Zavřít reklamu

Tisková zpráva: Využívání moderních technologií v zemědělství je v poslední době stále častější. Ukázkovým příkladem je aquaponie, kterou se na profesionální úrovni zabývá i česká firma Future Farming. Ta navíc nabízí možnost zapojit se do budoucnosti pěstování potravin každému, kdo má zájem, a to formou investic se zajímavým výnosem.

Aquaponie je ekonomický systém produkce potravin, který spojuje chov ryb a pěstování rostlin bez půdy. Za využití moderních technologií – a přitom bez použití pesticidů a jakýchkoliv hnojiv – lze vypěstovat potraviny a chovat ryby té nejvyšší kvality. Výhodou metody je pak především až 90 % úspora vody oproti klasickému zalévání, rychlost chovu a pěstování, kdy zelenina roste až pětkrát rychleji, nebo možnost pěstovat potraviny kdykoli v roce. A to vše bez vytěžování půdy, na 20 až 30× menší ploše a s minimálním výskytem škůdců. Na jedné farmě o rozloze 1.000 m2 je tak možné vypěstovat stejný objem potravin jako na 18.000 m2 poli a 20 hektarovém rybníku.

A právě v oblasti aquaponie poskytuje komplexní služby brněnská firma Future Farming, která je jedinou společností na evropském trhu, jež vyvíjí vlastní aquaponické systémy. Svým zákazníkům sestavuje tak zajišťuje jejich výrobu i dodávku a následně je udržuje plně funkční. Výrobní proces je adaptovaný přímo na podmínky v České republice, kde mimo jiné vznikl, a začíná ve vlastních líhních ryb a pěstírnách sazenic. Firma si vyrábí i krmivo pro ryby. Právě díky tomu je možné pěstovat potraviny bezkonkurenční kvality a přitom nepoškozovat životní prostředí.

Pro ty, kteří stejně jako v zahraničí hledí na společenskou zodpovědnost a chtějí podpořit potraviny z Česka v kvalitě lepší než bio, pomoct šetřit naše životní prostředí a zároveň svůj vklad zhodnotit, nabízí Future Farming možnost investice ve formě dluhopisů. Jedná se o druh cenného papíru, který firmu zavazuje vyplatit věřiteli ve stanoveném termínu vklad včetně příslušného úroku. Jde tak o jednu z nejjistějších forem investice, jež je vhodná zejména pro začínající investory, jelikož nabízí jistotu a stabilitu.

Značnou výhodu představuje především fakt, že investice se nemusí pohybovat v řádech milionů ani statisíců, ale již od 50 000 Kč. Future Farming nabízí roční pevnou úrokovou sazbu 8,4 %, díky čemuž můžete svoji investici zhodnotit poměrně jednoduchou formou. Vyplácení probíhá čtvrtletně a splatnost dluhopisu je stanovena na 3,5 roku. Společnost navíc za vás odvede 15% srážkovou daň, tudíž finanční prostředky vám vyplacené jsou již zdaněné.

Peníze z cenných papírů použijí ve Future Farming na nákup nových pozemků a budov a s tím spojenou výstavbu technologie na provozování aquaponie. Z prostředků se budou také hradit provozní náklady, nakupovat násady a krmení pro ryby nebo pomohou k sadbě zeleniny a také k hrazení následné dopravy pro prodej. V plánu je mimo jiné další expanze do zahraničí, přičemž už v minulém roce otevřela společnost své pobočky v Německu a Srbsku.

Dnes nejčtenější

Další články