Zavřít reklamu

Napadlo vás někdy jak by to vypadalo, kdybychom mohli vidět Wi-Fi záření? Pak jste na tom stejně jako autor následující studie, ve které se rozhodl znázornit jak by takové Wi-Fi záření vypadalo. WiFi je v podstatě energetické pole, které se přenáší jako vlny, tyto vlny mají určitou výšku, vzdálenost mezi sebou navzájem a cestují určitou rychlostí. Vzdálenost mezi vlnami Wi-Fi je přitom kratší než u rádiových vln, ale delší než u mikrovln. Díky tomu přináší Wi-Fi jedinečné přenosové pásmo, které nemůže být rušeno jinými signály.

Na následujících obrazcích vidíme idealizované Wi-Fi záření tak, jak by v ideálním případě vypadalo. WiFi impulsy vycházejí ze zdroje a následně proudí vzduchem v několika segmentech, tedy v několika kanálech. Data mohou být přenášena pomocí každého kanálu. Na obrázku je přitom vidět standardní router, který dokáže rozšířit záření do 20-30 metrů s tím, že se záření vytváří v kruhu okolo vysílače. Výzkum ukázal, že vlny cestují vzduchem tak, že jednotlivé pulsy neboli kanály jsou od sebe vzdáleny zhruba 6 centimetrů. Wi-Fi router však může posílat data ve více kmitočtech ve stejnou dobu, které pak zvyšují počet vln.

*Zdroj: mydeals.com

Témata:

Související články

Dnes nejčtenější