Zavřít reklamu

V poslední době dochází k realizaci řady vynálezů a zařízení, která jsme dosud znali jen ze sci-fi filmů. Výzkumným pracovníkům z kalifornské univerzity v Berkeley se podařilo sestavit zařízení, které svítí obdobně jako LED diody. Jeho specialitou je ale zcela minimální tloušťka, díky které je ve zhasnutém stavu prakticky neviditelné.

Zařízení je tvoření polovodičovou monovrstvou, tenkou pouhé tři atomy. Praktické využití nejnovějšího vynálezu by mohlo spočívat především v instalaci „neviditelných“ displejů na nejrůznější povrchy. V případě, že je displej vypnutý, je zcela průhledný a tím pádem prakticky neviditelný.

„Použité materiály jsou natolik tenké a flexibilní, že výsledné zařízení může být zcela průhledné a dokáže se přizpůsobit i zakřiveným povrchům,“ vysvětluje Der-Hsien Lien z univerzity v Berkeley. Der-Hsien Lien se na vývoji zařízení podílel spolu se svými kolegy Matinem Amanim a Sujay Desaiem z oddělení elektrického inženýrství a počítačové vědy. Příslušná studie byla publikována 26. března tohoto roku v Nature Communications.

Historie zařízení ale sahá až do roku 2015, kdy vědci v laboratořích univerzity v Berkeley dokázali, že polovodičové monovrstvy jsou schopné produkovat jasné světlo, bylo ale ještě potřeba překonat určité překážky.

Zdroj obrázků

Současné komerčně využívané LED diody sestávají z polovodičových materiálů a vydávají světlo díky kontaktu kladného a záporného elektrického náboje. Běžně je tedy zapotřebí použít v zařízení, produkujícím světlo, dva kontakty. Jejich výrobní proces je ale o to složitější, oč tenčí má být výsledné zařízení.

Vědcům na univerzitě v Berkeley se ale podařilo tento proces zjednodušit – vynalezli zařízení, kterému k produkci světla stačí jeden jediný kontakt. Kýženého výsledku dosáhli položením polovodičové monovrstvy na izolátor a umístěním jedné z elektrod pod izolant a druhé přímo na polovodičovou vrstvu. Funkčnost uvedeného mechanismu se podařilo prokázat u čtyř různých materiálů.

Projekt berkleyské univerzity je zatím stále ještě v plenkách. Vědci, kteří na něm pracují, před sebou mají řadu dalších potřebných výzkumů a testů, jejichž výsledkem by mělo být mimo jiné přinejmenším přiblížit účinnost zařízení, která nyní činí okolo 1 %, účinnosti běžných LED diod (25 – 30 %).

Přestože je zařízení zatím stále ještě ve stádu konceptu, už teď je jasné, že možnosti jeho použití budou opravdu široké, od samostatných nástěnných displejů až po implementaci zařízení na jiná elektronická zařízení. Vědci se dokonce nebrání ani možnosti použití přímo na lidské kůži.

„Ještě je před námi spousta práce a plno výzev, které je potřeba překonat, abychom daný technologický pokrok mohli konečně využít v praxi. Nicméně i tento krok je obrovským posunem kupředu,“ říká Ali Javey, profesor elektrického inženýrství a počítačových věd v Berkeley.
Zdroj: BerkeleyNews

future display
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Související články

Dnes nejčtenější