Zavřít reklamu

Apple přestal zveřejňovat své investice do reklamy. Zatím ale není jasné, proč. Nejnovější výroční zpráva Applu (K-10) z října náklady na reklamu vůbec nezmiňuje. Na informační mezeru upozornili analytici ze společnosti Wells Fargo. Podle jejich názoru je sledování výdajů Applu na reklamu užitečné, protože náklady na reklamu jsou důležitou součástí rozpočtu.

Analytici ze společnosti Wells Fargo upozornili na to, že v nejnovější výroční zprávě Applu chybí položka s údajem o nákladech na reklamu. Podle nich se jedná o důležitou součást rozpočtu, kterou je užitečné sledovat. Rozhodnutí nezveřejňovat tyto údaje za celý rok 2016 přišlo rok poté, co výdaje Applu za reklamu vzrostly 50% na úctyhodných 1,8 miliard dolarů. Na následujícím grafu můžeme vidět nárůst výdajů Applu za reklamu od roku 2008.

advert-expense-apple

Proč tedy Apple přestal zveřejňovat údaje o svých nákladech na reklamu? Ve výroční zprávě vysvětlení chybí. V sekci s názvem „Náklady na reklamu“ Apple stručně uvádí, že příslušné výdaje jsou zahrnovány do nákladů a jsou součástí prodejních, obecných a správních nákladů (SG & A). Logicky se nabízí možnost, že Apple překonal za rok 2016 další rekord a považuje za lepší tuto položku nezveřejňovat.

Náklady ze sekce SG & A meziročně klesly na 14,1 miliard dolarů. V roce 2015 tato položka, jejíž podstatnou část tvoří platy zaměstnanců, meziročně vzrostla o 19%. Apple ve své výroční zprávě říká, že pokles prodejních, obecných a administrativních nákladů oproti roku 2015 byl zapříčiněn zejména nižšími diskrečními výdaji a náklady na reklamu a částečně kompenzován nárůstem počtu zaměstnanců a souvisejících nákladů. Analytici z Wells Fargo rovněž poukázali na to, že rok 2016 se pro Apple odehrál ve znamení nejnižší provozní marže od roku 2009.

 

Společnosti nemají žádnou povinnost zveřejňovat, jakou část obecných nákladů u nich tvoří výdaje za reklamu, a většina z nich nechce tato data sdílet se svými konkurenty. U Applu jde nicméně o náhlý, neobvyklý krok. Skutečnost, že své náklady na reklamu nezveřejnil, zatím Apple nijak nekomentoval.

Apple Campus FB

 

Zdroj: BusinessInsider.com

Dnes nejčtenější

.