Zavřít reklamu

překladač

Překladač je software, který slouží k překladu textů z jednoho jazyka do jiného. Překladač může být buď samostatná aplikace, nebo součást jiné aplikace, jako například internetového prohlížeče nebo textového editoru. Překladače mohou fungovat různými způsoby, v závislosti na použité technologii a přesnosti, kterou je třeba dosáhnout. Některé překladače využívají pravidlového překladu, kde jsou slova a fráze překládány na základě předem stanovených pravidel. Jiné překladače využívají statistického překladu, kde se překlad provádí na základě analýzy velkého množství textů v obou jazycích. Moderní překladače často kombinují oba přístupy a využívají umělou inteligenci, strojové učení a neuronové sítě pro překlad textů s co nejvyšší přesností. Překladače jsou užitečné pro lidi, kteří potřebují přeložit text z jednoho jazyka do druhého, například při cestování do cizojazyčné země, při studiu jazyků nebo při práci s dokumenty v jiných jazycích.

.