Zavřít reklamu

Numbers je užitečná multiplatfomní aplikace od Applu, s jejíž pomocí můžete prohlížet, vytvářet a spravovat tabulky, vkládat do nich grafy a mnoho dalšího. Pokud s Numbers na Macu teprve začínáte, případně s touto aplikací zatím nemáte příliš mnoho zkušeností, určitě se vám bude hodit naše dnešní pětice tipů a triků.

Vytvoření vzorce

V tabulkách v aplikaci Numbers na vašem Macu můžete vytvářet vzorce pro výpočty téměř všeho druhu. Vzorec vložíte do vybrané buňky tak, že na příslušnou buňku nejprve kliknete, a poté do ní napíšete znaménko =, a následně se vám otevře editor vzorců. Poté klikněte na buňku, kterou chcete do vzorce zařadit, a zadejte požadovaný operátor (znaménko -, +, * nebo třeba /). Tímto způsobem můžete postupně vkládat další operátory a klikáním vybírat buňky, které chcete použít v daném vzorci. Pro provedení požadované operace klikněte v editoru vzorců na zelené kolečko.

Vzorec pro porovnání hodnot

Vzorce můžete v Numbers na Macu využít také k porovnání hodnot, tedy k ověření toho, jestli jsou si hodnoty ve dvou vámi vybraných buňkách rovné, nebo zda má některá vyšší hodnotu než druhá. Podobně jako v předchozím kroku nejprve vyberte buňku, ve které chcete zobrazit výsledek porovnání, a napište do ní znaménko =. Zobrazí se vám editor vzorců. Poté klikněte na první z buněk, jejichž hodnoty chcete porovnat, a zadejte příslušný operátor pro porovnání (>, >=, =, <>, < nebo <=). V dalším kroku kliknutím vyberte druhou buňku, jejíž hodnotu chcete porovnat, a pro zobrazení výsledku buďto stiskněte klávesu Enter, nebo klikněte na zelené kolečko v editoru vzorců. V příslušné buňce se zobrazí hodnota TRUE nebo FALSE v závislosti na tom, zda je vámi zadaná hodnota pro porovnání pravdivá či nikoliv.

Převod do prostého textu

Data z tabulek v aplikaci Numbers na Macu můžete také poměrně snadno a rychle převést v případě potřeby do podoby prostého textu. Jak na to? Nejprve vyberte buňku, do které chcete umístit prostý text. Poté napsáním znaménka = do příslušné buňky spusťte editor vzorců, v pravém horním rohu okna aplikace klikněte na Formát, ze seznamu funkcí vyberte Plaintext a klikněte na Vložit funkci. V editoru vzorců klikněte na „zdrojový-řetězec“, a poté vyberte buňku, jejíž obsah byste chtěli převést na prostý text. Pro dokončení operace stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na zelené kolečko v editoru vzorců.

Kopírování vzorců a funkcí

Aplikace Numbers na Macu umožňuje mimo jiné také kopírování vzorců a funkcí. Pro zkopírování vybraného vzorce nebo funkce nejprve vyberte buňku se vzorcem či funkcí, kterou chcete zkopírovat – ve spodní části buňky by se vám měla zobrazit žlutá tečka. Poté stačí už jen na tečku kliknout, podržet, a jednoduše buňku s funkcí či vzorcem přetáhnout na jinou buňku, na kterou chcete daný vzorec či funkci aplikovat.

Šablony

V Numbers na Macu můžete vytvářet celou řadu různých dokumentů s tabulkami, grafy a dalším obsahem. Pokud se necítíte na to, abyste si design a rozvržení takového dokumentu vytvořili sami, můžete využít některou ze šablon. Poměrně bohatou nabídku šablon nabízí samotná aplikace, pokud by vám ale tento rozsah nestačil, můžete si šablony pro Numbers na Macu stáhnout také na internetu. Mezi zajímavé weby se šablonami pro Numbers patří například iWorkCommunity nebo třeba Template.net.

Související články

Dnes nejčtenější

.