Zavřít reklamu

Podle nejnovějších výzkumů je iPhone od Verizonu nevyhovující pro podnikatele a pro vícečlenné rodiny. Proč? Tento typ iPhone oproti svému GSM kolegovi není schopen přepínat mezi volanými účastníky, telefonní konference nezle vést ve více než třech osobách (včetně volajícího!) a není možné ani ukončení hovoru pouze s jednou z osob v konferenci. To je poměrě závažný problém pro manažery a pro podnikatele, kteří mohou uzavírat dohody po telefonu. Dalším problémem je kombinace s datovými přenosy: pokud používáte datové přenosy, volající na tento iPhone je odkázán na hlasovou schránku. Logicky také není možné využívat datových přenosů v průběhu volání. Problémem to může být i pro rodiny, které se domlouvají telefonicky v konferenci.

Související články

Více bleskovek