Zavřít reklamu

Každý výrobce mobilních telefonů do zařízení přidává tajné kódy, díky kterým lze zobrazit skrytá menu, ke kterým byste se jinak nedostali. Některé z nich dokonce rovnou fungují jako příkazy v příkazovém řádku a okamžitě zapnou některou funkci. Další kódy umí zobrazit skryté informace o zařízení a SIM kartě.

Některé z kódů však na vašem zařízení nemusí fungovat, ale nemusíte se bát, že by bylo s vaším iPhonem něco špatně. Tyto kódy ve většině případů nepodporuje váš mobilní operátor.

IMEI číslo

IMEI je anglická zkratka pro International Mobile Equipment Identity, neboli unikátní číslo, které bylo zařízení přiděleno výrobcem. Většinou se jedná o 15 místný kód, který lze najít na zadní straně iPhonu, v nastavení a nebo jedním z tajných kódů. Pro zobrazení IMEI otevřete aplikaci Telefon a na číselníku napište *#06#.

iphone-ios-tajne-kody-01

Informace o síti, na kterou je iPhone připojen

Tímto tajným kódem lze zobrazit skryté menu, ve kterém lze nalézt informace o síti, na kterou je iPhone připojen. Informace se neustále aktualizují a obsahují například číselnou hodnotu signálu a data, která se přenáší z místního vysílače. K zobrazení tohoto menu opět otevřete aplikaci Telefon, na číselníku napište *3001#12345#*stiskněte tlačítko pro zahájení hovoru.

iphone-ios-tajne-kody-02

Informace o blokování hovorů a dalších služeb

Tato funkce umožňuje zkontrolovat blokování odchozích hovorů, používání mobilních dat a textových zpráv. Funkce se nejvíce používá k zabránění nechtěnému volání. Status blokace služeb můžete stejně jako v předchozích případech zkontrolovat zadáním kódu *#33# a stisknutím tlačítka pro zahájení hovoru. Zapnout blokaci lze jednoduše zadáním *33*pin# a vypnutí blokace opět zadáním *33*pin#. Pin musíte samozřejmě nahradit pin kódem vaší SIM karty.

iphone-ios-tajne-kody-03

Hovory na lince

Tento kód umožňuje zkontrolovat stav více hovorů na lince a případně jejich zapnutí a vypnutí, pokud je váš operátor podporuje. Funkce více hovorů na lince umožňuje při probíhajícím hovoru volanému zavěsit a přijmout nový příchozí hovor, nebo příchozí hovor podržet a přijmout ho až poté, co s probíhajícím hovorem skončíte. Ke zkontrolování stavu zadejte na číselníku kód *#43# stiskněte tlačítko pro zahájení hovoru. Pro aktivaci více hovorů na lince zadejte *43# a pro deaktivaci #43#.

iphone-ios-tajne-kody-04

Přesměrování hovorů

Tato funkce je využívána například pokud je člověk na schůzce a nemůže přijímat hovory. Díky ní se pak všechny příchozí hovory přesměrují na nastavené číslo. Kromě hovorů lze přesměrovat i data a faxy. Funkce přesměrování hovorů pak lze nastavit i přes Nastavení → Telefon → Přesměrování hovoru. Pokud chcete zkontrolovat stav přesměrovávání, na číselníku zadejte kód *#21# a stiskněte tlačítko pro zahájení hovoru. Pokud chcete funkci vypnout, zadejte *#62#. Pokud ji chcete naopak aktivovat, zadejte *#67#. Pro zablokování všech přesměrovávacích služeb existuje pak kód ##002#.

iphone-ios-tajne-kody-05

Anonymní režim

Pokud nechcete, aby příjemce hovoru nevěděl, kdo volá, můžete mu tajně zavolat díky tomuto kódu. Vypnout zobrazování vašeho ID lze i v Nastavení → Telefon → Zobrazit moje ID volanému. Pokud však někomu chcete zavolat jednorázově, je mnohem rychlejší vytočit jeho číslo ve spojení s tímto kódem: #31#telefonní číslo příjemce. Poté už stačí jen stisknout tlačítko pro zahájení hovoru. Ke zkontrolování stavu zobrazení vašeho ID volanému zadejte na číselníku kód *#31#stiskněte tlačítko pro zahájení hovoru.

iphone-ios-tajne-kody-06

Příchozí hovory

Číslo příchozích hovorů si můžete zkontrolovat zadáním *#30#stisknutím tlačítka pro zahájení hovoru.

Zobrazení čísla na servisní středisko operátora

Pro zobrazení čísla na servisní středisko operátora zadejte na číselníku kód *#5005*7672#stiskněte tlačítko pro zahájení hovoru.

iphone-ios-tajne-kody-07
iphone-imei-kod-fb

 

 

Dnes nejčtenější

.