Zavřít reklamu

Vyhledávač Google zná bez jakékoliv nadsázky naprosto každý uživatel internetu. O to víc ty české nyní zamrzí, že se jeho podoba kvůli přijetí dle všeho zbytečně tvrdé novely autorského zákona (v porovnání s vizí Evropské unie) zřejmě nenávratně změní – tedy za předpokladu, že nebude do budoucna novela opět upravena. Řeč přitom není jen o vzhledu odkazů při vyhledávání, respektive pak citacích, které člověku usnadní najít smysluplný obsah, ale taktéž o omezeních služeb, které jsou mezi uživateli velmi oblíbené. A jelikož k celé záležitosti již český Google vydal své stanovisko, v plném znění vám jej v následujících řádcích přinášíme, ať víte, na co se připravit.

„V České republice byla právě přijata novela autorského zákona, jejímž prostřednictvím Česko transponovalo do svého právního řádu evropskou směrnici o autorském právu na jednotném trhu z roku 2019. Text této novely jde však daleko za rámec ustanovení evropské směrnice. Z tohoto důvodu musíme přistoupit ke změně zobrazování náhledů zpráv v našich službách. Tato novela bude mít negativní vliv na kvalitu našich produktů a služeb v Česku a zároveň zhorší přístup lidí ke kvalitnímu zpravodajství.

V evropských zemích, které postupně transponují evropskou směrnici o autorských právech do svých právních řádů, vstupujeme do jednání s vydavateli o využívání jejich chráněného obsahu. Doposud jsme těchto smluv s evropskými publikacemi uzavřeli více než tisíc. Takto jsme byli připraveni postupovat i v Česku, ale přijetí novely autorského zákona nám znemožnilo uzavírat podobné smlouvy s českými vydavateli. Zobrazování potenciálně chráněného obsahu pro nás za těchto podmínek znamená nepřiměřené finanční a provozní riziko, protože i v případě rutinních aktualizací našich služeb bychom riskovali nepřiměřeně vysokou pokutu.

Vzhledem k výše popsaným rizikům nemáme jinou možnost než odstranit v Česku náhledy zpravodajského obsahu vydavatelů z Evropské unie z Vyhledávání, Zpráv a služby Discover. Jedná se o obsah, který může být chráněn novelou autorského zákona, tzn. o úryvky článků a náhledy obrázků a videí. Zobrazování titulků a odkazů se nijak nezmění. Museli jsme také učinit složité rozhodnutí a ukončit v Česku náš licenční program Výběr Zpráv Google (Google News Showcase), který nám doposud umožňoval platit vydavatelům za výběr obsahu pro Zprávy Google a službu Discover. Novela autorského zákona bohužel představuje pro naše produkty příliš zásadní omezení a finanční a provozní rizika, která z ní vyplývají, pro nás nejsou dlouhodobě udržitelná.

Níže příklad toho, jak může vypadat výsledek vyhledávání zpravodajského obsahu vydavatelů z EU na českém Googlu před a po přijetí novely autorského zákona.

novy google

V zemích Evropské unie, které postupně transponují evropskou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu z roku 2019 do svých právních rámců, spolupracujeme s místními vládami i vydavateli. Zahájili jsme diskuse s vydavateli o dohodách o využívání jejich chráněného obsahu. Od roku 2021 jsme uzavřeli podobné dohody s více než tisícovkou evropských médií, asociací i organizací kolektivní správy a mnoho dalších takových jednání probíhá. Pokračujeme tak v naplňování našeho dlouhodobého závazku vůči zpravodajskému sektoru, díky němuž jsme jedním z největších finančních podporovatelů žurnalistiky na světě.

Udělali jsme všechno pro to, abychom se konstruktivně zapojili do legislativního procesu. Osobně jsme se účastnili konzultací k původnímu textu vedených Ministerstvem kultury a předkládali jsme zároveň i písemné připomínky. Okamžitě, jak jsme se dozvěděli o pozměňovacích návrzích, které k původnímu transpozičnímu textu přidala Poslanecká sněmovna a které byly nahrány do veřejného systému Poslanecké sněmovny v září, vyjádřili jsme své obavy jak zástupcům Poslanecké sněmovny před hlasováním ve výboru a v plénu, tak na schůzích senátních výborů, jakmile byl text postoupen do Senátu. Nedospěli jsme však během jednání se všemi zúčastněnými stranami k funkčnímu kompromisu a proto jsme museli učinit složité rozhodnutí přestat zobrazovat náhledy zpráv a uzavřít program Showcase v Česku.“

Související články

Dnes nejčtenější

.