Zavřít reklamu

Všichni vesmírní nadšenci mají dnes svátek. Na Mars dosedne sonda InSight, aby prozkoumala vnitřní strukturu planety. Sonda odstartovala 5. května a dosednout na povrch Marsu by měla dnes kolem deváté hodiny večerní. Spolu se sondou letí k Marsu i dva satelity, které mají přezdívky Wall-E a Eve podle známého animovaného filmu. Tyto satelity mají za poslání přenos dat v průběhu přistání sondy.

Samotný proces přistání na Marsu je vskutku složitý. Místem přistání je planina Elysium, na které je minimum hornin. Zhruba 45 minut před vstupem do atmosféry započne zahřívání brzdících motorů sondy. Poté se oddělí část sondy, která zajišťovala dopravení sondy k Marsu a komunikaci s NASA (sonda měla při startu 694 kg, po oddělení této části bude mít 358 kg). Sonda pronikne do atmosféry Marsu ve výšce zhruba 128 kilometrů nad povrchem při rychlosti 22 700 km/h. Samozřejmě bude chráněna tepelným štítem.

Třením se rychlost sondy postupně sníží. Zhruba ve 12 kilometrech nad povrchem planety se otevře padák, v malé výšce poté zažehne dvanáct motorů pro závěrečné zpomalování. O úspěchu mise se dozvíme 20:53 místního času. Sonda ale dosedne na Mars o osm minut a sedm sekund dříve, tolik času přesně zabere datům, než se dostanou z 150 milionů kilometrů vzdáleného Marsu k nám.

Sonda je stacionární, žádný pohyb po planetě, jako například u vozítka Curiosity, tedy nečekejme. Sonda InSight nese k průzkumu planety dva přístroje. Seismometry SEIS, které budou umístěny 2,4 m dlouhým ramenem na povrch planety, mají měřit případné otřesy planety. Na základě šíření seismických vln lze totiž zjistit vlastnosti útrob planety. Dále je to detektor pro měření toku tepla, ten bude zavrtán do hloubky zhruba 5 metrů. Data z obou měřících přístrojů budou přenášena kabely. Sonda InSight by měla přinést upřesnění dat o rozměru jádra, o hustotě jádra a tloušťce kůry. Vědci porovnají data obou planet a pokusí se zjistit, jaký bude jejich budoucí vývoj. Data, která sonda získá, tak budou ve výsledku mimořádně důležitá pro budoucí kolonizaci rudé planety, o které se hovoří již poměrně dlouho.

Doufejme, že tedy dnes večer proběhne vše bez jakýchkoliv problémů a díky sondě se o jednom z našich bratrů ze Sluneční soustavy dozvíme další zajímavé detaily. V opačném případě by se zkoumání Marsu výrazně zpomalilo.

insight-fb

Dnes nejčtenější

.