Zavřít reklamu

V úterý ráno uvízlo kontejnerové plavidlo o hmotnosti 23 tisíc tun a délce 400 m v egyptském Suezském průplavu. Horší na tom je, že tím blokuje kompletní dopravu kanálem, a že je ten podle zprávy NBC News odpovědný za 12 % světového obchodu. Je tak zřejmé, že čím déle bude plavidlo vyprošťováno, tím větší to bude mít vliv na logistiku přepravy po celém světě. 

Pozadí příběhu není příliš složité. Prudká písečná bouře způsobila špatnou viditelnost a tím i horší navigaci lodě do průplavu. Ta do něho špatně najela a uvízla na mělčině i se svými 20 tisíci kontejnery na palubě. Kanál, kterým denně projede kolem 50 nákladních lodí, tak kompletně zablokovala. Veškeré pokusy o vyproštění lodi navíc zatím selhávají.

Odborníci na logistiku přepravy, na kterou odkazují informace NBC News, se nyní obávají, že tento „logjam“ bude mít efekt na celé průmyslové odvětví po světě. Lars Jensen, nezávislý expert na kontejnerovou přepravu, se obává, že tímto zpožděním v dopravě bude ovlivněno v podstatě vše, co vidíte v obchodech. To zahrnuje nejen jídlo, nábytek, oblečení a obuv, ale samozřejmě i elektroniku a automobilové díly. Jestli toto zpoždění ovlivní přímo i Apple, není zcela jasné. Větším problémem je spíše výsledný vlnový efekt, který by tento logjam mohl mít. To konkrétně v tom ohledu, jsou-li z tohoto důvodu různé společnosti nuceny použít jiné způsoby přepravy, aby se celé situaci vyhnuly. Už to samo zapříčiní další zdržení, a především to s sebou ponese zvýšené požadavky na kapacitu nákladu při letecké přepravě.

Situace v Suezském průplavu rozhodně není ideálně načasovaná. Přišla totiž i uprostřed stávajícího celosvětového nedostatku čipů. I když je nepravděpodobné, že by jím byl samotný Apple přímo ovlivněn, mnohé zprávy již uvedly, že by tento nedostatek mohl nepřímo zasáhnout právě i produkci iPhonů. 

Související články

Dnes nejčtenější

.