Zavřít reklamu

Rozšířená ochrana dat na iCloudu zvyšuje počet chráněných kategorií koncovým šifrováním na 23. Mezi přidané kategorie se řadí zálohy zařízení a zpráv, iCloud Drive, poznámky, fotky, připomínky, nahrávky zvuku, záložky v Safari, zkratky a lístky v Peněžence. Koncové šifrování tak pokrývá většinu dat a zbývají už prakticky jen tři kategorie, které nejsou koncovým šifrováním chráněné, a to e-maily, kontakty a kalendáře, a to z důvodu nutné interoperability s ostatními aplikacemi a systémy.

  1. Přejděte na iPhonu do Nastavení – vaše jméno – iCloud
  2. Tapněte na položku Pokročilá ochrana dat
  3. Tapněte na volbu Zapnout pokročilou ochranu dat

Pokud jste si dosud nenastavili kontakt pro obnovení nebo klíč zotavení, je třeba si jednu z těchto věcí nastavit. Lze tak učinit i přes aktivaci pokročilé ochrany dat tak, že zvolíte po výzvě položku Obnovení účtu, budete pokračovat na Nastavit obnovení účtu a dále vyplníte vše potřebné. 

Ptáte-li se na to, proč tomu tak je (tedy proč je třeba výše zmíněné nastavit), je to proto, že aktivací zapnete end-to-end šifrování, což jinými slovy znamená, že se ze serverů Applu smažou šifrovací klíče a zůstanou jen ve vašem zařízení. Pokud tedy funkci zapnete, bude obnova na vás. 

pokrocila ochrana dat ios 16.3

Dnes nejčtenější

.