Zavřít reklamu

Mobilní telefon dokáže při vaší práci leccos. Může vás rozptylovat a skvěle se díky němu prokrastinuje. Nebo vám naopak může pomoci k lepší práci. Jednou z aplikací, díky které se vám bude lépe pracovat, je Focus. Jak sám název napovídá, jedná se o aplikaci pro lepší soustředění. Takže, s čím vám Focus pomůže a jak ho používat?

Aplikace Focus se dost často objevuje v našich přehledech aplikací pro iOS, které jsou v daný den k dispozici zdarma. Dnes si ji představíme podrobněji a řekneme si, k čemu je a jak vám může konkrétně pomoci při soustředění a práci.

Soustředění je složitá věc. Dost často máme při práci tendence prokrastinovat, nebo se soustředit jen napůl, či jen krátkou chvíli. Zejména ti, co tíhnou k technice, potřebují často nějakou „geekovskou“ motivaci. Z toho vychází aplikace Focus, která vám pomáhá při práci tím, že stanovuje dobu pro soustředění a dobu pro přestávky. Mnoho studií potvrzuje trend, kdy správný přístup k plnění zejména složitějších pracovních úkolů vyžadujících koncentraci a kreativitu je si čas rozdělit do kratších pracovních úseků oddělených přestávkami. Ideální je přitom období 25 minut soustředění a pětiminutová přestávka. Tím dosáhnete za hodinu ideálního poměru, kdy by šestina doby na soustředění měla být přestávkou.

Jdeme se soustředit s Focusem

A přesně pro to slouží aplikace Focus. V ní si jednoduše nastavíte jednotlivé časové úseky. Ve výchozím nastavení je 25 minut na soustředění, následuje vždy 5 minut přestávky. Po čtyřech cyklech (tedy necelé dvě hodiny) pak následuje delší dvacetiminutová přestávka. Ale intervaly si můžete jednoduše nastavit dle svých potřeb, já si třeba zkrátil počet cyklů jen na tři, což je pro mě ideální.
Nejprve se tedy podívejme na nastavení aplikace. Na kartě Settings si otevřeme tlačítko Sessions, kde se objeví podrobné nastavení pro jednotlivé úseky. Nastavujete si, jak dlouho chcete na práci, jak má být dlouhá přestávka a kolik cyklů je před dlouhou přestávkou a jak dlouhá má vlastně být. Dále doporučujeme si zvolit nějaký líbivý zvuk, to provedete pod tlačítkem Sounds. Zvuků je k dispozici několik, každý by si měl vybrat takový, který ho upozorní, ale nevyruší moc. Nastavit si můžete ještě denní cíl, pod tlačítkem Activity se ukrývá nastavení denního cíle v počtu cyklů, po jeho splnění vám aplikace oznámí, že jste pro dnešek dosáhli svého denního cíle.

Jak to pak funguje?

Na hlavní obrazovce aplikace, tedy na kartě Session, si spusťte měření času. Tím se spustí první doba soustředění. Po nastaveném počtu minut vyskočí klasická notifikace, že máte nárok na přestávku. A takhle jednoduše se vše opakuje dle nastavených časů.

Při každém upozornění máte na výběr tři možnosti, buď spustit přestávku či soustředění, nebo daný krok přeskočit, anebo si prodloužit interval o dalších 5 minut. Když se do něčeho zahloubáte, a najednou vám vyskočí nabídka na přestávku, máte tak možnost si ji odložit ještě o 5 minut a v klidu pokračovat v práci.

Sledování úkolů

Aplikace Focus umí ale ještě jednu užitečnou funkci, a to je sledování práce na jednotlivých úkolech. Úkoly si nastavujete v kartě Tasks, stačí úkol jen vytvořit, pokud si k němu chcete nastavit termín či počet očekávaných cyklů soustředění, můžete. Pak jen u každého úkolu stačí kliknout na „Start working“ a spustí se časovač pro soustředění. Dokud práci na úkolu nezastavíte, počítají se vám minuty nastavené pro soustředění právě k tomuto úkolu.

Tak lze velice jednoduše sledovat práci na daném úkolu a počítat si minuty strávené prací na něm, nemusíte tedy pro sledování času používat jiný timetracker.
Aplikace umí svá data synchronizovat přes iCloud, abyste je jednak měli kdykoliv k dispozici, a hlavně umí pracovat na všech zařízeních od Apple, takže sledovat práci a soustředění můžete jak na Macu, tak na iPhone či iPadu, ale i na hodinkách Apple watch.

Některé funkce jsou k dispozici po zaplacení předplatného Focus Pro, ale to rozhodně stojí za zaplacení, pokud to se soustředěním a touto aplikací budete myslet vážně a pokud budete třeba používat i správu úkolů a sledování času na jednotlivých úkolech.

A jak to funguje v praxi?

Aplikaci jsem zpočátku moc nevěřil, jako asi každý jsem byl k podobným metodám spíše skeptický. Nicméně musím přiznat, že to opravdu funguje. Samozřejmě záleží do značné míry na tom, jak moc máte sebekázně, ale přinejmenším psychologický efekt je značný. Vyberete si úkol, na kterém chcete pracovat a spustíte si čas pro soustředění. Pokud si nastavíte správnou dobu (doporučuji těch zmiňovaných 25 minut), tak to přijde jako krátká doba, a po tu jste většinou opravdu schopni se bez větších problémů donutit se soustředit na jednu věc a nerozptylovat se jinými činnostmi. Pak vás čeká zasloužená odměna v podobě nároku na přestávku, která se ohlásí vámi vybraným zvukem.

Focus vychází z moderní metody GTD (Get thinks done), která právě stojí na rozdělení úkolů do menších celků a na rozdělení na kratší úseky intenzivní práce oddělené zaslouženými pauzičkami. Zejména v kreativních profesích to opravdu funguje.

Aplikaci jsem si zamiloval a donutil se ji opravdu používat každý den (samozřejmě pracovní den). Když jsem ji začal používat, často jsem zapomínal spustit sledování konkrétních úloh, ale to se člověk časem naučí. Navíc, můžete využít jen prosté přepínání koleček práce a přestávek a správu úkolů a sledování času na nich strávených dělat jiným způsobem.

[appbox appstore id975017240]

[appbox appstore id777233759]

Focus app FB

Dnes nejčtenější

.