Zavřít reklamu

Pro komunikaci můžete na iPhonu využít nespočet různých chatovacích aplikací. Mezi ty nejpopulárnější patří Messenger, WhatsApp či třeba Telegram, nutno však zmínit, že i Apple má svou vlastní komunikační platformu s názvem iMessage. Tato služba je přímo součástí nativní aplikace Zprávy a automaticky se aktivuje v případě, že začnete chatovat s jedincem, který vlastní Apple zařízení. iMessage jsou naprosto zdarma a jsou v jablečném světě velmi oblíbené, čas od času se ale může objevit nějaká chyba, například jako nyní.

Jak na iPhone ve Zprávách opravit nefunkční oznámení z konverzace

V poslední době se ale začali objevovat uživatelé, kteří začali mít s nativní aplikací Zprávy, potažmo s iMessage, problém. Mezi tyto uživatele jsem se až doposud řadil i já. Konkrétně se tento problém projevoval tak, že vám od některého z kontaktů přestala chodit oznámení o příchozích zprávách. Pokud vám tedy nějaký uživatel napsal a problém se projevil, tak vám nechodily notifikace se zprávami. Museli jste tak přímo otevřít Zprávy, abyste si příchozích zpráv všimli. Jedná se o vcelku zásadní problém, protože nikdy nevíte, co od vás někdo může potřebovat a vy nebudete schopni pohotově reagovat. Dobrou zprávou ale je, že existuje jednoduchý postup, jak můžete příchod oznámení obnovit. Postupujte následovně:

  • Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace Zprávy.
  • Jakmile tak učiníte, tak si najděte kontakt, od kterého vám nechodí notifikace.
  • Následně po konkrétní konverzaci přejeďte prstem zprava doleva.
  • Tímto se vám zobrazí několik možností pro provedení rychlých akcí.
  • Zde pak klepněte na přeškrtnutý zvoneček, čímž aktivujete nerušit u konverzace.
  • Poté opět přejeďte po konverzaci prstem a klepnutím na zvoneček nerušit opět deaktivujte.

Následně už by vám měly zprávy od vybraného kontaktu začít chodit. Pokud je nerušit u konverzace aktivní, tak se vám v její pravé části zobrazí měsíček, který o této skutečnosti informuje. Bohužel ale kvůli zmíněnému problému může být režim nerušit aktivní s tím, že se vám ikona měsíce nezobrazí. Nebudete tak schopni jednoduše rozpoznat, zdali je nerušit aktivní, či nikoliv. Osobně jsem se do této situace dostal po aktualizaci iOS, kdy se nerušit u jedné konverzace tímto způsobem pobláznilo a já jsem dlouhou dobu nevěděl, co mám dělat. Pokud však vlastníte Apple Watch, tak zde se měsíc při aktivním nerušit u kontaktu zobrazuje, a to i přesto, že na iPhonu ne. Takto lze tedy taktéž jednoduše rozpoznat, zdali nerušit u konverzace funguje, jak má. U připnutých konverzací na iPhonu pak stačí, abyste na nich podrželi prst, a poté klepnuli na Skrýt upozornění, a následně na Zobrazit upozornění. Doufejme, že Apple brzy tuto chybu opraví.

Dnes nejčtenější

.