Zavřít reklamu

Dejme tomu, že se vám podařilo rozbít boční tlačítko, kterým zapínáte iPhone. Rozhodli jste se, že si tlačítko svépomocí vyměníte. Objednali jste si tedy náhradní díl a nyní potřebujete iPhone vypnout, abyste při odpojení baterie při zapnutém iPhonu nezpůsobili zkrat a nezničili tím základní desku. Tlačítko nefunguje, co teď?

Jak vypnout zařízení bez použití bočního tlačítka?

Stačí otevřít Nastavení, zde kolonku Obecné. V této sekci slidneme až dolů a zvolíme poslední možnost – Vypnout. Po kliknutí na tohle tlačítko se nám zobrazí klasické rozhraní pro vypnutí iPhonu, jako kdybychom přidrželi boční tlačítko.

Nyní by někteří z vás mohli namítat, že už iPhone nikdy nezapnou. Například, pokud si uvědomí, že si ještě chtějí zálohovat nějaké fotky v případě, že by výměna selhala a poškodili zařízení. Tuhle námitku nyní vyvrátím – iPhone znovu bez bočního tlačítka jednoduše zapnete tak, že jej připojíte ke zdroji energie.

Tuto funkci můžete taktéž používat v případě, že už máte boční tlačítko „vychozené“ a chcete jej šetřit. V případě, že byste chtěli zařízení zamknout a nečekat, než se zamkne samo, můžete toho docílit jednoduše pomocí AssistiveTouch.

Zamknutí zařízení pomocí AssistiveTouch

Opět otevřeme Nastavení. Zde otevřeme sekci Obecné a zvolíme kolonku Zpřístupnění. Slidneme trošku níže a otevřeme možnost AssistiveTouch. Zde tuto funkci zapneme. Pokud se rozhodneme zařízení zamknout, stačí otevřít AssistiveTouch, zde zvolit Zařízení a poté Zamknout obrazovku.

powerbutton_fb

Dnes nejčtenější

.