Zavřít reklamu

Společnost Apple v systému iOS 17 obohatila aplikaci Zdraví o novinky a zavedla funkci zaznamenávání nálady, nástroje pro udržování zdraví očí a další. Zde nabízíme výčet všech funkcí, které jsou v aplikaci Zdraví systému iOS 17 nové.

Sledování nálady

Se systémem iOS 17 přidala společnost Apple do aplikace Zdraví funkci „Stav mysli“. Tato je navržena tak, aby uživatelům zprostředkovala sledování jejich emočního rozpoložení na denní bázi a získání celkového obrazu o duševní pohodě.

ios-17-beta-6-mood-tracking

Skrze oznámení aplikace Zdraví nebo hodinek Apple Watch lze zaznamenávat náladu v různých údobích dne i tu celkovou za daný den.

Při záznamu se zobrazí posuvník s možnostmi od velmi nepříjemné přes neutrální až po příjemnou. Ty jsou barevně odlišeny, kdy je velmi nepříjemná fialová, neutrální modrá a velmi příjemná oranžová, přičemž smyslem je přetáhnout posuvník tak, aby co nejvíce odpovídal aktuálnímu stavu.

ios-17-mood-tracking

Odtud se Apple zeptá, co nejlépe vystihuje daný pocit a předloží seznam souvisejících přídavných jmen, z nichž je možné si vybrat. Například u „Velmi příjemné“ nálady se nabízí výběr jako Nadšený, Pokojný, Radostný a Klidný. Cítí-li se osoba „Velmi nepříjemně“ zobrazí se možnosti Naštvaný, Smutný, Vyčerpaný a Vystresovaný, zatímco neutrální nálada zahrnuje volby Pokojný, Lhostejný a Spokojený.

Vlastní přídavné jméno zadat nelze, pročež je třeba použít jeden z návrhů společnosti Apple. Celkem je však k dispozici několik desítek možností, takže jde jen o to najít nejbližší možnou shodu.

Po výběru nálady a doprovodné charakteristiky k ní se Apple zeptá, co je příčinou. Zvolit může dotazovaný zdraví, kondici, rodinu, přátele, partnera, chození s někým, počasí, peníze a aktuální události. Opět je však nutné se podřídit nabízenému seznamu, ale k výběru je možné přidat kontext a zaznamenat podrobnosti o tom, co uživatele vedlo k volbě konkrétní kategorie.

log-mood-animations

Nechybí zde ani náhled nálady v průběhu času v podobě grafu s rozdělením na týden, měsíc, půl roku nebo rok. Stavy, asociace a životní aspekty lze klepnutím otevřít a vidět tak faktory, jež nejvíce přispěly k tomu jak se uživatel cítil.

health-app-mental-wellbeing

Díky seznamu, jež v rámci kategorie zahrnuje klíčové ukazatele u každé položky rozdělené podle asociací, jako je práce nebo vztahy, je snazší identifikovat, co člověku způsobuje problémy nebo jej naopak činí šťastným.

watchos-10-mood-logging

Apple zaznamenává také životní faktory, mezi něž patří například minuty cvičení, minuty věnované soustředění, spánek nebo čas strávený na denním světle, aby pak mohl nabídnout vzorce činností, jež mají na uživatele určující vliv. Apple přímo porovnává náladu v čase s cvičením a dalšími uvedenými činnostmi, díky čemuž lze zjistit, jestli má doba strávená fyzickou aktivitou nebo meditací skutečný účinek na celkové rozpoložení.

Dotazníky duševního zdraví

Sekce aplikace Zdraví věnovaná duševní pohodě obsahuje zdravotní dotazníky, které si kladou za cíl zjistit riziko úzkosti a depresí, pročež se v případě potřeby na jejich základě lze poradit s odborníkem. Jedná se o screeningové nástroje, které obvykle používají lékaři a kladou otázky týkající se pocitů zaznamenaných v průběhu několika posledních týdnů.

Od jejich vyplnění se pak odvíjí zobrazené grafy rizik úzkosti i deprese, jež jednoduše a srozumitelně ukazují, zda v různých obdobích během roku je či není zapotřebí více péče o sebe sama nebo forma odborné pomoci.

Zdraví očí

Součástí iOS 17 jsou také nové nástroje pro zlepšení zdraví očí, z nichž většina je určena dětem, ale používat je může samozřejmě kdokoli. V rámci nabídky Čas u obrazovky se nachází nové nastavení „Vzdálenost od obrazovky“, které má pomoci snížit namáhání zraku tím, že iPhone nebo iPad nebude držen příliš blízko obličeje.

ios-17-screen-distance

Pakliže je vzdálenost osoby držící iPhone nebo iPad nedostatečná, systém ji upozorní, že je třeba displej oddálit. Apple v tomto směru doporučuje zhruba 30 cm a nabízí průvodce polohou, který uživatelům pomůže zjistit, kde mají zařízení optimálně držet, aby nedocházelo ke zbytečnému namáhání očí.

Čas na denním světle

Hodinky Apple Watch jsou schopny měřit čas pobytu na denním světle, což je další funkce zaměřená především na děti. Existují studie, jež naznačují, že 80 až 120 minut pobytu venku na denním světle může snížit riziko očních vad, pročež ve spojení s Apple Watch a watchOS 10 dokáže aplikace Zdraví říci, kolik času bylo tímto způsobem využito.

time-in-daylight-ios-17

Podle Applu působí denní světlo pozitivně také na dospělé. I pouhých 20 takto strávených minut má blahodárné účinky na fyzické a duševní zdraví, není tedy udivující, že čas na denním světle je jedním z ukazatelů, které Apple používá pro sledování duševní pohody.

Léky

Další vylepšení doznaly v aplikaci Zdraví Upomínky na léky, které jsou její pomocí sledovány. Pokud si léčený nezapíše do 30 minut po obdržení oficiálního upozornění užití, lze si zvolit zasílání druhého, aby tak nedošlo k opomenutí aplikování léku.

iOS-17-Health-App-Medication-Follow-Up-Reminders

Dále lze povolit Kritická upozornění, která se zobrazí na displeji a přehrají zvuk, i když je povolen režim Soustředění nebo je zařízení ztlumeno.

Aplikace Zdraví pro iPad

Aplikace Zdraví byla od svého uvedení omezena na iPhone, ale v systému iPadOS 17 je k dispozici i na tabletech Applu. iPad sice nesbírá údaje o Zdraví, ale může na větším displeji zobrazovat všechny informace shromážděné iPhonem a dalším příslušenstvím.

ipados-17-health-app

V podstatě nabízí stejné informace, které jsou k dispozici v aplikaci iPhonu, ale je přizpůsobena velikosti obrazovky iPadu a navigační panel je zde umístěn na levé straně displeje.

Design

Apple poupravil také design aplikace. Sekce jako Léky, Spánek, Pohyblivost a další mají vlastní barvy na pozadí, které dodávají prezentovaným údajům větší vizuální poutavost. Většina prvků stran vzhledu aplikace zůstala stejná, došlo ale k menším úpravám barev a dalším drobným vylepšením, které Zdraví posouvají o něco výš a napomáhají přehlednosti.

Dnes nejčtenější

.