteří z vás ví, tak vývojáři aplikací o vás mohou sbírat všemožná osobní data, společně s dalšími informacemi. Aby se tomuto nechtěnému sledování předešlo, tak Apple přidal do iOS funkci, díky které se vás aplikace před jakýmkoliv započetím sledování musí zeptat a vy jí tento úkon musíte povolit. V případě, že sledování nepovolíte, tak k němu jednoduše docházet nebude. Sledování v aplikaci můžete spravovat v dialogovém okně po prvním spuštění konkrétní aplikace, popřípadě stačí přejít do Nastavení → Soukromí → Sledování, kde je možné buď sledování kompletně odepřít, anebo zde můžete v seznamu aplikací přístup ke sledování upravit.

Sdílení dat s vývojáři

Kromě osobních dat a dalších informací se s vývojáři aplikací mohou sdílet také různá data o jejich využívání. Tato data pak mohou vývojáři použít k tomu, aby mohli své aplikace neustále vylepšovat a opravovat různé chyby. Jestliže však nechcete sdílet ani tato diagnostická data, tak můžete provést deaktivaci sdílení. Toho docílíte tak, že přejdete do Nastavení → Soukromí → Analýza a vylepšování, kde deaktivujte možnost Sdílet data s vývojáři aplikací. V této sekci popřípadě můžete také rovnou deaktivovat sdílení dalších dat a analýz.

Kontrola soukromí v App Store

Věděli jste o tom, že si přímo v App Store, před samotným stažením nějaké aplikace, můžete zobrazit informace o tom, k jakým čidlům, datům apod. může přistupovat? Díky tomu se můžete jednoduše rozhodnout, zdali aplikaci chcete stáhnout, anebo vzhledem k ochraně soukromí nikoliv. Pravdou je, že některé aplikace, především sociální sítě, přistupují k nespočtu různých dat, jejichž seznam by se nejspíše nevešel ani na několik velkých papírů. Pro kontrolu aplikace v App Store stačí, abyste si ji vyhledali, rozkliknuli její profil, a poté sjeli níže ke kategorii Ochrana soukromí v aplikaci. Zde se zobrazí karta s přehledem využívaných dat, pokud byste si chtěli zobrazit kompletní seznam, tak stačí vpravo nahoře klepnout na Podrobnosti a sjet níže.

Dnes nejčtenější

.