Zavřít reklamu

Komerční sdělení: S lednem jsou již tradičně spojeny i novoroční předsevzetí. Kromě typických diet a sportu se také mnoho lidí na začátku roku více zaměřuje i na finanční gramotnost. Letos byl v XTB tento trend ještě znásoben kampaní Akcie zdarma pro dobrý začátek. Jak už to ale s předsevzetími bývá, v mnoha případech je z nich rychle upuštěno. V tomto článku se tedy podíváme tři důležité aspekty, o kterých by měl začínající investor přemýšlet.

  1. Pasivní nebo aktivní přístup

Jak budete k investování přistupovat je pravděpodobně to nejdůležitější rozhodnutí. Pasivní investování má výhodu v tom, že mu člověk nemusí věnovat mnoho času. Ve většině případů si investor vybere jedno nebo vícero ETF, případně akcie velkých spolehlivých společností, a následně do nich pravidelně investuje na určité časové bázi (měsíční, čtvrtletní atd.). Tento způsob se považuje za ten méně rizikový, na druhou stranu tomuto předpokladu odpovídají i potenciální zisky, které v rámci ETF většinou odpovídají průměru daného trhu.

Aktivní investoři se oproti tomu snaží tento průměr překonat především pomocí stavby portfolia z individuálních akcií. Což obnáší vyšší volatilitu a nutnost většího soustředění na dění na trzích, nicméně potenciální zisk je u jednotlivých akcií samozřejmě mnohem vyšší než u ETF. Pokud se tedy rozhodnete pro aktivní cestu, XTB analytici vydali Tržní výhled pro 2023, kde jsou zmíněny všechny důležité trendy pro tento rok.

Určitě ale není nutné se rozhodovat pouze pro pasivní nebo pouze pro aktivní přístup. Velká část investorů volí hybridní systém, kde část tvoří ETF a část individuální akcie. Velkou roli při rozhodování hraje i časový horizont. V případě, že investor přemýšlí v rámci desítek let, může si většinou dovolit větší pasivitu než člověk s horizontem pětiletým.

  1. Růstové nebo dividendové akcie

Pokud se rozhodneme pro výběr akcií, i zde máme dvě hlavní skupiny. Dividendové akcie jsou již velké společnosti, které vyplácejí část svých zisků akcionářům právě formou dividend. Obecně se vyznačují nižší volatilitou ceny a jejich hlavním pozitivem je z nich plynoucí pasivní příjem.

Růstové akcie ve většině případů dividendu nevyplácí, nebo je její hodnota vcelku zanedbatelná. Zisky tyto firmy reinvestují zpět do společnosti a pro jejich akcie jsou typické velké cenové pohyby, kdy v horizontu měsíců mohou tyto firmy za příznivých podmínek vyrůst klidně o desítky až stovky procent. Tento trend ale funguje i v opačnou stranu a takové firmy se nyní často pohybují okolo 80 % pod svými maximy z minulého roku.

  1. Diverzifikace nebo specializace
    Poledním tématem je otázka diverzifikace nebo specializace. Řada nováčků tíhne ke specializaci na svou oblíbenou akcii. Typickým příkladem takové favorizace byla v posledních letech společnost Tesla, která v době růstu přinesla svým investorům pohádkové bohatství, nicméně v posledních měsících se od svého maxima propadla o více než 70 %. Záleží tak na každém investorovi, pro co se rozhodne, je ale třeba mít na paměti, že ačkoliv alokace kapitálu do pouze jednoho skvělého produktu nebo sektoru může být vysoce profitabilní, může také znamenat vysoké ztráty. V současné situaci samozřejmě netrpěla pouze Tesla, ale i v medvědím trhu jako je nyní může správná diverzifikace pomoci přinejmenším k minimalizaci ztrát a rozložení rizika.

Téma investic a akciového portfolia je samozřejmě ještě mnohem komplexnější a vše není možné probrat v tomto krátkém článku. Pokud ale máte zájem zjistit o tomto tématu více, akciový expert Tomáš Vranka vypracoval osmidílný kurz Tvorba akciového portfolia, který je zdarma dostupný zde.

stock market trends for 2023, Businessman calculating financial data for long term investments. Analytical businessman planning business growth 2023 with future economic growth arrow graphic. strategy
stock market trends for 2023, Businessman calculating financial data for long term investments. Analytical businessman planning business growth 2023 with future economic growth arrow graphic. strategy

Dnes nejčtenější

.