Zavřít reklamu

niBX8yrdTApple dnes oficiálně oznámil, že zakázal používat dvojici potenciálně nebezpečných chemických látek při výrobě iPhone a iPadu. Jedná se o Benzen a Hexan s tím, že obě látky mohou být nebezpečné nejen pro dělníky, kteří přístroje montují, ale také pro samotné uživatele. Benzen je karcinogenní látka, která je spojována s leukémií a Hexan může poškodit nervy. Rozhodnutí přichází pět měsíců poté, co aktivisté ze skupiny China Labor Watch and Green America zahájili petiční akci, která vyzvala společnost Apple, aby upustila od použití benzenu a hexanu při výrobě iPhone.

Společnost Apple provedla  čtyř měsíční vyšetřování ve 22 závodech svých dodavatelů a nenašla žádné důkazy o tom, že by benzen nebo hexan ohrozil některého z 500 000 zaměstnanců v těchto továrnách. Čtyři z těchto továren měly stopy po benzenu a hexanu v rámci přijatelné úrovně bezpečnosti a v 18 dalších továrnách nebyly nalezeny žádné stopy po těchto látkách. Přesto se Apple rozhodl nařídit svým dodavatelům, aby přestaly používat benzen a hexan při montáži iPhone, iPadu, Macu, iPodu a příslušenství. Továrny budou také muset otestovat všechny látky, aby se ujistili, že benzen a hexan nejsou jejich součástí a to i v momentě, kdy benzen ani hexan nejsou uvedeny ve složení těchto chemikálií.

Tato pravidla však platí pouze pro finální montáž produktů, co se týká první fázi výroby jednotlivých komponentů, tam mohou výrobci obě látky stále používat, Apple však určil maximální množství obou látek, které mohou být v prvotních procesech výroby použity. „Myslíme si, že je opravdu důležité, budeme se snažit v budoucnosti využívat ekologičtější chemické složení látek, které používáme,“ uvedla Lisa Jackson Apple Vice prezident pro inciativy v oblasti životního prostředí.

niBX8yrdT
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

 *Zdroj icony chemical warning: clipartbest.com

Související články

Dnes nejčtenější