Zavřít reklamu

Tim Cook získal ocenění za celoživotní dílo od vysoké školy, kterou absolvoval. Auburn University předávala ocenění významným absolventům v New Yorku a Tim Cook využil této příležitosti nejen k tomu, aby poděkoval, ale také k tomu, aby mohl svým proslovem podpořit snahu o zachování rovnoprávnosti. CEO Applu uvedl, že věří v rovnost lidí na zemi a to nejen v USA, ale skutečně po celém světě. Tim dokonce citoval část z preambule OSN, ve které se hovoří o hledání rovnováhy a úcty všech lidí. Cook dále uvedl, že v Applu hluboce věří v pokrok lidstva prostřednictvím produktů této společnosti a díky rovnosti všech zaměstnanců.

„Od mých začátků v Applu se toho nyní mnoho změnilo, ale tyto hodnoty, které jsou srdcem naší společnosti, zůstávají stejné. Tyto hodnoty vedou k tomu, aby byly naše produkty dostupné pro každého. Osoby se zdravotním postižením se často ocitají v boji za zachování své lidské důstojnosti a často jsou ponecháni ve stínu technologického pokroku, který pomáhá posilovat a ulehčovat dosažení cílů ostatní. Inženýři v Applu se však snaží bojovat proti této nepřijatelné skutečnosti a vytváří produkty dostupné pro osoby s různým zdravotním postižením, ať už je to hluchota, slepota nebo různé svalové poruchy,“ uvedl Tim Cook, který se dále rozmluvil o tom, že se snaží bojovat nejen on, ale také celý Apple proti diskriminaci.

„Tyto hodnoty nás v poslední době vedou také k podpoře právních předpisů, které vyžadují rovnost a zakazují diskriminaci všech zaměstnanců, bez rozdílu. Tato legislativa známá jako zákon o zaměstnanosti a nediskriminaci zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity. Dlouho jsem v to věřil a Apple zavedl ochranu pro zaměstnance, když toho nebyly zákony schopny. Nyní je čas k napsání těchto zásad základní lidské důstojnosti v novém zákonu.

*Zdroj: allthingsd.com

Související články

Dnes nejčtenější