Zavřít reklamu

Společnost Apple představila službu Apple Pay Cash v roce 2017 spolu s operačním systémem iOS 11. Jedná se o platební službu, umožňující převod peněžních prostředků mezi majiteli Apple zařízení přes iMessage. Virtuální kartu ve vašem iOS zařízení si nabijete určitou peněžní částkou a poté ji můžete používat nejenom k posílánní peněz svým kontaktům, ale i k placení na webu, v obchodech či aplikacích. Pod jednou podmínkou – pokud jste uživatel, žijící ve Spojených státech.

Na rozdíl od Apple Pay není Apple Pay Cash výhradním produktem Applu, ale výsledkem spolupráce cupertinské společnosti s pasadenskou finanční institucí. Zatímco v případě aktivace Apple Pay v podstatě potřebujete jen svou kreditní či debetní kartu, Apple Pay Cash jde při ověřování identity až na dřeň. Aktivace Apple Pay Cash probíhá v nativní aplikaci Wallet – většina z vás na svých iOS zařízeních dokonce může tuto možnost vidět i navzdory její nedostupnosti v České republice.

Po zahájení aktivace Apple Pay Cash se vás systém zprvu ptá na nevinné otázky, jako je celé jméno nebo datum narození. Kromě toho ale také po uživatelích požadovat údaje, jako je číslo sociálního pojištění (Social Security Number, SSI – specifické číslo, vydávané federální Správou sociálního zabezpečení ve Spojených státech), nebo oboustrannou fotografii řidičského či občanského průkazu. V rámci aktivace musí uživatel systému dále poskytnout údaje, jako je kompletní adresa trvalého bydliště, musí ale také odpovědět na otázky, týkající se jeho soukromé minulosti i toho, jak často, jakým způsobem a zhruba v jaké finanční výši bude Apple Pay Cash používat. Přijetí nebo odeslání částky 500 dolarů a vyšší nelze provést bez ověření identity, a v některých případech musí uživatelé proces ověření absolvovat i tehdy, kdy už ho podstoupili.

Apple Pay Cash je viditelné i v české verzi iOS. Nastavit však nelze: 

P2P platby v rámci služby Apple Pay Cash poskytuje americká Green Dot Bank, která je povinná ověřovat totožnost uživatelů. Na základě analýzy poskytnutých údajů se stanoví, zda je daný uživatel oprávněný tuto službu využívat. Údaje, které uživatelé v rámci ověřování identity poskytují, jsou odesílány zmíněné bance a poskytovateli verifikace. Jméno a adresa zůstávají v záznamech partnerské banky a Apple Payments Inc., číslo sociálního pojištění a kopii dokladu získá opět banka a poskytovatel verifikace, kde zůstávají po dobu stanovenou zákonem. K těmto údajům nemá Apple přístup.

Oprávněnost uživatele využívat Apple Pay Cash závisí na jeho věku (18 a více let), občanství či rezidentní pobyt ve Spojených státech, a v neposlední řadě také souhlas s poměrně obsáhlými a složitými podmínkami banky i dohodou o elektronické komunikaci. Banka Green Dot Bank ve svých pravidlech pro používání Apple Pay Cash uvádí, že důkladné ověřování identity probíhá zejména v zájmu vládních bezpečnostních opatření v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Svým souhlasem uživatel opravňuje banku ke sběru, přenosu, ukládání a používání jím poskytnutých dat. V pravidlech banky například stojí, že k některým (blíže neurčeným) údajům může získat přístup nejenom společnost Apple, ale i její subdodavatelé, agenti a přidružené společnosti.

Zmíněná Green Dot Bank je specifická finanční instituce, s níž Apple uzavřel v rámci poskytování služby Apple Pay Cash spolupráci. V dnešní době, kdy si uživatelé dávají čím dál větší pozor na to, jaké údaje komu poskytují, a kdy si i řada organizací zakládá na tom, aby do soukromí svých zákazníků zasahovaly co nejméně, je však velmi těžké najít jinde na světě podobného partnera. V Evropě navíc ohledně ochrany soukromí platí jiná pravidla a zákony než ve Spojených státech. Navázat s bankami či nebankovními institucemi v jiných zemích podobně oboustranně uspokojivou spolupráci jako s Green Dot Bank se asi Applu poštěstí jen těžko, nemluvě o tom, že na výše uvedený postup verifikace by přistoupilo podstatně méně uživatelů, než na obyčejné skenování karty při aktivaci Apple Pay. Zavedení Apple Pay Cash je tak ve výsledku daleko komplikovanější než spuštění Apple Pay, jelikož je k němu zjednodušeně řečeno zapotřebí daleko větší přičinění ze strany „partnera“ Applu, který by provoz služby zajišťoval. Jak už jsme totiž uvedli výše, Pay Cash není jen produktem Applu, ale de facto spoluprací mezi ním a dalším subjektem a to na zcela jiné úrovni, než na jaké Apple spolupracuje s bankami při Apple Pay. Apple tak bude muset buď hledat skutečně kvalitního partnera, což bude s ohledem na roztříštěnost světa poměrně složité, a nebo čekat na rozšíření Green Dot Bank do dalších států. Otázkou ale je, zda k tomu vůbec někdy dojde.

apple pay cash fb

Související články

Dnes nejčtenější

.