Zavřít reklamu

Kosmetické změny v App Store

K nepříliš podstatným, ale znatelným změnám došlo v nejnovější betaverzi operačního systému iOS 17 v oblasti App Storu. U stahování z App Store už Apple nepoužívá pro tlačítka stahování velká písmena. Popisky tlačítek Získat, Otevřít, Aktualizovat a dalších jsou nyní v App Store psány standardním písmem.

iOS 17 Beta pismo v App Store

Live Voicemail

Uživatelé, na jejichž iPhonech je k dispozici funkce Live Voicemail, si po přechodu na iOS 17 Beta mohli všimnout toho, že Apple zde změnila výzvu k možnosti zanechání zprávy, aby byla pro volající méně matoucí. Předchozí výchozí zpráva hlasové schránky obsahovala formulaci „osoba, které voláte, může hovor zvednout“, což způsobovalo, že někteří volající místo zanechání hlasové schránky na lince vyčkávali.

Sledování nálady

Apple v páté betě iOS 17 nadále zdokonaluje vzhled funkce zaznamenávání nálady v aplikaci Zdraví, a při klepnutí na rozhraní pro sledování nálady se objeví nová grafika. Došlo zde také k drobným úpravám různých grafických možností některých barev a symbolů používaných k označení jednotlivých nálad.

Uzamčené anonymní panely

V Safari se v páté betě iOS 17 objevila nová úvodní obrazovka pro anonymní prohlížení, která umožňuje zapnout funkci uzamčeného anonymního prohlížení. Ta se objeví, když poprvé po instalaci iOS 17 otevřete okno soukromého prohlížeče, a nabídne vám možnost toto nastavení povolit.

Nalezení Siri Remote

Když v Ovládacím centru v páté betaverzi operačního systému iOS 17 otevřete aplikaci Remote, objeví se nové vyskakovací okno, které vás informuje o funkci, která vám má umožnit sledovat Apple TV Siri Remote pomocí iPhonu. Nalezení dálkového ovladače k Apple TV nicméně zatím podle všeho není funkční, a mělo by být k dispozici pouze u nejnovější verzí ovladače.

Zkratky

Ikony, které Apple používá pro Safari v aplikaci Zkratky, byly vylepšeny, aby bylo zřejmé, co která akce dělá. Apple dříve používal ikonu Safari pro všechno, ale nyní mají uživatelé k dispozici specifické ikony pro možnosti jako Hledání na webu, Otevřít URL a Filtrovat články.

Kontrola stavu ve Zprávách

Apple také v nejnovější betě iOS 17 vylepšil vzhled ukázkové obrazovky funkce Kontrola stavu v nativních Zprávách, která je nyní zobrazena tak, abyste viděli rozdíl mezi sdílením omezených dat a sdílením plných dat. Na této obrazovce se nyní zobrazují informace o nabití baterie a odemknutí iPhonu, které se odesílají spolu s polohou.

Dnes nejčtenější

.