Zavřít reklamu

Venuše je druhá planeta od Slunce a jedna z nejvýraznějších hvězd na noční obloze. Je to terestrická planeta, což znamená, že má pevný povrch podobný Zemi. Venuše je velmi podobná Zemi ve velikosti, složení a hmotnosti. Má však několik unikátních vlastností, jako například extrémně hustou atmosféru složenou z oxidu uhličitého a dusíku, která způsobuje skleníkový efekt a vytváří na povrchu planety nejvyšší teploty ze všech planet v naší sluneční soustavě. Povrch Venuše je suchý a pokrytý krátery, sopkami a rozsáhlými lávovými poli.

Venuše také rotuje pomaleji než ostatní planety v naší sluneční soustavě – den na Venuši je delší než rok, což znamená, že jeden den na Venuši trvá asi 243 pozemských dní, zatímco jeden rok na Venuši trvá asi 225 pozemských dní. Vědci zkoumají Venuši a její atmosféru pomocí sond a družic, aby lépe porozuměli vývoji planety a důsledkům skleníkového efektu. Tyto studie nám také pomohou porozumět tomu, jaké podmínky by mohly být na podobných exoplanetách v jiných slunečních soustavách.

Přiblížení Venuše a Jupiteru závisí na jejich aktuálních pozicích na obloze. Ty se mohou lišit v závislosti na ročním období a místě pozorovatele. Obecně platí, že Venuše a Jupiter jsou dvě z nejjasnějších planet na obloze a jsou viditelné i bez použití dalekohledu. Pokud jsou obě planety blízko sebe na obloze, může to být velmi působivé a krásné pozorování. Většinou se přiblížení Venuše a Jupiteru stávají pouze vizuální záležitostí, tj. planetky sice na obloze blízko sebe jsou, ale v prostoru jsou stále velmi daleko od sebe. V roce 2023 se Venuše a Jupiter přiblíží na obloze několikrát. Nejblíže k sobě budou 3. března a 12. listopadu, ale obě planety budou stále odděleny značnou vzdáleností. Doporučuji pozorování v období předchozím a následujícím těmto datům. Přesné datum a časy přiblížení závisí na geografické poloze pozorovatele.

Dnes nejčtenější

.