Zavřít reklamu

Apple před pár hodinami oznámil nové pokroky v rozšiřování čisté energie po celém světě, jakož i pokroky v plnění ambiciózního plánu Applu dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality napříč celým hodnotovým řetězcem společnosti. Globální provozy a výrobní dodavatelské řetězce Applu nyní využívají přes 18 gigawattů čisté energie, což je třikrát více než v roce 2030. Apple chystá nové investice do solární energie ve Spojených státech i v Evropě, jejichž prostřednictvím chce uživatelům zajistit elektrickou energii k nabíjení a napájení jejich zařízení Apple.

V rámci širšího úsilí o ochranu životního prostředí pokročil Apple v plnění ambiciózního cíle navracet do roku 2030 veškerou sladkou vodu, kterou spotřebovává v rámci svých korporátních provozů v problematických lokalitách. To zahrnuje navázání nových partnerství, která v příštích 20 letech přinesou téměř 7 miliard galonů vody – od obnovy zvodní a řek až po financování přístupu k pitné vodě. Stejně jako v případě čisté energie rozšířil Apple svůj závazek spojený s čistou vodou na celý dodavatelský řetězec: ve spolupráci s dodavateli se Applu v loňském roce podařilo ušetřit přes 12 miliard galonů sladké vody. Celková úspora vody od zahájení Programu čisté vody pro dodavatele v roce 2013 pak činí 76 miliard galonů.

„Čistá energie a voda jsou základem zdravých komunit a základním stavebním kamenem pro zodpovědné podnikání,“ vysvětluje Lisa Jackson, viceprezidentka Applu pro životní prostředí a sociální iniciativy. „Snažíme se dosáhnout našeho ambiciózního klimatického cíle Apple 2030 a zároveň přebíráme dlouhodobou zodpovědnost za transformaci elektrických sítí a obnovu rozvodí za účelem budování čistší budoucnosti pro všechny.“

Navyšuje kapacity obnovitelné energie po celém světě

Elektřina, která je potřeba na výrobu produktů Apple a na jejich napájení představuje největší část celkové uhlíkové stopy Applu. V rámci plánu Apple 2030 vyzvala společnost své globální dodavatele, aby přešli na čistou elektřinu a stali se uhlíkově neutrálními v rámci všech provozů souvisejících s Applem. Na této transformaci se dosud podílelo přes 320 dodavatelů, kteří představují 95 % celkového přímého dodavatelského řetězce Applu. Díky tomu je dnes v dodavatelském řetězci Applu k dispozici 16,5 gigawattů obnovitelné energie. V loňském roce tak bylo napříč celým dodavatelským řetězcem vyrobeno přes 25,5 milionů megawatthodin čisté energie, čímž se zabránilo vzniku více než 18,5 milionů metrických tun emisí uhlíku.

Co se týče problematiky emisí skleníkových plynů z používání zařízení zákazníky se Apple zavázal, že do roku 2030 nahradí každý watt elektřiny spotřebované na nabíjení čistou elektřinou, a to prostřednictvím rozsáhlých investic do nových obnovitelných zdrojů energie na trzích po celém světě. Tento závazek je součástí širší strategie, jejímž cílem je minimalizovat emise z používání produktů Apple prostřednictvím zvyšování účinnosti, zapojení zákazníků do příležitostí pro dekarbonizaci sítě a budování projektů čisté elektřiny, které maximalizují snížení emisí uhlíku a společenský dopad. Ve Spojených státech Apple investuje do portfolia solárních projektů ve státě Michigan a v současné době buduje infrastrukturu, která ve druhé polovině letošního roku přinese až 132 megawattů čisté energie. Ve Španělsku navázal Apple spolupráci s mezinárodní platformou pro rozvoj solární energie ib vogt na investici, která po spuštění projektu ve druhé polovině roku 2024 přinese 105 megawattů solární energie.

Apple-global-clean-energy-and-water-infographic

V reakci na narůstající korporátní provozy v Indii založil Apple společný podnik s předním developerem obnovitelných zdrojů CleanMax a investoval do portfolia šesti střešních solárních projektů s celkovou kapacitou 14,4 megawattů. Tato dodatečná kapacita představuje lokální řešení pro napájení kanceláří Applu, dvou kamenných prodejen a dalších provozů v Indii. Dosáhnout 100 % obnovitelné energie napříč svými globálními provozy se Applu poprvé podařilo v roce 2018.

Závazek Applu k obnovitelné energii zpřístupnil nové kapacity na trzích po celém světě. V roce 2018 zaujal Apple inovativní přístup a prostřednictvím Fondu pro čistou energii v Číně připojil 12 svých dodavatelů působících v Číně k obnovitelným zdrojům energie. Fond dnes již překonal svůj cíl a výsledkem investic je více než 1 gigawatt nových větrných a solárních projektů napříč 14 čínskými provinciemi. Očekává se, že tyto projekty dohromady přinesou více než 2 400 gigawatthodin obnovitelné energie ročně, což odpovídá spotřebě více než 2,5 milionů obyvatel Číny.

Posilování odolnosti související s vodou prostřednictvím řešení založených na přírodě

Apple si klade za cíl posilovat bezpečnost vodních zdrojů všude, kde působí, a to skrze spolupráci napříč celým výrobním dodavatelským řetězcem a skrze inovativní dlouhodobá partnerství s cílem obnovovat ekosystémy, dodávat potřebnou vodu komunitám a zlepšovat odolnost rozvodí vůči klimatu. Vzhledem k tomu, že dopady problémů s vodou se projevují lokálně, zahájil Apple práce na navracení sladké vody v některých z nejzatíženějších lokalit, kde působí – včetně Severní a Jižní Kalifornie, povodí řeky Colorado v Arizoně a indických států Telangana a Maharashtra. Stejně jako v případě nákupu energií z obnovitelných zdrojů využívá Apple inovativní strategie a dlouhodobé smlouvy, jejichž cílem je navracet a šetřit vodu napříč celými povodími. Od roku 2023 Apple vynaložil přes 8 milionů dolarů na navracení vody do vysoce zatížených povodí. Dnes oznámené projekty by měly v příštích dvou desetiletích přinést přes 6,9 miliard galonů vody.

V Severní Kalifornii spolupracuje Apple s organizací River Partners na obnově přirozené funkce údolní nivy na 750 akrech, kde se setkávají řeky Sacramento a Feather s říčkou Butte Creek. Tento soutok vodních toků, který je největší v celé Kalifornii, představuje důležité místo, kde si mohou odpočinout zdejší původní lososi královští na jejich cestě do vod Tichého oceánu. Obnova této oblasti bude zahrnovat výsadbu stovek tisíc původních rostlin a obnovení rozsáhlé historické údolní nivy, díky čemuž dojde ke zvýšení odolnosti celého regionu a komunit žijících dále po proudu proti povodním způsobeným změnou klimatu. Očekává se, že investice Applu přinese během 20 let téměř 5 miliard galonů sladké vody, protože výrazně sníží potřebu vody na celém pozemku a podpoří zdravé záplavy, které doplňují vodu v podzemních zvodních. Obnovu Dos Rios Norte financují také vládní agentura California Department of Fish and Wildlife, California Natural Resources Agency, California Wildlife Conservation Board a Americký úřad pro rekultivaci.

V širším okolí Phoenixu, kde se nachází jedno z datacenter Applu, spolupracuje Apple s organizací Salt River Project (SRP) na ochraně přibližně 30 000 akrů lesa, který je vážně ohrožen lesními požáry. V rámci desetiletého plánu strategického prořezávání lesů v povodí řeky Colorado pomůže projekt chránit rozvodí před devastací lesními požáry a zajistí, že vodní nádrž dále proti proudu bude i nadále zásobovat místní komunity. Očekává se, že investice Applu – největší investice s iniciativou SRP pro odolnou vodu a lesy – přinese této oblasti téměř 2 miliardy galonů vody.

V loňském roce Apple dosáhl díky pokračující spolupráci s Uptime Catalyst Facility svého cíle navrácení veškeré vody spotřebované v korporátních provozech Applu v Indii. Díky podpoře Applu bylo v roce 2023 komunitám poskytnuto 23 milionů galonů čisté a cenově dostupné pitné vody z více než 300 kiosků provozovaných místními podnikateli v rámci inovativního programu založeného na výkonnosti. Pokroku si lze všimnout i v dalším kritickém regionu – v Jižní Kalifornii. Tam pokračuje projekt odstraňování invazivní trsti rákosovité v rozvodí řeky Los Angeles, který ročně ušetří 21 milionů galonů vody.

Kromě snahy o obnovu rozvodí a dalších řešení pro navracení vody do zatížených oblastí pomocí řešení založených na přírodě se Apple zavázal k chytrému hospodaření s vodou v rámci celého svého podnikání. V roce 2021 se datové centrum Applu v oregonském Prinevillu stalo vůbec prvním datovým centrem certifikovaným podle mezinárodního standardu hospodaření s vodou organizace Alliance for Water Stewardship (AWS), což je důvěryhodný globální rámec pro měření zodpovědného hospodaření s vodou. Od té doby získal Apple tuto certifikaci pro další čtyři ze svých datových center a s jejím získáním pomohl 20 pracovištím svých dodavatelů. V uplynulém roce probíhala školení o správném hospodaření s vodou organizované AWS a dalšími organizacemi, jichž se zúčastnilo 7 pracovišť dodavatelů z jižní Indie a přes 20 pracovišť dodavatelů z okolí Šanghaje a Su-čou v Číně.

Apple-global-clean-energy-and-water-Northern-California-wetlands-restoration

Zrychlování pokroku prostřednictvím zelených investic

Ve Spojených státech a po celém světě se na těchto investicích podílely také zelené dluhopisy. V loňském roce Apple alokoval výnosy ze zelených dluhopisů za rok 2019 na nové projekty čisté energie, jako jsou nové solární projekty v Michiganu nebo projekt IP Radian Solar v Texasu, na podporu Programu čisté energie pro dodavatele a na investice do vysoce kvalitního odstraňování uhlíku v rámci Nápravného fondu. Od roku 2016 vydal Apple zelené dluhopisy v celkové hodnotě 4,7 miliard dolarů, přičemž k dnešnímu dni byly alokovány přibližně 3,4 miliardy.

Pro více informací o zelených dluhopisech Applu navštivte investor.apple.com/Apple_GreenBond_Report. Letošní výroční zpráva o dopadech zahrnuje kumulativní alokaci výnosů ze zelených dluhopisů Applu za rok 2019 na environmentální projekty, které v období od 29. září 2019 do 30. září 2023 (tedy ve fiskálních rocích 2023, 2022, 2021 a 2020) vykázaly nějaké výdaje. Společnost Sustainalytics poskytla druhý názor k vybraným projektům a společnost Ernst & Young LLP vypracovala zprávu o ověření výdajů.

Dnes nejčtenější

.