Zavřít reklamu

Vítězem výzvy Blueberry neziskovkám uspořádané digitální full servisovou agenturou Blueberry se stala mobilní aplikace CF Hero. Tato aplikace Marka Voseckého a Klubu nemocných cystickou fibrózou pomáhá teenagerům bojovat s nemocí a prodlužovat jejich život. Agentura daruje neziskové organizaci další vývoj aplikace v hodnotě 1 milion korun. Společným cílem bude rozšířit CF Hero na iOS platformu a pomoci s další expanzí na světový trh.

Výzva Blueberry neziskovkám uspořádaná agenturou v rámci oslav 10. narozenin byla spuštěna 9. dubna. Třicet přihlášených neziskových organizací soutěžilo o vývoj mobilní aplikace v hodnotě 1 milionu korun. Mezi zaslanými náměty se objevily návrhy jak na úplně novou mobilní aplikaci, tak na dokončení již existujících aplikací; převažovaly organizace zastupující sociální sféru, ale nechyběly ani vzdělávací, zdravotnické a celospolečensky odpovědné.

Do finálové části výběru postoupily tři neziskové organizace: Junák – český skaut, Klub nemocných cystickou fibrózou a Demagog.cz. Své návrhy mobilní aplikace prezentovaly osobně zástupcům Blueberry a partnerům výzvy – programu Techsoup Česká republika a Nadaci Neziskovky.cz. O konečném vítězi poté v těsném hlasování rozhodl přímo vývojářský tým, který bude na mobilní aplikaci pracovat.

Největší výchovná organizace pro děti a mládež Junák – český skaut představila návrh vytvoření mobilní verze Skautské stezky. Její stávající knižní podoba je průvodcem pro všechny skauty a skautky. Obsahuje rozvojové a inspirativní úkoly, které by měli úspěšně absolvovat během dvou let. Navrhovaná aplikace by neměla být pouze kopií knižní podoby, ale nabídla by novou moderní a atraktivní formu, přinesla smysluplné využívání mobilu, snadnou evidenci plnění úkolů a ulehčila oddílovou komunikaci.

Projekt Demagog.cz, který je unikátní nezávislou factcheckingovou platformou kultivující veřejnou debatu v naší zemi, představil „Appku na pravdu“. Ta by byla novou platformou pro komunikaci s občany, umožňovala by přímý přístup k obsahu a analýzám, poskytovala e-learningové kurzy a podporovala mediální gramotnost.

Posledním a zároveň vítězným projektem byla aplikace Marka Voseckého a Klubu nemocných cystickou fibrózou CF Hero. Její již existující Android verze cílí na děti ve věku 11–18 let, pro které je kvůli dodržování časově náročného léčebného režimu a stereotypu s touto nevyléčitelnou nemocí těžké bojovat. Aplikace jim prostřednictvím gamifikace připomíná každodenní inhalace a dechové rehabilitace a pomáhá budovat potřebné návyky pro prodloužení života. Mnozí uživatelé ovšem postrádali iOS verzi, která je zároveň zásadní pro expanzi do zahraničí a další vývoj aplikace. A právě s ní bude nově pomáhat Blueberry.

„Nebylo pro nás snadné vybrat z tolika skvělých a prospěšných návrhů pouze jednoho vítěze.” říká Marek Bendík, Head of Delivery v Blueberry, a dodává „Ale jsme velmi rádi, že se budeme podílet na dalším vývoji aplikace, která pomáhá prodlužovat život a pro kterou je vzhledem k velmi malé a úzké cílové skupině těžké hledat další finanční podporu.”

Na dalším vývoji aplikace začne tým Blueberry společně s týmem CF Hero pracovat už v tomto týdnu. Kromě již zmíněné iOS verze a expanze do zahraničí budou také společně diskutovat možnost propojení uživatelů formou výzev a sdílení best practices a využití dat z aplikace pro zdravotní dashboard a přidání dalších zdravotních metrik.

Související články

Dnes nejčtenější