Zavřít reklamu

Klávesové zkratky jsou velmi užitečná pomůcka, kterou mohou napříč systémem macOS uživatelé využívat pro větší pohodlí, rychlost nebo efektivitu práce. Své specifické klávesové zkratky mají i jednotlivé nativní aplikace od Applu. V dnešním článku se podíváme podrobněji na přehled zkratek, které můžete použít při práci v aplikaci Numbers na Macu.

Obecné zkratky

 • Zahájení diktování – dvojitý stisk Fn
 • Otevření okna pro výběr šablon – Cmd + N
 • Otevření okna pro výběr šablon a zobrazení místní nabídky Jazyk – Alt (Option) + Cmd + N
 • Otevření existující tabulky – Cmd + O
 • Zavření okna pro výběr šablon – Esc
 • Uložení tabulky – Cmd + S
 • Uložení jako – Alt (Option) + Shift + Cmd + S
 • Ukončení úprav názvu tabulky nebo listu – Enter
 • Duplikování tabulky – Shift + Cmd + S
 • Ukončení úprav názvu tabulky nebo listu a obnovení původního názvu – Esc
 • Tisk tabulky – Cmd + P
 • Přidání nového listu – Shif + Cmd + N
 • Přepnutí na předchozí list – Shift + Cmd + {
 • Přepnutí na další list – Shift + Cmd + }
 • Přepnutí na první list – Alt (Option) + Shift + Cmd + {
 • Přepnutí na poslední list – Alt (Option) + Shift + Cmd + }
 • Posunutí v náhledu tisku o jednu stránku nahoru – Fn + šipka nahoru
 • Posunutí v náhledu tisku o jednu stránku dolů – Fn + šipka dolů
 • Zobrazení náhledu listu nebo tabulky – Alt (Option) + Cmd + P
 • Otevření uživatelské příručky pro Numbers – Shift + Cmd + ?
 • Zavření okna – Cmd + W
 • Zavření všech oken – Alt (Option) + Cmd + W
 • Minimalizace okna – Cmd + M
 • Minimalizování všech oken – Alt (Option) + Cmd + M
 • Full screen zobrazení – Cmd + Ctrl + F
 • Zvětšení zobrazení – Cmd + >
 • Zmenšení zobrazení – Cmd + <
 • Zobrazení okna Předvoleb – Cmd + ,
 • Přiblížit výběr – Shift + Cmd + 0
 • Návrat k původní velikosti – Cmd + 0
 • Zobrazení a skrytí řádku panelů – Shift + Cmd + T
 • Zobrazení pravítek tabulky – Cmd + R
 • Zobrazení okna Barev – Shift + Cmd + C
 • Skrytí nebo zobrazení nástrojového panelu – Alt (Option) + Cmd + T
 • Přeuspořádání položky na nástrojovém panelu – přidržení Cmd při přetažení
 • Odstranění položky z nástrojového panelu – Cmd + přetažení z nástrojového panelu
 • Zobrazení nebo skrytí bočního panelu – Alt (Optionú + Cmd + I
 • Otevření následující karty na bočním panelu – Ctrl + `
 • Otevření předchozí karty na bočním panelu – Shift + Ctrl + `
 • Skrytí okna Numbers – Cmd + H
 • Skrytí ostatních oken – Alt (Option) + Cmd + H
 • Zpět – Cmd + Z
 • Opakovat akci – Shift + Cmd + Z
 • Ukončení aplikace Numbers – Cmd + Q
 • Ukončení Numbers a zachování oken v otevřeném stavu – Alt (Option) + Cmd + Q

Zkratky pro pohyb v tabulce

 • Přesun o jeden znak doleva – šipka doleva
 • Přesun o jeden znak doprava – šipka doprava
 • Přesun o jeden znak zpět – Ctrl + B
 • Přesun o jeden znak dopředu – Ctrl + F
 • Přesun o jeden řádek výše – šipka nahoru
 • Přesun o jeden řádek níže – šipka dolů
 • Přesun na začátek aktuálního nebo předchozího slova – Alt (Option) + šipka doleva, případně Ctrl + Alt (Option) + B
 • Přesun na konec aktuálního nebo následujícího slova – Alt (Option) + šipka doprava, případně Ctrl + Alt (Option) + F
 • Přesun na začátek aktuální textové oblasti – Cmd + šipka nahoru
 • Přesun na konec aktuální textové oblasti – Cmd + šipka dolů
 • Přesun na začátek aktuálního řádku – Cmd + šipka doleva
 • Přesun na konec aktuálního řádku – Cmd + šipka doprava
 • Přesun na začátek aktuálního odstavce – Alt (Option) + šipka nahoru
 • Přesun na konec aktuálního odstavce – Alt (Option) + šipka dolů
 • Hledání vybrané položky v tabulce – spustit okno hledání, vybrat text, stisknout Cmd + E
 • Přechod na výběr v tabulce – Cmd + J
 • Posunutí v listu nahoru – Fn + šipka nahoru
 • Posunutí v listu dolů – Fn + šipka dolů
 • Posunutí na začátek listu – Fn + šipka doleva
 • Posunutí na konec listu – Fn + šipka doprava
 • Vystředění kurzoru v okně aplikace – Ctrl + L
 • Posunout o stránku dolů – Ctrl + V

Zkratky pro výběr textu

 • Výběr jednoho nebo více znaků – kliknout před první znak, přetáhnout kurzor přes znaky
 • Výběr slova – dvojité kliknutí na slovo
 • Výběr odstavce – trojité kliknutí v odstavci
 • Výběr všech objektů a textu – Cmd + A
 • Zrušení výběru všech objektů a textu – Shift + Cmd + A
 • Rozšíření výběru textu – kliknout na text, podržet Shift a kliknout na jiné místo v textu
 • Rozšíření výběru o jeden znak doprava – Shift + šipka doprava
 • Rozšíření výběru o jeden znak doleva – Shift + šipka doleva
 • Rozšíření výběru na konec aktuálního slova a poté vždy na konec následujícího slova – Alt (Option) + Shift + šipka doprava
 • Rozšíření výběru na začátek aktuálního slova – Alt (Option) + Shift + šipka doleva
 • Rozšíření výběru na konec aktuálního řádku – Shift + Cmd + šipka doprava
 • Rozšíření výběru na začátek aktuálního řádku – Shift + Cmd + šipka doleva
 • Rozšíření výběru o jeden řádek výše – Shift + šipka nahoru
 • Rozšíření výběru o jeden řádek níže – Shift + šipka dolů
 • Rozšíření výběru na začátek aktuálního odstavce – Alt (Option) + Shift + šipka nahoru
 • Rozšíření výběru na konec aktuálního odstavce – Alt (Option) + Shift + šipka dolů
 • Rozšíření výběru na začátek textu – Shift + Cmd + šipka nahoru, případně Shift + Fn + šipka doleva
 • Rozšíření výběru na konec textu – Shift + Cmd + šipka dolů, případně Shift + šipka doprava

Zkratky pro formátování textu

 • Zobrazení okna Písma – Cmd + T
 • Zobrazení okna Barvy – Shift + Cmd + C
 • Tučné písmo – Cmd + B
 • Kurzíva – Cmd + I
 • Podtržené písmo – Cmd + U
 • Smazání předchozího znaku nebo výběru – Ctrl + H
 • Smazání následujícího znaku nebo výběru – Ctrl + D
 • Smazání slova před kurzorem – Alt (Option) + Delete
 • Smazání textu mezi kurzorem a následujícím koncem odstavce – Ctrl + K
 • Zvětšení velikosti písma – Cmd + “+”
 • Zmenšení velikosti písma – Cmd + “-”
 • Zmenšení mezery mezi vybranými znaky – Alt (Option) + Cmd + [
 • Zvětšení mezery mezi vybranými znaky – Alt (Option) + Cmd + ]
 • Horní index – Ctrl + Shift + Cmd + “+”
 • Dolní index – Ctrl + Cmd + “-”
 • Snížení úrovně odsazení u bloku textu nebo položky v seznamu – Cmd + [
 • Zvýšení úrovně odsazení u bloku textu nebo položky v seznamu – Cmd + ]
 • Snížení úrovně odsazení u položky v seznamu nebo titulku – Shift + Tab
 • Zvýšení úrovně odsazení u položky v seznamu nebo titulku – Tab
 • Převedení textu na odkaz – Cmd + K
 • Vyjmutí výběru – Cmd + X
 • Zkopírování výběru – Cmd + C
 • Zkopírování stylu odstavce – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení výběru – Cmd + V
 • Vložení grafického stylu – Alt (Option) + Cmd + V
 • Vložení výběru s přizpůsobením stylu cílového textu – Alt (Option) + Shift + Cmd + V
 • Vložení nedělitelné mezery – Alt (Option) + mezerník
 • Vložení znaku zalomení řádku + Shift + Enter
 • Vložení znaku konce odstavce – Enter
 • Vložení nového řádku za kurzor – Ctrl + O
 • Zadání speciálních znaků – Ctrl + Cmd + mezerník
 • Přehození znaků na obou stranách kurzoru – Ctrl + T
 • Vložení rovnice – Alt (Option) + Cmd + E

Zkratky pro práci s textem, komentáře a kontrolu pravopisu

 • Smazání předchozího znaku nebo výběru – Delete
 • Smazání následujícího znaku nebo výběru – Fn + Delete
 • Hledat – Cmd + F
 • Vyhledání dalšího výskytu – v okně hledání stisknout Cmd + G
 • Vyhledání předchozího výskytu – v okně hledání stisknout Shift + Cmd + G
 • Vložení vybraného textu do textového pole Hledat a nahradit – Cmd + E
 • Nahrazení textu – Enter
 • Posunutí okna a zobrazení vybraného textu nebo objektu – Cmd + J
 • Skrytí okna hledání – Esc
 • Vyhledání slova označeného kurzorem – Ctrl + Cmd + D
 • Zobrazení seznamu slov pro dokončení vybraného slova – Alt + Esc
 • Kontrola pravopisu a gramatiky – cmd + ;
 • Zobrazení okna Pravopis a gramatika – Shift + Cmd + :
 • Otevření nového komentáře u vybraného textu, objektu nebo buňky v tabulce – Shift + Cmd + K
 • Uložení komentáře – Cmd + Enter
 • Zobrazení následujícího komentáře – Alt (Option) + Cmd + K
 • Zobrazení předchozího komentáře – Alt (Option) + Shift + Cmd + K

Zkratky pro práci s objekty

 • Výběr všech objektů – vybrat jeden objekt a stisknout Cmd + A
 • Zrušení výběru všech objektů – vybrat jeden objekt a stisknout Cmd + A
 • Změna velikosti posuvem – Alt (Option) + Cmd + posunutí (k dispozici pouze při použití myši Magic Mouse nebo trackpadu)
 • Přidání objektů do výběru nebo jejich odstranění – při přetažení přidržet klávesu Cmd
 • Výběr následujícího objektu na listu – Tab
 • Výběr předchozího objektu na listu – Shift + Tab
 • Výběr nebo zrušení výběru dalších objektů – při kliknutí na objekty přidržet Cmd, případně Shift
 • Posunutí vybraného objektu o jeden bod – stisk klávesy s odpovídající šipkou
 • Posunutí vybraného objektu o deset bodů – přidržet Shift + stisknout klávesu s odpovídající šipkou
 • Posunutí vybraného objektu na displeji o jeden pixel – stisknout klávesu se šipkou
 • Posunutí vybraného objektu na displeji o deset pixelů – přidržet Shift a stisknout klávesu se šipkou
 • Zkopírování grafického stylu – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení grafického stylu – Alt (Option) + Cmd + V
 • Použití stylu tvaru bez stylu textu – stisknout Alt (Option) a kliknout na styl tvaru nebo textového rámečku na bočním panelu
 • Přesunutí vybraného objektu na pozadí – Shift + Cmd + B
 • Přesunutí vybraného objektu o jednu úroveň směrem k pozadí – Alt (Option) + Shift + Cmd + B
 • Přesunutí vybraného objektu do popředí – Shift + Cmd + F
 • Přesunutí vybraného objektu o jednu úroveň směrem k popředí – Alt (Option) + Shift + Cmd + F
 • Seskupení vybraných objektů – Alt (Option) + Cmd + G
 • Zrušení seskupení vybraných objektů – Alt (Option) + Shift + Cmd + G
 • Výběr objektu ve skupině – dvojité kliknutí na objekt
 • Výběr dalšího objektu ve skupině – Tab
 • Výběr předchozího objektu ve skupině – Shift + Tab
 • Ukončení úprav objektu a vybrání skupiny – vybrat objekt ve skupině a stisknout Cmd + Enter
 • Uzamknutí vybraných objektů – Cmd + L
 • Odemknutí vybraných objektů – Alt (Option) + Cmd + L
 • Duplikování objektu – Cmd + D, případně přidržet Alt (Option) a přetáhnout
 • Omezení pohybu objektu na úhel 45° – tažení s klávesou Shift
 • Změna velikosti objektu – přetáhnout úchyt výběru
 • Vypnutí vodítek zarovnání při změně velikosti – při přetažení přidržet Cmd
 • Změna velikosti objektu směrem od středu – přidržet Alt (Option) a přetáhnout úchyt výběru
 • Změna velikosti objektu se zachováním poměru stran – přidržet Shift a přetáhnout úchyt výběru
 • Změna velikosti objektu směrem od středu se zachováním poměru stran – přidržet Alt (Option) + Shift a přetáhnout úchyt výběru
 • Otočení objektu – přidržet Cmd a přetáhnout úchyt výběru
 • Otočení objektu o 45° – při otáčení držet Shift
 • Otočení objektu okolo protilehlého úchytu (namísto středu) – přidržet Alt (Option) + Cmd a přetáhnout úchyt výběru
 • Otočení objektu o 45° okolo protilehlého úchytu (namísto středu) – přidržet Alt (Option) + Shift + Cmd a přetáhnout úchyt výběru
 • Vypnutí vodítek zarovnání při přesunu objektu – při přetažení přidržet Cmd
 • Maskování a zrušení maskování objektu – Shift + Cmd + M
 • Skrytí ovládacích prvků masky – Enter nebo dvojité kliknutí
 • Zobrazení ovládacích prvků masky – dvojité kliknutí na maskovaný obrázek
 • Otevření nabídky zkratek pro vybranou položku – přidržet Ctrl a kliknout na položku
 • Ukončení editace textu a výběr objektu – Cmd + Enter
 • Definování objektu jako mediální makety – Ctrl + Alt (Option) + Cmd + I

Zkratky pro změny upravitelných tvarů

 • Převedení vlastního tvaru do režimu úprav na upravitelný tvar – dvojité kliknutí na okraj tvaru
 • Nakreslení vlastního tvaru pomocí nástroje Pero – Alt (Option) + Shift + Cmd + P
 • Přesunutí bodu upravitelného tvaru – přetáhnout bod na jiné místo
 • Smazání bodu upravitelného tvaru – kliknout na bod, stisknout Delete
 • Přidání ostrého bodu k upravitelnému tvaru – přidržet Cmd, přetáhnout požadovaný vnitřní bod čáry
 • Přidání hladkého bodu k upravitelnému tvaru – přetáhnout požadovaný vnitřní bod čáry
 • Přidání Bézierova bodu k upravitelnému tvaru – přidržet Alt (Option) a přetáhnout požadovaný vnitřní bod čáry
 • Změna křivkového bodu upravitelného tvaru na rohový bod – dvojité kliknutí na křivkový bod
 • Změna tvaru křivky v hladkém bodě – přetáhnout čáru poblíž bodu s vyhlazením
 • Změna tvaru křivky v Bézierově bodě – kliknout na Bézierův bod, přetáhnout ovládací úchyt

Zkratky pro práci s tabulkami

 • Přidání řádku nad vybrané buňky – Alt (Option) + šipka nahoru
 • Přidání řádku pod vybrané buňky – Alt (Option) + šipka dolů
 • Přidání sloupce napravo od vybraných buněk – Alt (Option) + šipka doprava
 • Přidání sloupce nalevo od vybraných buněk – Alt (Option) + šipka doleva
 • Přidání nebo odstranění řádků a sloupců s obsahem – přidržet Alt (Option) a přetáhnout tlačítko Přidat nebo odstranit řádky nebo sloupce v pravém dolním rohu tabulky.
 • Vložení řádku na konec tabulky – vybrat buňku v posledním řádku, stisknout Enter
 • Vložení sloupce na pravý okraj tabulky – vybrat buňku v krajním levém sloupci, stisknout Tab
 • Výběr celého sloupce nebo řádku – kliknout na tabulku a poté na písmeno sloupce nebo číslo řádku
 • Zahrnutí dalších řádků do výběru – Shift + šipka nahoru/dolů
 • Zahrnutí dalších sloupců do výběru – Shift + šipka doleva/doprava
 • Zahrnutí dalších buněk do výběru – kliknutí + Shift
 • Výběr pouze buněk těla v řádku nebo sloupci – dvojité kliknutí na písmeno sloupce nebo číslo řádku
 • Ukončení změny pořadí řádků nebo sloupců – při přetažení stisknout Esc
 • Výběr tabulky na základě výběru buněk – Cmd + Enter
 • Výběr veškerého obsahu v tabulce – Cmd + A
 • Smazání vybrané tabulky nebo obsahu vybraných buněk – Delete
 • Přesun tabulky s aktivovanou funkcí přichycení k vodítkům – přetáhnout tabulku při současném držení Shift
 • Přemístění obsahu vybrané buňky do cílové buňky a nahrazení jejího obsahu – přetáhnout vybranou buňku do jiné buňky
 • Zkopírování obsahu vybrané buňky do cílové buňky – přetáhnout vybranou buňku do jiné buňky při současném držení Alt (Option)
 • Zkopírování stylu buňky – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení stylu buňky – Alt (Option) + Cmd + V
 • Vložení výběru se zachováním stylu cílové buňky – Alt (Option) + Shift + Cmd + V
 • Výběr buňky – kliknout na buňku ve vybrané tabulce
 • Úprava buňky – Alt (Option) + Enter
 • Zvýraznění řádku a sloupce, ve kterých se nachází buňka – umístit ukazatel na buňku a stisknout Alt (Option)
 • Otevření místní nabídky ve vybrané buňce – mezerník
 • Výběr hodnoty v místní nabídce ve vybrané buňce – Enter nebo mezerník
 • Označení nebo odznačení zaškrtávacího políčka ve vybrané buňce – mezerník, Y nebo N
 • Nastavení počtu hvězdiček pro vybranou buňku ohodnocení hvězdičkami – 0, 1, 2, 3, 4 nebo 5
 • Přidání buňky do výběru (nebo její odstranění z výběru) – přidržet Cmd a kliknout na buňku
 • Automatické zarovnání obsahu buňky – Alt (Option) + Cmd + U
 • Ukončení úprav buňky a výběr buňky – Cmd + Enter
 • Ukončení úprav buňky a výběr tabulky – Cmd + dvakrát Enter
 • Posunutí vybrané tabulky o jeden bod – klávesa se šipkou
 • Posunutí vybrané tabulky o deset bodů – přidržet Shif, stisknout klávesu se šipkou
 • Proporční změna velikosti všech sloupců v tabulce – vybrat tabulku a se stisknutou klávesou Shift přetáhněte úchyt pro změnu velikosti
 • Výběr následující buňky nebo (pokud je vybraná poslední buňka v řádku) přidání nového sloupce – Tab
 • Vybrání předchozí buňky – Shift + Tab
 • Vybrání buňky níže – Enter
 • Vybrání buňky výše – Shift + Enter
 • Výběr buňky vlevo, vpravo, výše nebo níže – stisk klávesy se šipkou z vybrané buňky
 • Rozšíření výběru buněk o jednu buňku – stisk Shift a klávesy se šipkou z vybrané buňky
 • Výběr nadřízeného prvku aktuálního výběru – Cmd + Enter
 • Vložení tabulátoru při úpravě textu nebo vzorce – Alt (Option) + Tab
 • Vložení zalomení řádku při editaci textu v buňce – Ctrl + Enter
 • Vložení zalomení odstavce při editaci textu v buňce – Enter
 • Otevření editoru vzorců s obsahem vybrané buňky – Ctrl + =
 • Převedení vzorce v otevřeném editoru vzorců na text – Ctrl + =
 • Otevření prázdného editoru vzorců – =
 • Otevření editoru vzorců pro buňku obsahující vzorec nebo formátované číslo – dvojité kliknutí, případně Alt (Option) + Enter
 • Vložení výsledků vzorce – Shift + Cmd + V
 • Uložení změn v editoru vzorců – Enter nebo Tab
 • Zrušení změn v editoru vzorců – Esc

Zkratky pro práci s grafy

 • Úpravy odkazů na data grafu – Shift + Cmd + d
 • Posunutí legendy grafu o jeden bod – vybrat legendu, stisknout klávesu se šipkou
 • Posunutí legendy grafu o deset bodů – vybrat legendu, přidržet Shift, stisknout klávesu se šipkou

Zkratky pro vytváření odkazů ve vzorcích

 • Přechod na jednotlivou buňku a její výběr – přidržet Alt (Option) a použít klávesy se šipkami
 • Rozšíření nebo zúžení oblasti odkazů na buňky – přidržet Alt (Option) a Shift, stisknout klávesu se šipkou
 • Přechod na první nebo poslední buňku v řádku nebo sloupci jinou než záhlaví – přidržet Alt (Option) a Cmd a stisknout klávesu se šipkou
 • Vložení znaku zalomení řádku – Alt (Option) + Enter
 • Vložení tabulátoru – Alt (Option) + Tab
 • Určení absolutních a relativních atributů u vybraných odkazů na buňku – procházení seznamu dostupných možností vpřed nebo vzad kombinací kláves Cmd + K, případně Shift + Cmd + K
 • Určení absolutních a relativních atributů u odkazů na první a poslední buňku ve výběru – procházení seznamu dostupných možností vpřed nebo vzad kombinací kláves Alt (Option) + Cmd + K, případně Alt (Option) + Shift + Cmd + K

Dnes nejčtenější

.