Zavřít reklamu

Desetileté celostátní pátrání po zapomenutých vlastnících nemovitostí je u konce. Ti, kteří nebyli nalezeni nebo se sami nepřihlásili, mají nyní smůlu – k 1. 1. 2024 skončila lhůta daná novým občanským zákoníkem a státu propadly nemovitosti v hodnotě přes 5 miliard korun.

Projekt CeskaZeme.cz, který pomáhal stovky pozemků zachránit, zpracoval data o propadlých nemovitostech státu. Celkový počet nemovitostí, které se dostaly na seznam zapomenutých pozemků čítal okolo 200 000, více než polovina z nich – 107 824 se v tuto chvíli převádí na stát, u 65 519 nemovitostí se v průběhu lhůty podařilo ÚZSVM nalézt majitele nebo se k nim přihlásili, u zbytku je stále vedeno řízení k určení majitele (např. dědické řízení).

Nemovitosti převáděné na stát čítají celkově 15 408 hektarů, z toho je ± 10 000 hektarů orné půdy, 2 000 hektarů trvalého travního porostu, 1 300 hektarů lesa, 1 000 hektarů ostatních ploch, 121 hektarů ovocných sadů, 100 hektarů vinic a 90 hektarů zahrad, 638 staveb a další. Celková hodnota těchto nemovitostí přesahuje 5 miliard korun.

„Lze s vysokou jistotou říci, že veškerý státu propadlý majetek přesahuje hodnotu 5 miliard korun. Pokud počítáme průměrnou cenou zemědělské půdy 33,40 korun za metr čtvereční, pak jen tento druh získaných parcel má přibližnou hodnotu 3,3 miliardy korun,“ vyčísluje Jan Antonín Kolář z projektu CeskaZeme.cz

Agregovaná data o druhu půdy a výměře, který na stát přechází:

Snímek obrazovky 2024-05-01 v 13.50.39

Ze statistik využití pozemků vyplývá, že mezi pozemky, které připadly státu, patří 277 hektarů komunikací, 25 hektarů dálnic, 21 hektarů železnic, 16 hektarů dobývacích oblastí a dokonce i 12 hektarů hřbitovů.

Snímek obrazovky 2024-05-01 v 13.50.16

Ačkoli je konec lhůty špatná zpráva pro původní majitele, či spíše jejich dědice, pro obce a vlastníky okolních nemovitostí je to naopak důvod k bujaré oslavě. Často se stávalo, že nevyužité a zchátralé pozemky desitky let bránily rozvoji a opuštěné stavby ohrožovaly okolí – nyní nastane změna k lepšímu.

V současné době již totiž dochází k převodu pozemků na Českou republiku, mnohé jsou už podle záznamů v katastru nemovitostí převedeny. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) následně převede půdy tak, že zemědělské pozemky předá Státnímu pozemkovému úřadu a lesní pozemky organizaci Lesy ČR. O ostatní plochy se budou moci ucházet další instituce včetně obcí, jež v případě veřejného zájmu mohou získat tyto pozemky zadarmo.

Máte o propadnuté pozemky zájem? Ozvěte se.

U spoluvlastnických podílů, kterých je více než polovina, bude po prozkoumání podíl nabídnout dalším spoluvlastníků – není tedy důvod iniciovat soud o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Potenciální zájemci o zbývajících ±47 000 celistvých parcel mají dle ÚZSVM sledovat záznamy o vlastnictví na katastru. Po připsání zemědělských pozemků Státnímu pozemkovému úřadu nebo lesních pozemků Lesům ČR, by zájemci měli kontaktovat tyto organizace. U ostatního majetku lze očekávat, že bez zájmu jiných institucí bude Česká republika konečný vlastník a je možné psát přímo úřadu. Seznam s přehlednou mapou všech celistvých parcel mohou zájemci procházet skrze projekt CeskaZeme.cz.

Témata: , , , , , , , , ,

Dnes nejčtenější

.