Zavřít reklamu

V rámci iOS 13 jsme se konečně v našich jablečných telefonech dočkali nové aplikace Zkratky. Díky této aplikace mohou uživatelé jednoduše vytvářet zkratky, tedy jakési sledy úloh, které je následně možné jednoduše spustit, například přímo z plochy. Tyto zkratky pak mají za úkol jediné, a to zjednodušit uživatelům určité postupy a akce, které během dne provádí ručně. Následně Apple přišel také s automatizacemi, což jsou opět určité akce, které se automaticky vykonají v případě, že nastane nějaký předem určený stav. Automatizace mají taktéž za úkol zjednodušit každodenní fungování prováděním automatických akcí, které se mohou hodit.

Jak na iPhone deaktivovat upozornění na spuštění automatizace

Co se však automatizací týče, tak jejich start nebyl úplně růžový. Kromě relativně nízkého počtu možností byl největší problém v tom, že se automatizace z iOS rozhodně za automatizace požadovat nedaly. Pokud jste si totiž nějakou automatizaci nastavili, tak namísto jejího okamžitého vykonání se vám objevilo oznámení, které vás o automatizaci informovalo. Pokud jste chtěli automatizaci spustit, tak bylo nutné na tohle upozornění klepnout, což kompletně postrádalo smysl. Naštěstí se Apple později umoudřil a konečně povolil automatizace tak, jak mají být, tedy že se spouští automaticky. Pořád se ale zobrazovalo oznámení, které je vhodné z hlediska bezpečnosti, jinak ale opět postrádá smysl. V nejnovějším iOS 15.4 jsme se však opět dostali o kus dál a kalifornský gigant přišel s možností pro deaktivaci upozornění na spuštění automatizace. Postup je následující:

  • Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace Zkratky.
  • Jakmile tak učiníte, tak ve spodním menu klepněte na záložku Automatizace.
  • Následně si rozklikněte vytvořenou automatizaci, anebo klepnutím na + vpravo nahoře vytvořte novou.
  • Poté na poslední stránce s volbami automatizace níže deaktivujte možnost Zeptat se před spuštěním.
  • Zobrazí se dialogové okno, ve kterém akci potvrďte klepnutím na Neptat se.
  • Dále se zobrazí další možnost Upozornit při spuštění, kterou taktéž deaktivujte.
  • Nakonec nezapomeňte klepnout na Hotovo vpravo nahoře.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu provést deaktivaci zobrazování upozornění na spuštění automatizace. To znamená, že pokud si nějakou automatizaci nastavíte, a poté dojde k jejímu spuštění, tak v iOS 15.4 a novějším už na to nebudete upozornění. Vše se tedy provede kompletně automaticky, což je něco, na co jsme čekali prakticky od spuštění automatizací. Nebyl by to ale Apple, kdyby to nebylo úplně bez háčku. Bohužel lze výše uvedený postup využít pouze u vybraných automatizací – konkrétně u těch, u kterých jste si již v minulosti mohli vypnout možnost pro zeptání se před spuštěním. Tak třeba se dočkáme zase v další aktualizaci.

Dnes nejčtenější

.