Zavřít reklamu

augmented reality

Augmented reality (AR), česky rozšířená realita, je technologie, která umožňuje propojení reálného světa s virtuálním. Jedná se o interaktivní zážitek, kdy jsou v reálném prostředí zobrazovány virtuální prvky, jako jsou například 3D objekty, zvuky, nebo video. Tyto prvky jsou přidávány do pohledu na reálný svět, takže uživatel má pocit, že se obklopuje jak reálnými, tak i virtuálními prvky. Pro AR se využívají speciální technologie, jako jsou například kamery, senzory a projekční zařízení. Většina moderních smartphonů a tabletů podporuje AR aplikace, které mohou být využity pro různé účely, jako například pro vzdělávání, zábavu nebo obchod. AR má široké uplatnění v různých oblastech, jako jsou například zábava, reklama, vzdělávání, medicína nebo průmysl. Jeho využití se stále rozvíjí a zdokonaluje, a tak se očekává, že bude mít v budoucnu ještě větší vliv na naše každodenní život.

.