Zavřít reklamu

O hře Minecraft určitě slyšel každý, kdo se jenom trochu zajímá o herní svět. Tento kostičkovaný počin z produkce herního studia Mojang letos oslavil 10 let a stabilně patří mezi nejprodávanější hry na světě. Hráče z celého světa oslovil obzvláště svým otevřeným světem, možnostem těžby materiálu a režimem stavby, který neklade odpor kreativnímu myšlení ani platformě.

divka hraje minecraft na ipadu

Hra se nadále vyvíjí a v dnešní době najde využití i ve školním prostředí. Zapojení herních principů do vzdělávání, tedy gamifikace, je nám navíc historicky blízká, vždyť na co jiného by sedělo Komenského přísloví „škola hrou“. Minecraft: Education Edition si svou cestu do vzdělávacích institucí našel skrze hodiny informačních technologií. Přímo ve hře se žáci mohou učit programovat, přičemž mají na výběr mezi několika programovacími jazyky. Hra také umožňuje plynule přecházet programováním pomocí grafických bloků a klasickými textovými příkazy, a umožňuje tak vyučovat programování od I. stupně ZŠ až po školy střední. Žáci dokážou už v prvních hodinách naprogramovat automatizované stavby, např. česká vlajku anebo věž.

Minecraft však nalezne využití v jiných předmětech, než je informatika. Své uplatnění najde v biologii, přírodopisu, fyzice a dalších předmětech. Všechno formou úkolů, které vyučující dětem zadává a zároveň je kontroluje. Pro lepší představu se podívejme na příklady z praxe. Při výuce dějepisu dává Julia Novikova za úkol svým žákům, aby vytvořili ve hře pevnost z 13. století. Než ji však začnou budovat, musejí si děti něco nastudovat. Jaké vztahy jsou mezi hradem a venkovem a jak spolu fungovaly. Tím žáci pochopili fungování společenské a hospodářské struktury tehdejších obyvatelů Evropy a získané informace jim lépe pomohly proniknout do samotné hry.

V hodinách biologie se Minecraft dá využít k studování 3D modelu lidský orgánů. Zdárným příkladem může být vnitřek oka, který si žáci v hodině biologie mohou projít, ale také pomocí vývěsních tabulek studovat, co daná část orgánu dělá a jak funguje. V opačném případě lze tyto modely vytvořit, ale stejně jako u prvního příkladu si musejí žáci informace nastudovat.

Samozřejmě Minecraft: Education Edition není jen záležitost zahraniční, ale i česká. Výuka v něm již probíhá na několika českých školách. Mezi ne patří i Gymnázium v Českých Budějovicích. To má dokonce kompletní 3D model budovy v Minecraftu, která byla postavena během tří měsíců a nabízí nejen vnější pohled, ale také možnost rozhlédnout se uvnitř. Dále je na stránkách Minecraft: Education Edition k dispozici spousta předpřipravených výukových lekcí. Pro české učitele byla vytvořena stránka minecraftedu.cz, kde jsou shromážděné přípravy na hodiny v češtině, takže učitel nemusí mít se hrou prakticky žádné zkušenosti.

Český Microsoft je také partnerem soutěže Minecraft Cup (minecraftcup.cz), který v našich končinách už proběhl podruhé. Této soutěže se účastní žáci základních a středních škol. Obtížnost se liší podle stupně, ve druhém ročníku měli žáci prvního stupně za úkol vytvořit hrad, žáci druhého stupně navíc přidávali redstone mechanismu a vytvářeli krátké video. Střední školy už měly komplexnější úkol. Vytvářeli osadu a programovali robota, který měl pomocí automatizovaných úkonů splnit dané zadání. Minecraft je určitě připraven na to, aby vzdělával děti v českých školách. Otázka zní, zdali dnešní systém školství je otevřen podobnému pojetí výuky.

Související články

Dnes nejčtenější

.