Zavřít reklamu

Apple 2015 Výkonné technológie ako je umelá inteligencia či robotika majú potenciál, aby tento rok masívne transformovali obchodný svet. Rok 2015 by mal byť rokom obrovského boomu, ktorý bude zapríčinený technologickým skokom vpred. Robert Hillard, konzultačný partner Deloitte pre Austráliu, hovorí o ôsmych trendoch, ktoré pozmenia spôsoby ako vládny priemysel zapája bežných ľudí do práce tak aby sa trhy rýchlo rozvýjali. „Prvýkrát v rade niekoľkých rokov budú tieto trendy zamerané viac na podniky ako na spotrebný tovar, čo je v súčastnosti dôležitejšie. Týmto by mali organizácie pochopiť, čo sa udeje v najbližších 18 mesiacoch.“

1. CIO ako hlavný integračný dôstojník
V súčasnosti je ťažké oddeliť obchodnú stratégiu a technológie. Pozícia CIO bola v posledných rokoch ohrozovaná novými titulmi CCO alebo CDO. Všetky tieto umelovytvorené postavenia narúšajú niektoré z tradičných oblastí, ktoré by mal mať pod kontrolou CIO. Takže úloha CIO sa musí vyvíjať rovnako tak ako sa vyvýjajú stále novšie a viac diferencované podnikové štruktúry. Týmto by mohla byť pozícia CIO povýšená na akéhosi hlavného integračného dôstojníka.“Pre CIO je potrebné využiť novovznikajúce technológie pre podnikanie a zároveň vyvážiť budúce potreby dnešných operačných potrieb,“ hovorí Deloitte. CIO musia mať priamy dohľad na to, čo sa deje a nevyhnutne kontrolovať a skladať všetky prvky organizácie dohromady.

2. Ekonomika API

„Základné imanie organizácie môže byť znovu použité na zdieľanie a speňažovanie cez API, ktoré môže rozšíriť dosah existujúcich služieb a poskytnúť tak nové zdroje príjmov,“ hovorí Deloitte. Verejné API zdvojnásobili svoje zisky v posledných 18 mesiacoch a viac ako 10 000 z nich bolo poskytnutých verejnoti. Deloitte hovorí: „To, čo vidíme jenv mnohých prípadoch narúšanie demokratizácie priemyslu. Zavedené subjekty v oblasti finančných služieb skúmajú otvorené bankové platformy, ktoré od seba oddelili kreditné investície či vernostné a výpožičné služby.

3. Ambient computing
Alebo tiež uvedenie vecí do práce pomocou internetu. To je presne to čo nás čaká v roku 2015. Spoločnosti sa zamerajú na vývoj a následnú výrobu zariadení do domácnosti, ktoré budeme môcť ovládať na diaľku pomocou internet. Prevádzanie týchto možností do obchodného vplyvu vyžaduje pozornosť a identifikáciu vecí, ktoré by sa mali robiť rozumnejšie spolu s analytikmi, bezpečnosťou, dátami a integračnými platformami. V Austrálii technológie na hlavných stránkach zhromažďujú dáta a komunikujú s užívateľom pred tým než by nastal problém.

4. Dimensional marketing
Predstavte si, že idete do obchodu a tam máte pripravené presne to po čo ste si išli od oblečenia až po jedlo. Ľudia by takéto nakupovanie využívali čoraz častejšie pretože by to bolo pre nich pohodlné. V skutočnosti sa marketing sám presunul z vysielania správ na angažmán v rozhovoroch a teraz by mal schopnosť predvídať a rýchlo reagovať na individuálne požiadavky.

5. Softvér definuje všetko
Deloitte hovorí, že je ľahké prehliadnuť zálohy v infraštruktúre a prevádzke uprostred raketového rozvoja digitalizácie. „Celé prevádzkové prostredie – server a sieť – môže byť teraz virtualizované a plne automatizované,“ hovorí Deloitte. Dátové centrum budúcnosti predstavuje potenciál pre  znižovanie nákladov a tiež výrazne zvyšuje rýchlosť a znižuje cenu opravných položiek, spracovanie a skladovanie dát bude presunuté čo najbližšie ku koncovému užívateľovi, čo výrazne zníži celkové oneskorenie systému.

6. Renesančné jadro
Celé je to o hlavných systémoch a o tom ako boli vybudované a zaobstarané. Tento majetok tvorí základ pre rast každej jednej organizácie. Deloitte hovorí: „Mnoho spoločností nechce platiť modernizáciu systémov a tak sa dostávajú do stavu technického dlhu, medziplatformových riešení a na odstránenie prekážok a rozširovanie ich staršej infraštruktúry sú vynakladané omnoho vyššie financie. V ​​priemere až 80% času, energie a rozpočtu je skonzumovaných starostlivosťou a udržovaním starých systémov.“

7. Zosilnená inteligencia
Vzbura strojov? Toto určite ohrozí pracovné miesta, ale taktiež vzniknú aj nové pracovné pozície, ktoré by mali nahrať všetky tie, ktoré boli zabrané technológiou. Umelá inteligencia je skutočná a nastáva jej posilňovanie, ktoré bude mať za následok efektívne rozhodovanie. Deloitte hovorí, že spoločnosti sú založené na aplikáciách strojového učenia a prediktívneho modelovania k stále komplexnejším dátam. Príklady umelej inteligencie zahŕňajú automatické analyzovanie webovej prevádzky, predpovedanie šírenia vírusu, ale aj to ako sa ľudia pozerajú na kybernetické hrozby. Deloitte hovorí, že vojenské programy sú určené hlavne pre lepší zrak, sluch a rozšírené povedomie o situácii, ktorá dáva informácie v reálnom čase o stave boja z máp na ktorých sú systémy schopné rozpoznať tváre, aby mohli byť zavedené pokročilé ovládanie zbraňového systému.

8. IT pracovník budúcnosti.
Kde by sa dal nájsť ten talent? Deloitte hovorí, že stará kvalifikovaná pracovná sila odchádza do dôchodku a firmy sa usilovne snažia dostať do popredia v zlomových technológiách. „Na riešenie týchto problémov budú spoločnosti pravdepodobne musieť vychovávať nové druhy IT pracovníkov budúcnosti s návykmi a zručnosťami, ktoré sú vo svojej podstate odlišné od tých, ktoré poznáme dnes,“ hovorí Deloitte. Do roku 2025 bude celkovo asi 75% pracovníkov ktorí sa narodili po roku 1983. V roku 2020 odchádzajú do dôchodku silné povojnové ročníky a očakáva sa, že na trhu bude dostupných 31 miliónov nových pracovných pozícií, ktoré dovtedy zastávali starší ľudia.

*Zdroj: businessinsider.com

Související články

Dnes nejčtenější

.