Zavřít reklamu

Nejen od státníků jsou při nepokojích ve státě očekávána veřejná prohlášení, která by měla lid nějakým způsobem ovlivnit a nasměrovat k nápravě. Poslední dobou se této leckdy smutné povinnosti začínají uchopovat i ředitelé největších světových společností. Jejich postavení je totiž mnohdy natolik významné, že dokážou svými výroky ovlivnit větší masy lidí, než právě zmínění politici. Této řehole se po incidentu v americkém Charlottesvillu, kde byla zabita 32letá žena útočníkem v autě, ujal i Tim Cook.

Tim se s ohledem na již zmíněnou neklidnou situaci v USA rozhodl svým zaměstnancum napsat e-mail, ve kterém se snažil vyjádřit své pocity, postoje a dodat ostatním odvahu v těchto těžkých chvílích. Přečtěte si tedy jeho řádky, při kterých vás možná párkrát pěkně zamrazí.

 

Týme,

 

Stejně jako pro mnoho z vás je i pro mne rovnost mezi lidmi jednou z nejdůležitějších hodnot. Události posledních dní mě však velice zarmoutily. Smutek, rozhořčení a zmatek jsem ostatně viděl i na vás, lidech v Applu.

To, co se v Charlottesvile stalo, nemá v naší zemi místo. Mezilidská nenávist je rakovina, která když se nechá nekontrolovaně šířit, zničí vše, co se jí zachce. Následky v podobě jizev si ostatně neseme už z naší minulosti. A právě tyto jizvy nás znovu a znovu nabádají, abychom na ně nezapomněly.

Nesmíme dovolit, aby se takováto nenávist v naší zemi šířila. Není to o levici nebo o pravici, o konzervatismu či liberalismu, o genderu či podobných věcech. Jedná se jen a pouze o lidskou slušnost a morálku. Bez ohledu na veškeré politické názory musíme všichni do jednoho uctívat jeden jediný bod a to ten, že jsme si všichni rovni. Věřím, že i my (společnost Apple) budeme vždy usilovat prostřednictvím našich produktů a našeho vlivu o to, aby se s každým člověkem na planetě jednalo s respektem.

Věřím, že Apple může být pro ostatní vzor a my jím budeme. Vždy jsme u nás rádi přivítali kolegy ze všech koutů světa a ukázali jim, že si jich vážíme všech stejně bez rozdílu. Vždy jsme jim umožnili sdílet své názory a vyjadřovat se pomocí našich produktů bez ohledu na to, jak odlišní oproti nám byli.

V návaznosti na tragédii v Charlottesville se snažíme pomoci organizacím, které zbavují naši zemi nenávisti. Proto jsme se rozhodli, že přispějeme 1 milion dolarů organizacím Poverty Law Center a Anti-Defamation League.

Martin Luther King řekl: „Naše životy končí dnem, kdy začneme mlčet o věcech, které jsou důležité.“ Proto se nebojme a hovořme o nich otevřeně. Události z předešlých dnů byly temné, buďme však i nadále optimističtí. Budoucnost je totiž zářivá. A my, jakožto Apple v ní budeme hrát důležitou roli, která přinese plno pozitivních změn.

 

Opatrujte se,

Tim

 

Slova, ze kterých je cítit smutek i naděje, nemyslíte? Snad se tedy Timovo přání na lepší budoucnost bez násilí vyplní a svět se zase o něco zlepší. Pevně v to doufejme.

tim-cook-sad-fb

Zdroj: buzzfeed

Dnes nejčtenější

.