Zavřít reklamu

Top-Secret-ApplePokud jste majitelem fabriky vyrábějící nebo montující součástky pro technologické společnosti, pak je pro vás smlouva s Applem něco jako splněný sen. Apple má dostatek financí, abyste si mohli být jisti, že vám vždy zaplatí na čas, Apple objednává desítky milionů kusů a pokud bude spokojen máte vystaráno. To vše je sice pravda, ale má to i svou stinnou stránku a nyní nemluvíme o neuvěřitelně přísných nárocích na kvalitu jednotlivých součástek a extrémním tlaku na zaměstnance, ale o pravidlech, která jasně stanovuje Apple, nikoli výrobce.

Podmínky rozsáhlých dohod o mlčenlivosti mezi Applem a dodavateli byly zveřejněny během probíhajícího konkurzního řízení společnosti GT Advanced Technologies. Soudce z veřejného úřadu zveřejnil řadu dokumentů, mezi nimiž byla i smlouva o utajení, kterou podepsal Apple s GT Advanced Technologies. V této smlouvě se mimo jiné uvádí například to, že jsou projekty které se tvoří pro Apple zpracovány pod tajným krycím jménem, aby se zabránilo úniku. Například společnost GT advanced pracovala na projektu pro Apple, který byl označen jako Project Onyx.

Apple vyžaduje, aby dodavatelé a jejich zaměstnanci nemluvili o společnosti Apple, neoznačovali ji v průběhu své práce a místo toho, aby používali název Apple používají tajné kódové označení, které je použito místo slova Apple. Samotný projekt má pak další tajné označení, které se smí používat v souvislosti s daným projektem. Dodavatelé musí veškeré prostory ve kterých dochází k výrobě nebo konstrukci, případně pak také k dopravě nebo balení produktů hlídat 24/7/365 pomocí kvalifikovaného bezpečnostního týmu, kamerového zabezpečení, které musí pokrýt všechny úhly ve všech prostorech, pomocí senzorů, identifikačního screeningu a označení vozidel.

Dodavatelé jsou povinni sledovat veškeré materiály související s projektem a musí používat speciální metody pro likvidaci vyřazeného materiálu tak, aby nemohl uniknout do rukou veřejnosti. V případě, že musí být přepravován nějaký materiál mezi dodavatelem a Applem, má na tyto účely Apple vlastní službu SecureShip, která se o vše postará, jiný, způsobem není možné věci přepravovat. Dodavatelé musí souhlasit s tím, že Apple může provádět audit kdykoli bude chtít a to ve všech prostorách, ve kterých dochází ke kontaktu s projekty Applu. Rozsáhlé audity spočívají také v tom, že provozovatelé musí Applu udělit přístup k informačním systémům, zařízení, zaměstnancům a všem, kteří souvisí s projektem.

Pokud vyšetřování Applu ukáže, že cokoli není v souladu se smlouvou, musí společnost zaplatit 135 000$ jako bezpečnostní poplatek za ztráty způsobené bezpečnostnímu auditu a okamžitě zajistit nápravu. Apple má však s dodavateli ještě jednu smlouvu o náhradě škody, ta je však již na trošku vyšší částku. V případě, že dojde k úniku informací o budoucím produktu společnosti Apple, zavazuje se dodavatel uhradit společnosti Apple částku 50 000 000$ za únik každé jednotlivé informace o daném produktu. To je mimochodem zhruba o 49 999 000 víc, než kolik jsme vám ochotni dát za prototyp iPhone 7.

11040-3595-secret-141107-l
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

*Zdroj: appleinsider.com

Související články

Dnes nejčtenější