Zavřít reklamu

Apple byl v minulosti nesčetněkrát vyzdvihován za svou honbou po dokonalosti a smysl pro každý detail, a to nejenom u produktů, ale především také u operačních systémů, které v jeho dílnách vznikaly. Zdá se však, že dny dokonalého Applu jsou sečteny a iOS 11 je toho zářným příkladem. Ačkoli samotná společnost označuje nový systém jako za skvělý a revoluční, tak dokonalý rozhodně není. Poměrně známý designér Ryan Lau z HackerNoon se totiž na nový iOS 11 zaměřil a odhalil několik nesrovnalostí napříč celým systémem. Verdikt je jasný – působí nedokončeně, nekonzistentně a jednoduše nedokonale.

Mail

Podobně jako ostatní nativní aplikace představil i Mail novou navigační lištu s Large Tile. Zběžný pohled na aplikaci Mail v iOS 11 ukazuje, že po levé straně zůstává volné místo navíc ve srovnání s příkladem aplikace Poznámky, ve které je vrchní nápis zarovnaný s vrchní lištou.

Watch

Vyhledávací lišta v aplikaci Watch.app ale navrženému stylu neodpovídá – je ohraničena o něco světlejším pozadím. V nativních aplikacích,  které používají styly iOS 11, by ale vyhledávací lišta měla přirozeně ladit s navigační panelem. Na přiloženém snímku můžeme vidět, že aplikace Watch tvoří v tomto případě výjimku.


Instruktážní video od společnosti Apple s názvem „Building Apps for iPhone X“ zmínilo přesně ten samý případ:

Aplikace WWDC.app, kterou můžeme vidět nalevo, je ukázkovým příkladem nesladěných stylů, zatímco v aplikaci Kontakty (Contats.app), jejíž screenshot vidíme napravo, jsou sladěné styly jasně patrné. Komentář ve videu říká:“…mám-li vyzdvihnout příklad vyhledávacího pole, opravdu nevypadá moc dobře. Porovnejme ho se seznamem v aplikaci Kontakty. Pár věcí zde působí chybným dojmem, barva pozadí není moc správná, stejně jako velikost.“

V iOS 11 by mělo dojít k barevnému sladění pozadí mezi vyhledávacím polem a navigační lištou, čemuž ale Watch.app jako nativní aplikace neodpovídá. Navíc se vyhledávací pole po klepnutí téměř dotýká stavového řádku – jedná se tedy o něco, co by designéři a inženýři Applu ještě rozhodně měli poladit.

Files

I v aplikaci Soubory má vyhledávací pole své jisté mouchy. Vypadá to, že u této aplikace použili inženýři trochu nestandardní vyhledávací pole. Z obrázku je jasně patrné, že ve srovnání s vyhledávacím polem v Nastavení je vyhledávací pole u aplikace Soubory o něco menší a s trochu světlejší barvou fontu.

Jsou zde ale patrné i jiné rozdíly, například v animaci, jak můžeme vidět na přiloženém videu:

App Store

App Store patří mezi aplikace, které se v iOS 11 dočkaly kompletního přepracování. Její design by se dal nyní přirovnat například k designu Apple Music. U karty „Dnes“, která by se dala přirovnat k sekci „Pro vás“ v aplikaci Hudba, se ale font u data liší – zatímco v App Storu je použit tučnější, Apple Music používá užší. V Apple Music je za nápisem „Středa“ čárka, v App Store chybí.


Další rozdíl lze vidět na stránce vyhledávání. Klepnutí na populární položku vyhledávání nemá v App Storu tentýž efekt, který můžeme sledovat v Apple Music – tedy změnu barevného pozadí položky.

Na přiloženém videu můžeme dále vidět, co se v App Storu stane s bannerem aplikace, když stránku trochu posuneme:

Zdraví

Když v nativní aplikaci Zdraví porovnáme vzájemně karty „Dnes“ a „Zdravotní data“, můžeme si všimnout, že při zachování stejných dat a stylů nebyla zachována tatáž šířka. Jedná se o problém, který se objevil již v iOS 10 a zatím nebyl opraven.

Widget „Dnes“

V iOS 11 existují hned dva způsoby otevření widgetu „Dnes“. Oba spočívají v posunutí zleva doprava, a to buďto na domovské obrazovce, nebo na uzamčené obrazovce. Při otevření widgetu z domovské obrazovky ale vyhledávací pole vypadá zcela jinak, že při otevření widgetu z uzamčené obrazovky. Všimnout si můžeme i rozdílné animace, kterou Ryan Lau ukazuje ve dvou videích – z domovské obrazovky a z uzamčené obrazovky. Lau přiznává, že tento nesoulad v něm vyvolává pocity nedokončenosti a nedotaženosti.

Když v příslušném wigdetu potáhnete stránku směrem dolů, bude to – při otevření widgetu z uzamčené obrazovky – mít za následek efekt „zmraženého“ skla, zabraňující tomu, aby wigdet překryl vyhledávací panel. Po klepnutí na „Zrušit“ efekt pomalu zmizí.

Kromě chybějících animací objevil Lau v iOS 11 i zbytečné animace. Pokaždé, když se z widgetu vrátíte na uzamčenou obrazovku, zvětší se sekce s multimediálním přehrávačem.

Fotky

V nativní aplikaci Fotky si Lau povšiml především nesouladů, co se týče okrajů – ty byly buďto příliš velké, nebo naopak moc malé. U karty Sdílené byl okraj příliš široký a nekonzistentní ve srovnání s jinými nativními aplikacemi, disponujícími podobnými stránkami.

Nastavení

V sekci „Apple ID“ v aplikaci Nastavení je rozložení seznamu zařízení kompletně odlišné od zbytku sekce. To, co vypadalo v iOS 10 dobře, se v iOS 11 opět pokazilo.

Hudba

V sekci „Connect“ aplikace Apple Music se některé posty vyznačují opravdu malým okrajem mezi obrázkem a textem. Lau porovnal toto rozložení s rozložením v iTunes v macOS a došel k závěru, že by jen stěží mohlo jít o designérské rozhodnutí. Lau je toho názoru, že přestože není sekce Connect hojně využívána, neměl by se Apple dopouštět takovýchto chyb v uživatelském rozhraní.


V Apple Music si Lau dále povšiml, že při přechodu do seznamu alb v knihovně a po kliknutí na počáteční písmeno seznamu překryje sekce s počátečním písmenem horní část přebalů alb. Při znovuotevření přehrávače se zase pod oknem s přebalem objeví stín, a obal alba, zmenšený v průběhu pauzy, se po znovuotevření opět zvětší.

V iOS 11 rovněž zmizel jev, známý z iOS 10, při kterém se po odpojení AirPods zobrazilo vedle ikonky AirPlay také jméno zařízení. Ani to nepovažuje Lau za rozhodnutí ve věci designu, jako spíše za chybu. V aplikaci Podcasty se název zařízení zobrazuje bez problémů.

 

Ovládací centrum

I v Ovládacím centru se můžete setkat s problémy s AirPlay zařízením. V průběhu používání AirPods vám Ovládací centrum zobrazuje iPhone jako zařízení, a když se vám v příslušném místě zobrazí jako zařízení AirPods, pozastavení přehrávání bude mít ve skutečnosti za následek změnu zobrazení zařízení, nikoliv skutečné pozastavení přehrávání.

Počasí

Aplikace Počasí v iOS 11 se vyznačuje větším fontem písma a zmenšením okrajů. Lau si navíc povšiml, že na rozdíl od iOS 10 není text, zobrazující teplotu, zarovnaný na střed.

Safari

Za jednu z nejzávažnějších chyb považuje Lau font v Safari. Zatímco většina výše uvedených chyb nijak nebrání v běžném používání iOS zařízení, tento problém bude mít dopad na celou konkrétní skupinu uživatelů. Jedná se o font PingFang v Safari, tedy jeden z výchozích čínských fontů. Ten se zobrazuje jako faux bold, což znamená, že se jedná o druh fontu, generovaný algoritmem a postrádající kvalitu. Rozdíl lze jasně vidět na přiloženém screenshotu:

Závěrem

Už několik let se vede diskuse o tom, že kvalita softwaru od společnosti Apple klesá. Apple podle Laua dělá obrovské a nepopiratelné kroky vpřed v oblastech bioinformatiky, strojového učení nebo rozšířené reality, ztrácí ale soustředění na detail ve věcech designu. Ryan Lau tvrdí, že se společnost Apple na hony vzdálila od doby, kdy si na designu dávala záležet do těch nejmenších detailů.

Související články

Dnes nejčtenější