Zavřít reklamu

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oficiálně nařídil dvojici operátorů 02 a T-Mobile pokrytí míst, kde je slabý nebo žádný mobilní signál. Každý z operátorů musí pokrýt minimálně 500 míst s nekvalitním signálem. Celkově se tka signál zlepší na 100 místech v ČR. ČTU tak rozhodl na základě přidělování nových kmitočtů oběma operátorům, kteří o tyto kmitočty usilovaly. ČTÚ o všem podrobně informuje v následující tiskové zprávě.

Vzhledem k blížícímu se konci platnosti přídělu rádiových kmitočtů společností O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. v pásmech 900 a 1800 MHz rozhodl předseda Rady ČTÚ na základě závěrů provedeného přezkumu a  jejich opakované veřejné konzultace, včetně konzultace znaleckého ocenění, o vydání nových přídělů rádiových kmitočtů v uvedených kmitočtových pásmech oběma společnostem postupem podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích. V rozhodnutí jim mimo jiné byly stanoveny povinnosti pokrytí mobilním signálem tzv. bílých míst a dalšího zlepšení kvality mobilního signálu na železničních koridorech.

V rámci veřejné konzultace i v navazujícím období obdržel ČTÚ podněty od více než stovky obcí/měst, které žádaly o zařazení některých svých částí na seznam nedostatečně pokrytých sídelních jednotek. Pro účely výběru bílých míst ke splnění stanovené povinnosti dokrytí určil Úřad oběma mobilním operátorům základní seznam přímo v rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů. Vedle toho ČTÚ zveřejnil i doplňující (tzv. otevřený seznam), do něhož bude postupně po provedení příslušných ověřovacích měření zařazovat další obce/základní sídelní jednotky, u kterých i v dalším období na základě obdržených podnětů měřením potvrdí faktickou nekvalitu pokrytí mobilním signálem.

Oběma společnostem bylo uloženo za povinnost pokrýt samostatně nejméně 200 bílých míst (základních sídelních jednotek), kde musí dojít ke zlepšení pokrytí prostřednictvím zprovoznění nové základnové stanice (stanoviště). Současně mají stanovenu povinnost pokrytí dalších alespoň 300 bílých míst, ve kterých mohou pro účely dokrytí využít a sdílet pasivní infrastrukturu s ostatními držiteli přídělů.

ČTÚ současně stanovil povinnost zlepšit významně kvalitu mobilního signálu sítí 5G na všech tranzitních koridorech, s výjimkou koridoru zařazeného v dotačním programu MPO. Toto opatření navazuje na další aktivitu ČTÚ, kterým bylo vyhlášení dotační výzvy na vybavení železničních vozů technickými prostředky pro zlepšení dostupnosti mobilních služeb uvnitř vozů.

Dnes nejčtenější

.