Zavřít reklamu

Jednou z hlavních funkcí Apple Watch je pokročilý monitoring srdeční činnosti. Ten chytré hodinky provádějí v podstatě po celý den (pokud je máte samozřejmě na ruce), a svému majiteli o výsledcích měření poskytují vyčerpávající informace. Jak se v nich zorientovat?

Aktuální srdeční tep

Jedná se o prostou informaci o tom, jakou frekvencí tluče vaše srdce přímo v okamžiku měření. Pokud jste v klidu, měří Apple Watch vaši tepovou frekvenci příležitostně – proto při otevření příslušné komplikace vidíte údaj ve formátu „65 bpm před 5 minutami“. Ve chvíli, kdy otevřete aplikaci pro měření srdečního tepu, probíhá snímání tepové frekvence prakticky v přímém přenosu.

Senzor hodinek je schopen zaregistrovat tepovou frekvenci od 30 do 210 úderů za minutu, což je u většiny běžné populace dostatečně široký záběr. Pokud však patříte například mezi náruživé sportovce, jejichž tepová frekvence dosahuje během cvičení 210 bpm, může se stát, že vaši nejitenzivnější srdeční činnost hodinky nezachytí dostatečně spolehlivě. Běžná tepová frekvence se u většiny zdravých, dospělých jedinců pohybuje mezi 60 a 100 údery za minutu.

Klidová frekvence

Klidová frekvence na vašich Apple Watch udává počet úderů za minutu v době, kdy jste zcela v klidu. Vaše srdce obvykle vykazuje nejnižší činnost  době, kdy spíte, takže nejnižší hodnoty bývají naměřené v noci – pokud v té době neodkládáte své hodinky na nabíječku. Čím fyzicky zdatnější jste, tím silnější je i vaše srdce, a nepotřebuje k zásobení vašeho těla krví tolik úderů za minutu. Fyzicky zdatnější jedinci tedy vykazují o něco nižší klidovou tepovou frekvenci.

Postupné snižování klidové tepové frekvence tak může být za normálních okolností vcelku spolehlivým ukazatelem toho, že se dostáváte do formy. Naopak její neúměrné zvyšování by mělo upoutat vaši pozornost – může to znamenat, že je s vaším tělem něco v nepořádku, může to ale také jednoduše poukazovat na to, že vás něco rozrušilo, jste ve stresu nebo nervózní. Klidová frekvence se u většiny zdravých lidí pohybuje mezi 60 a 80 údery za minutu.

Průměr za chůze

Tento údaj uvádí vaši průměrnou tepovou frekvenci při běžné chůzi. Tepová frekvence při chůzi bývá obvykle o něco vyšší než v klidu, většinou ale nedosahuje takových hodnot, jako při intenzivním cvičení. Při svižné chůzi se ale může vyhoupnout až nad 100 úderů za minutu.

Apple Watch Series 4 nabízí i funkci EKG, dostupná je ale pouze v USA: 

Cvičení

Když cvičíte, je vaše tepová frekvence logicky o něco vyšší, a přímo úměrná vaší námaze při cvičení. Zatímco při setrvalé intenzitě cvičení tep příliš nekolísá, při intervalovém tréninku jsou výkyvy o něco znatelnější. Tepová frekvence se liší také v závislosti na tom, zda se v danou chvíli věnujete silovému nebo kardio tréninku. Při cvičení se srdeční tep většiny z nás obvykle pohybuje mezi 160 a 200 údery za minutu.

Zotavení

Toto speciální měření provádějí Apple Watch poté, co dokončíte cvičení. Abyste získali informace o vaší tepové frekvenci v průběhu zotavení, je zapotřebí cvičení na hodinkách v příslušné aplikaci řádně zahájit a ukončit. Hodinky začnou snímat vaši tepovou frekvenci po dobu jedné minuty od ukončení cvičení a poté ještě další dvě minuty. Čím rychleji se vaše tepová frekvence vrátí po cvičení do normálu, tím lépe, zdatnějším jedincům obvykle klesá až o 30bpm za minutu. Používáte své Apple Watch k monitoringu srdeční aktivity při cvičení?

Apple Watch

Dnes nejčtenější

.