Zavřít reklamu

Dámy a pánové, je to tu! To, o čem se v předešlých týdnech a měsících čile spekulovalo, se již brzy stane realitou. Apple totiž před chvílí oznámil řadu změn, ke kterým byl donucen Evropskou unií a jejím novým zákonem o digitálních trzích, který vstoupí v platnost 7. března letošního roku. A nebojíme se říci, že jsou tyto změny suverénně nejzásadnějšími změnami v historii iOS, jelikož jej na území Evropské unie od základu změní. Celé problematice se budeme podrobně věnovat v průběhu zítřejšího dne, jakmile vše důkladněji prostudujeme. Nyní přinášíme jen „stručný“ přehled všeho nového skrze překlad oficiální tiskové zprávy od Applu.

Apple-EU-Digital-Markets-Act-updates-hero_big.jpg.large_2x

Společnost Apple dnes oznámila změny v systémech iOS, Safari a App Store, které mají dopad na aplikace vývojářů v Evropské unii (EU) a které mají být v souladu se zákonem o digitálních trzích (DMA). Změny zahrnují více než 600 nových rozhraní API, rozšířenou analýzu aplikací, funkce pro alternativní prohlížeče a možnosti zpracování plateb za aplikace a distribuce aplikací pro iOS. V rámci každé změny Apple zavádí nová ochranná opatření, která snižují – ale neodstraňují – nová rizika, která DMA představuje pro uživatele v EU. Díky těmto krokům bude společnost Apple i nadále poskytovat uživatelům v EU co nejlepší a nejbezpečnější služby.

Nové možnosti zpracování plateb a stahování aplikací v systému iOS otevírají nové možnosti pro malware, podvody a podvody, nezákonný a škodlivý obsah a další hrozby pro soukromí a bezpečnost. Proto Apple zavádí ochranu – včetně notářského ověření aplikací pro iOS, autorizace pro vývojáře na trhu a zveřejnění informací o alternativních platbách -, aby snížil rizika a poskytl uživatelům v EU co nejlepší a nejbezpečnější zážitek. I po zavedení těchto ochranných opatření zůstává mnoho rizik.

Vývojáři se s těmito změnami mohou seznámit na stránce podpory pro vývojáře společnosti Apple a již dnes mohou začít testovat nové funkce v beta verzi iOS 17.4. Nové funkce budou uživatelům ve 27 zemích EU k dispozici od března 2024.

„Změny, které dnes oznamujeme, jsou v souladu s požadavky zákona o digitálních trzích v Evropské unii a zároveň pomáhají chránit uživatele v EU před nevyhnutelnými zvýšenými hrozbami pro soukromí a bezpečnost, které toto nařízení přináší. Naší prioritou zůstává vytvoření co nejlepšího a nejbezpečnějšího prostředí pro naše uživatele v EU i po celém světě,“ řekl Phil Schiller, spolupracovník společnosti Apple. „Vývojáři se nyní mohou seznámit s novými nástroji a podmínkami, které jsou k dispozici pro alternativní distribuci aplikací a alternativní zpracování plateb, s novými možnostmi alternativních prohlížečů a bezkontaktních plateb a dalšími informacemi. Důležité je, že vývojáři se mohou rozhodnout zůstat u stejných obchodních podmínek, jaké platí dnes, pokud jim to vyhovuje.“

Změny pro aplikace v EU odrážejí skutečnost, že Evropská komise označila systémy iOS, Safari a App Store za „základní služby platformy“ podle zákona o digitálních trzích. V březnu bude společnost Apple sdílet nové zdroje, které uživatelům v EU pomohou pochopit změny, které mohou očekávat. Ty zahrnují pokyny, které uživatelům v EU pomohou zorientovat se ve složitostech, které změny zákona o digitální platformě přinášejí – včetně méně intuitivního uživatelského prostředí -, a osvědčené postupy, jak přistupovat k novým rizikům spojeným se stahováním aplikací a zpracováním plateb mimo App Store.

Společnost Apple, která je k dispozici pro aplikace vývojářů po celém světě, také oznámila nové možnosti streamování her a více než 50 připravovaných zpráv v oblastech, jako je zapojení, obchodování, používání aplikací a další.

Změny v systému iOS

V EU provádí Apple v systému iOS řadu změn, aby vyhověl požadavkům DMA. Pro vývojáře tyto změny zahrnují nové možnosti distribuce aplikací. Nadcházející změny v systému iOS v EU zahrnují:

Nové možnosti distribuce aplikací pro iOS z alternativních tržišť – včetně nových rozhraní API a nástrojů, které vývojářům umožní nabízet své aplikace pro iOS ke stažení z alternativních tržišť.

Nový rámec a rozhraní API pro vytváření alternativních tržišť aplikací – umožňují vývojářům z tržišť instalovat aplikace a spravovat aktualizace jménem jiných vývojářů z jejich specializované aplikace pro tržiště.

Nové rámce a rozhraní API pro alternativní prohlížeče – umožňují vývojářům používat jiné prohlížeče než WebKit pro aplikace v prohlížeči a aplikace se zážitkem z prohlížení v aplikaci.

Formulář žádosti o interoperabilitu – vývojáři zde mohou zadávat další požadavky na interoperabilitu s hardwarovými a softwarovými funkcemi iPhonu a iOS.

Jak oznámila Evropská komise, Apple také sdílí změny v souladu s DMA, které mají dopad na bezkontaktní platby. To zahrnuje nové rozhraní API umožňující vývojářům používat technologii NFC v bankovních aplikacích a peněženkách v celém Evropském hospodářském prostoru. A v EU Apple zavádí nové ovládací prvky, které uživatelům umožňují vybrat si jako výchozí aplikaci pro bezkontaktní platby aplikaci třetí strany – nebo alternativní tržiště aplikací.

Nové možnosti pro aplikace vývojářů v EU nevyhnutelně vytvářejí nová rizika pro uživatele Apple a jejich zařízení. Společnost Apple nemůže tato rizika odstranit, ale v rámci omezení stanovených DMA podnikne kroky k jejich snížení. Tato ochranná opatření budou zavedena, jakmile si uživatelé stáhnou systém iOS 17.4 nebo novější, počínaje březnem, a zahrnují:

Notářská kontrola aplikací pro iOS – základní kontrola, která se vztahuje na všechny aplikace bez ohledu na jejich distribuční kanál, zaměřená na integritu platformy a ochranu uživatelů. Notarizace zahrnuje kombinaci automatických kontrol a lidského přezkoumání.

Instalační listy aplikací – které využívají informace z procesu notarizace a poskytují přehledný popis aplikací a jejich funkcí před stažením, včetně vývojáře, snímků obrazovky a dalších podstatných informací.

Autorizace pro vývojáře na tržištích – s cílem zajistit, aby se vývojáři na tržištích zavázali dodržovat trvalé požadavky, které pomáhají chránit uživatele a vývojáře.

Další ochrana proti malwaru – která zabrání spuštění aplikací pro iOS, pokud se po jejich instalaci do zařízení uživatele zjistí, že obsahují malware.

Tyto ochrany – včetně notářského ověření aplikací pro iOS a autorizace pro vývojáře na trhu – pomáhají snížit některá rizika pro soukromí a bezpečnost uživatelů iOS v EU. To zahrnuje hrozby, jako je malware nebo škodlivý kód, a rizika instalace aplikací, které zkreslují svou funkčnost nebo odpovědného vývojáře.

Společnost Apple má však menší možnosti řešit jiná rizika – včetně aplikací, které obsahují podvody, podvody a zneužití nebo které vystavují uživatele nezákonnému, nevhodnému nebo škodlivému obsahu. Kromě toho mohou aplikace, které používají alternativní prohlížeče – jiné než WebKit společnosti Apple -, negativně ovlivnit uživatelský zážitek, včetně dopadů na výkon systému a výdrž baterie.

V rámci omezení stanovených DMA se společnost Apple zavazuje co nejvíce chránit soukromí, bezpečnost a kvalitu uživatelského prostředí iOS v EU. Například funkce App Tracking Transparency bude i nadále fungovat u aplikací distribuovaných mimo App Store – vyžádá si souhlas uživatele předtím, než vývojář začne sledovat jeho data v aplikacích nebo na webových stránkách. Požadavky DMA však znamenají, že funkce obchodu App Store – včetně funkcí sdílení rodinných nákupů a Ask to Buy – nebudou kompatibilní s aplikacemi staženými mimo obchod App Store.

Až tyto změny v březnu vstoupí v platnost, společnost Apple bude sdílet podrobnější zdroje vysvětlující možnosti, které mají uživatelé k dispozici – včetně osvědčených postupů pro ochranu jejich soukromí a zabezpečení.

Změny v prohlížeči Safari

Uživatelé iOS již dnes mají možnost nastavit si jako výchozí webový prohlížeč jinou aplikaci než Safari. V souladu s požadavky DMA společnost Apple také zavádí novou obrazovku pro výběr, která se zobrazí při prvním otevření prohlížeče Safari v systému iOS 17.4 nebo novějším. Tato obrazovka vyzve uživatele v EU, aby si ze seznamu možností vybrali výchozí prohlížeč.
Tato změna je důsledkem požadavků DMA a znamená, že uživatelé v EU budou konfrontováni se seznamem výchozích prohlížečů dříve, než budou mít možnost porozumět možnostem, které mají k dispozici. Obrazovka také přeruší zkušenost uživatelů v EU, když poprvé otevřou Safari s úmyslem přejít na webovou stránku.

Změny v App Store

V obchodě App Store sdílí Apple řadu změn pro vývojáře s aplikacemi v EU, které se týkají aplikací napříč operačními systémy společnosti Apple – včetně iOS, iPadOS, macOS, watchOS a tvOS. Součástí změn jsou také nové informace informující uživatele v EU o rizicích spojených s používáním alternativ k zabezpečenému zpracování plateb v App Storu.

Pro vývojáře tyto změny zahrnují:

  • Nové možnosti využití poskytovatelů platebních služeb (PSP) – v rámci aplikace vývojáře ke zpracování plateb za digitální zboží a služby.
  • Nové možnosti zpracování plateb prostřednictvím link-out – kdy uživatelé mohou dokončit transakci za digitální zboží a služby na externích webových stránkách vývojáře. Vývojáři mohou také informovat uživatele v EU o akcích, slevách a dalších nabídkách dostupných mimo jejich aplikace.
  • Nástroje pro obchodní plánování – pro vývojáře, aby mohli odhadnout poplatky a porozumět ukazatelům spojeným s novými obchodními podmínkami společnosti Apple pro aplikace v EU.
  • Součástí změn jsou také nové kroky na ochranu a informování uživatelů v EU, mj: štítky na produktových stránkách App Store – které uživatele informují o tom, že aplikace, kterou stahují, používá alternativní způsoby zpracování plateb.
  • Informační listy v aplikacích – které uživatele informují o tom, kdy již neprovádějí transakce se společností Apple a kdy je vývojář odkazuje na transakce s využitím alternativního zpracovatele plateb.
  • Nové procesy prověřování aplikací – k ověření, zda vývojáři přesně sdělují informace o transakcích, které využívají alternativní zpracovatele plateb.
  • Rozšířená přenositelnost údajů na webu společnosti Apple Data & Privacy – kde mohou uživatelé z EU získat nové údaje o svém využívání obchodu App Store a exportovat je autorizované třetí straně.

V případě aplikací, které používají alternativní způsoby zpracování plateb, nebude společnost Apple schopna vracet peníze a bude mít menší možnost podporovat zákazníky, kteří se setkají s problémy, podvody nebo podvody. Tyto transakce nebudou reflektovat ani užitečné funkce obchodu App Store, jako je Nahlásit problém, Rodinné sdílení a Požádat o koupi. Uživatelé možná budou muset sdílet své platební údaje s dalšími stranami, což vytvoří více příležitostí pro špatné subjekty ke krádeži citlivých finančních informací. A v obchodě App Store bude historie nákupů a správa předplatného uživatelů odrážet pouze transakce provedené pomocí systému nákupu v aplikaci App Store.

Nové obchodní podmínky pro aplikace v EU

Společnost Apple dnes také zveřejnila nové obchodní podmínky pro aplikace vývojářů v Evropské unii. Vývojáři se mohou rozhodnout, zda přijmou tyto nové obchodní podmínky, nebo zůstanou u stávajících podmínek společnosti Apple. Vývojáři musí přijmout nové obchodní podmínky pro aplikace v EU, aby mohli využívat nové možnosti alternativní distribuce nebo alternativního zpracování plateb.

Nové obchodní podmínky pro aplikace v EU jsou nezbytné pro podporu požadavků DMA na alternativní distribuci a zpracování plateb. To zahrnuje strukturu poplatků, která odráží mnoho způsobů, jimiž společnost Apple vytváří hodnotu pro podnikání vývojářů – včetně distribuce a vyhledávání v App Store, bezpečného zpracování plateb v App Store, důvěryhodné a bezpečné mobilní platformy Apple a všech nástrojů a technologií pro vytváření a sdílení inovativních aplikací s uživateli po celém světě.

Vývojáři, kteří působí v rámci obou obchodních podmínek, mohou i nadále využívat bezpečné zpracování plateb v App Store a sdílet své aplikace v App Store v EU. A oba soubory obchodních podmínek odrážejí dlouhodobé úsilí společnosti Apple o to, aby byl ekosystém aplikací nejlepší příležitostí pro všechny vývojáře.

Vývojáři, kteří budou pracovat podle nových obchodních podmínek, budou mít možnost distribuovat své aplikace pro iOS z App Store a/nebo z alternativních tržišť s aplikacemi. Tito vývojáři se také mohou rozhodnout, že ve svých aplikacích pro EU v App Store budou používat alternativní zpracovatele plateb napříč operačními systémy společnosti Apple.

Nové obchodní podmínky pro aplikace iOS v EU mají tři prvky:

  • Snížená provize – aplikace pro iOS v App Store budou platit sníženou provizi ve výši 10 % (pro naprostou většinu vývojářů a předplatné po prvním roce) nebo 17 % z transakcí za digitální zboží a služby.
  • Poplatek za zpracování plateb – aplikace pro iOS v App Storu mohou využívat zpracování plateb v App Storu za dodatečný poplatek 3 procenta. Vývojáři mohou v rámci své aplikace využívat poskytovatele platebních služeb nebo odkazovat uživatele na své webové stránky, aby platby zpracovávali bez dodatečného poplatku pro společnost Apple.
  • Základní technologický poplatek – aplikace pro iOS distribuované z App Store a/nebo alternativního tržiště aplikací budou platit 0,50 EUR za každou první roční instalaci za rok nad hranici 1 milionu.

Vývojáři aplikací pro iPadOS, macOS, watchOS a tvOS v EU, kteří zpracovávají platby pomocí PSP nebo odkazem na své webové stránky, dostanou tříprocentní slevu z provize, kterou dluží Applu.

Apple také sdílí nástroj pro výpočet poplatků a nové přehledy, které vývojářům pomohou odhadnout potenciální dopad nových obchodních podmínek na jejich podnikání s aplikacemi. Vývojáři se mohou o změnách pro aplikace z EU dozvědět více na nové stránce podpory pro vývojáře společnosti Apple a již dnes mohou začít tyto možnosti testovat v beta verzi iOS 17.4.

Dnes nejčtenější

.