Zavřít reklamu

Elektronický podpis je v podstatě nejjednodušším technickým prostředkem k zaručení neměnnosti obsahu dokumentu, určení původu dokumentu a při použití časového razítka i zakotvení v čase. Žádný jiný systém nemá legislativně ani procesně zaručené podobné atributy jako elektronický podpis. Ostatní systémy založené například na sledování transakcí jsou použitelné pouze v rámci systému, ve kterém vznikly. Pouze elektronicky podepsaný dokument lze ověřit nezávisle na prostředku, zařízení a čase vzniku dokumentu.

Elektronický podpis lze používat i na Mac OS a iOS pomocí programu Signer, který je dostupný  zde.

Aplikace Signer i bez registrace umožňuje podepisovat elektronickým podpisem, dokáže ověřit platnost certifikátu nebo připojit vizualizovaný podpis. Aplikace mimo jiné dokáže i třeba z mobilního telefonu přijímat a odesílat datové zprávy. Velkou výhodou je velmi jednoduchá práce s kvalifikovanými certifikáty PostSignum. S registrací toho ale můžete dělat mnohem víc a jen s ní naplno využijete vše, co aplikace nabízí. Jednou z hlavních předností je možnost konverze do PDF a používání časových razítek. Díky nim můžete své dokumenty „zafixovat v čase“ a to je praktické  v mnoha případech. Třeba v okamžiku, kdy potřebujete ověřit, zda byl v době podpisu certifikát platný nebo ne.

Ale pojďme k elektronickému podpisu. Ten je používán už více než dvacet let a v českém zákoně legislativně zakotven od roku 1999. Přesto si mnoho příznivců především v komerční oblasti nezískal. Důvodem je poměrně velká administrativní náročnost získání elektronického podpisu, která je založena na vidimaci, tedy skutečném fyzickém ověření osoby, které se vydává certifikát.

mac-desktop_201611_01

Pro efektivní nasazení ve firmách je vhodná Advanced Certification Authority, která je součástí řešení www.602.cz/sofa. Tato certifikační autorita je určena pro zajištění důvěry v rámci organizace. V rámci této služby je možné si vytvořit vlastní interní certifikační autority, kdy certifikáty schvaluje a nebo ruší osoba pověřená v rámci firmy, zpravidla HR ředitel nebo ředitel pobočky.

Hlavní výhodou celého řešení je jednoduchost používání. Uživatel si ze zařízení, které si zvolí, odešle žádost o vydání certifikátu. Pověřená osoba následně certifikát schválí a žadateli e-mailem přichází informace s odkazem pro jeho vydání. Stejně jednoduše se podpis i zneplatní. Uživatel může mít více podpisů na počítači, smartphonu nebo tabletu. Může rovněž používat i kvalifikované certifikáty České pošty, ICA nebo kterékoliv ze 150 certifikačních autorit v rámci EU. Může podepisovat dokumenty nebo procesy nejen v rámci Sofa, ale pomocí aplikace Signer dostupné pro Windows, Mac, Android, iOS i jakékoliv PDF nebo Office dokumenty. Aplikace dále umožňuje i ověřování dokladů nebo konverze PDF. Aplikace Signer je zcela zdarma, aplikace Sofa je zdarma pro tři uživatele. Pro 50 uživatelů stojí cca 7000 Kč.

Pomocí Advanced Certification Authority v rámci SOFA můžete jednoduše zavést elektronické podpisové vzory v rámci celé vaší organizace nebo řetězce dodavatelů.

sofa

Související články

Dnes nejčtenější

.